A citation-based method for searching scientific literature

Yeqian Zhu, Pengcheng Zhao, Ling Sun, Yao Lu, Wenwu Zhu, Jian Zhang, Chengyu Xiang, Yangming Mao, Qiushi Chen, Fengxiang Zhang. Cell Death Discov 2021
Times Cited: 9List of co-cited articles
67 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Circular RNA POSTN Promotes Myocardial Infarction-Induced Myocardial Injury and Cardiac Remodeling by Regulating miR-96-5p/BNIP3 Axis.
Nan Cheng, Ming-Yan Wang, Yuan-Bin Wu, Hui-Min Cui, Shi-Xiong Wei, Bing Liu, Rong Wang. Front Cell Dev Biol 2021
11
44

Circular RNA CircFndc3b modulates cardiac repair after myocardial infarction via FUS/VEGF-A axis.
Venkata Naga Srikanth Garikipati, Suresh Kumar Verma, Zhongjian Cheng, Dongming Liang, May M Truongcao, Maria Cimini, Yujia Yue, Grace Huang, Chunlin Wang, Cindy Benedict,[...]. Nat Commun 2019
156
44

Circular RNA (circRNA) CDYL Induces Myocardial Regeneration by ceRNA After Myocardial Infarction.
Min Zhang, Zhen Wang, Qiushi Cheng, Zhihong Wang, Xiaobing Lv, Zhong Wang, Na Li. Med Sci Monit 2020
22
33

Non-coding RNAs in cardiovascular diseases: diagnostic and therapeutic perspectives.
Wolfgang Poller, Stefanie Dimmeler, Stephane Heymans, Tanja Zeller, Jan Haas, Mahir Karakas, David-Manuel Leistner, Philipp Jakob, Shinichi Nakagawa, Stefan Blankenberg,[...]. Eur Heart J 2018
172
33

A Circular RNA Binds To and Activates AKT Phosphorylation and Nuclear Localization Reducing Apoptosis and Enhancing Cardiac Repair.
Yan Zeng, William W Du, Yingya Wu, Zhenguo Yang, Faryal Mehwish Awan, Xiangmin Li, Weining Yang, Chao Zhang, Qi Yang, Albert Yee,[...]. Theranostics 2017
197
33


CircRNA ACAP2 Is Overexpressed in Myocardial Infarction and Promotes the Maturation of miR-532 to Induce the Apoptosis of Cardiomyocyte.
Jun Zhang, Yanrong Tang, Jing Zhang, Jing Wang, Jiyun He, Zhenzhen Zhang, Fuqiang Liu. J Cardiovasc Pharmacol 2021
4
75

Circular RNA mediates cardiomyocyte death via miRNA-dependent upregulation of MTP18 expression.
Kun Wang, Tian-Yi Gan, Na Li, Cui-Yun Liu, Lu-Yu Zhou, Jin-Ning Gao, Chao Chen, Kao-Wen Yan, Murugavel Ponnusamy, Yu-Hui Zhang,[...]. Cell Death Differ 2017
222
33

circRNA Hipk3 Induces Cardiac Regeneration after Myocardial Infarction in Mice by Binding to Notch1 and miR-133a.
Xiaoyun Si, Hao Zheng, Guoquan Wei, Mengsha Li, Wei Li, Houmei Wang, Haijun Guo, Jie Sun, Chuling Li, Shenrong Zhong,[...]. Mol Ther Nucleic Acids 2020
38
33

Circular RNA Ttc3 regulates cardiac function after myocardial infarction by sponging miR-15b.
Lidong Cai, Baozhen Qi, Xiaoyu Wu, Shi Peng, Genqing Zhou, Yong Wei, Juan Xu, Songwen Chen, Shaowen Liu. J Mol Cell Cardiol 2019
70
33

Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
22

Long noncoding RNA FTX regulates cardiomyocyte apoptosis by targeting miR-29b-1-5p and Bcl2l2.
Bo Long, Na Li, Xi-Xia Xu, Xiao-Xin Li, Xin-Jie Xu, Dan Guo, Dong Zhang, Zhi-Hong Wu, Shu-Yang Zhang. Biochem Biophys Res Commun 2018
58
22

Loss of Super-Enhancer-Regulated circRNA Nfix Induces Cardiac Regeneration After Myocardial Infarction in Adult Mice.
Senlin Huang, Xinzhong Li, Hao Zheng, Xiaoyun Si, Bing Li, Guoquan Wei, Chuling Li, Yijin Chen, Yanmei Chen, Wangjun Liao,[...]. Circulation 2019
155
22

Circular RNA-protein interactions: functions, mechanisms, and identification.
Anqing Huang, Haoxiao Zheng, Zhiye Wu, Minsheng Chen, Yuli Huang. Theranostics 2020
161
22

Detecting and characterizing circular RNAs.
William R Jeck, Norman E Sharpless. Nat Biotechnol 2014
22

Circular RNAs: Promising Biomarkers for Human Diseases.
Zhongrong Zhang, Tingting Yang, Junjie Xiao. EBioMedicine 2018
310
22

Past, present, and future of circRNAs.
Ines Lucia Patop, Stas Wüst, Sebastian Kadener. EMBO J 2019
355
22

Long Noncoding RNAs: From Clinical Genetics to Therapeutic Targets?
Reinier A Boon, Nicolas Jaé, Lesca Holdt, Stefanie Dimmeler. J Am Coll Cardiol 2016
274
22

Apoptosis in ischemic heart disease.
Elena Teringova, Petr Tousek. J Transl Med 2017
103
22


The Circular RNA Cdr1as Promotes Myocardial Infarction by Mediating the Regulation of miR-7a on Its Target Genes Expression.
Hai-Hua Geng, Rui Li, Ya-Min Su, Jie Xiao, Min Pan, Xing-Xing Cai, Xiao-Ping Ji. PLoS One 2016
251
22


CircJARID2 Regulates Hypoxia-Induced Injury in H9c2 Cells by Affecting miR-9-5p-Mediated BNIP3.
Xinyong Cai, Bin Li, Yunxia Wang, Hongmin Zhu, Ping Zhang, Panpan Jiang, Xu Yang, Jianhua Sun, Lang Hong, Liang Shao. J Cardiovasc Pharmacol 2021
2
100

Circ_0124644 Serves as a ceRNA for miR-590-3p to Promote Hypoxia-Induced Cardiomyocytes Injury via Regulating SOX4.
Juan Tan, Weinan Pan, Huilin Chen, Yafang Du, Peiyong Jiang, Dianmei Zeng, Jie Wu, Kuang Peng. Front Genet 2021
4
50

Circ_LAS1L regulates cardiac fibroblast activation, growth, and migration through miR-125b/SFRP5 pathway.
Li-Ye Sun, Jin-Chao Zhao, Xiao-Ming Ge, Hui Zhang, Chuan-Mei Wang, Zi-Dong Bie. Cell Biochem Funct 2020
21
22

CircHelz activates NLRP3 inflammasome to promote myocardial injury by sponging miR-133a-3p in mouse ischemic heart.
Yu Bian, Ping Pang, Xin Li, Shuting Yu, Xiuzhu Wang, Kuiwu Liu, Jiaming Ju, Han Wu, Yuelin Gao, Qian Liu,[...]. J Mol Cell Cardiol 2021
5
40

Potential diagnostic and therapeutic value of circular RNAs in cardiovascular diseases.
Jin-Yu Sun, Yan Shi, Xin-Yong Cai, Jiao Liu. Cell Signal 2020
13
22

Upregulation of Circular RNA CircNFIB Attenuates Cardiac Fibrosis by Sponging miR-433.
Yujiao Zhu, Wen Pan, Tingting Yang, Xiangmin Meng, Zheyi Jiang, Lichan Tao, Lijun Wang. Front Genet 2019
51
22

CircMACF1 Attenuates Acute Myocardial Infarction Through miR-500b-5p-EMP1 Axis.
Bo Zhao, Guangping Li, Jianjun Peng, Lihui Ren, Licheng Lei, Huiming Ye, Zuoyan Wang, Sheng Zhao. J Cardiovasc Transl Res 2021
15
22

CircRNA ACAP2 induces myocardial apoptosis after myocardial infarction by sponging miR-29.
Xue Liu, Meixiang Wang, Qiang Li, Wenbo Liu, Qin Song, Haipeng Jiang. Minerva Med 2022
11
22

Myocardial remodeling after infarction: the role of myofibroblasts.
Susanne W M van den Borne, Javier Diez, W Matthijs Blankesteijn, Johan Verjans, Leo Hofstra, Jagat Narula. Nat Rev Cardiol 2010
481
22

Downregulation of circFASTKD1 ameliorates myocardial infarction by promoting angiogenesis.
Wen-Qing Gao, Xiao-Min Hu, Qiang Zhang, Lan Yang, Xin-Ze Lv, Shuang Chen, Peng Wu, Da-Wei Duan, Yu-Heng Lang, Meng Ning,[...]. Aging (Albany NY) 2020
6
33

Inflammation, Autophagy, and Apoptosis After Myocardial Infarction.
Xianwei Wang, Zhikun Guo, Zufeng Ding, Jawahar L Mehta. J Am Heart Assoc 2018
89
22


Cardiac autophagy is a maladaptive response to hemodynamic stress.
Hongxin Zhu, Paul Tannous, Janet L Johnstone, Yongli Kong, John M Shelton, James A Richardson, Vien Le, Beth Levine, Beverly A Rothermel, Joseph A Hill. J Clin Invest 2007
550
22

Circ_0068655 Promotes Cardiomyocyte Apoptosis via miR-498/PAWR Axis.
Qiaoying Chai, Mingqi Zheng, Le Wang, Mei Wei, Yajuan Yin, Fangfang Ma, Xinping Li, Haijun Zhang, Gang Liu. Tissue Eng Regen Med 2020
9
22


Knockdown of circ_0060745 alleviates acute myocardial infarction by suppressing NF-κB activation.
Changlin Zhai, Gang Qian, Huajun Wu, Haihua Pan, Shuoyin Xie, Zhewei Sun, Pingyang Shao, Guanmin Tang, Huilin Hu, Song Zhang. J Cell Mol Med 2020
11
22

Exosomal CircHIPK3 Released from Hypoxia-Induced Cardiomyocytes Regulates Cardiac Angiogenesis after Myocardial Infarction.
Yan Wang, Ranzun Zhao, Changyin Shen, Weiwei Liu, Jinson Yuan, Chaofu Li, Wenwen Deng, Zhenglong Wang, Wei Zhang, Junbo Ge,[...]. Oxid Med Cell Longev 2020
22
22

CircSAMD4A aggravates H/R-induced cardiomyocyte apoptosis and inflammatory response by sponging miR-138-5p.
Xiaorong Hu, Ruisong Ma, Jianlei Cao, Xianjin Du, Xinyong Cai, Yongzhen Fan. J Cell Mol Med 2022
11
22

Silencing CircHIPK3 Sponges miR-93-5p to Inhibit the Activation of Rac1/PI3K/AKT Pathway and Improves Myocardial Infarction-Induced Cardiac Dysfunction.
Yijin Wu, Min Wu, Jue Yang, Ying Li, Wenying Peng, Meifen Wu, Changjiang Yu, Miaoxian Fang. Front Cardiovasc Med 2021
6
33

Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016.
Nick Townsend, Lauren Wilson, Prachi Bhatnagar, Kremlin Wickramasinghe, Mike Rayner, Melanie Nichols. Eur Heart J 2016
717
22

AMPK mediates autophagy during myocardial ischemia in vivo.
Hiromitsu Takagi, Yutaka Matsui, Shinichi Hirotani, Hideyuki Sakoda, Tomoichiro Asano, Junichi Sadoshima. Autophagy 2007
122
22

Acute myocardial infarction.
Grant W Reed, Jeffrey E Rossi, Christopher P Cannon. Lancet 2017
429
22

CircUbe3a from M2 macrophage-derived small extracellular vesicles mediates myocardial fibrosis after acute myocardial infarction.
Yan Wang, Chaofu Li, Ranzun Zhao, Zhimei Qiu, Changyin Shen, Zhenglong Wang, Weiwei Liu, Wei Zhang, Junbo Ge, Bei Shi. Theranostics 2021
8
25

Circular RNA_101237 mediates anoxia/reoxygenation injury by targeting let‑7a‑5p/IGF2BP3 in cardiomyocytes.
Jianting Gan, Jun Yuan, Yu Liu, Zhengde Lu, Yan Xue, Lei Shi, Huayuan Zeng. Int J Mol Med 2020
13
22

Knockdown of circROBO2 attenuates acute myocardial infarction through regulating the miR-1184/TRADD axis.
Tian-Ping Chen, Nai-Ju Zhang, Hong-Ju Wang, Si-Gan Hu, Xu Geng. Mol Med 2021
6
33


Intravenous miR-144 reduces left ventricular remodeling after myocardial infarction.
Jing Li, Sean XiaoXiao Cai, Quan He, Helena Zhang, Daniel Friedberg, Fangfei Wang, Andrew N Redington. Basic Res Cardiol 2018
71
22

Cardiac telocytes inhibit cardiac microvascular endothelial cell apoptosis through exosomal miRNA-21-5p-targeted cdip1 silencing to improve angiogenesis following myocardial infarction.
Zhaofu Liao, Yilin Chen, Chuncui Duan, Kuikui Zhu, Ruijin Huang, Hui Zhao, Maik Hintze, Qin Pu, Ziqiang Yuan, Luocheng Lv,[...]. Theranostics 2021
18
22


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.