A citation-based method for searching scientific literature

Ke-Jia Zhang, Qi Wu, Shi-Min Jiang, Lei Ding, Chao-Xia Liu, Ming Xu, Ying Wang, Yao Zhou, Li Li. Oxid Med Cell Longev 2021
Times Cited: 16List of co-cited articles
66 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Pyroptosis: Gasdermin-Mediated Programmed Necrotic Cell Death.
Jianjin Shi, Wenqing Gao, Feng Shao. Trends Biochem Sci 2017
31

Chemotherapy drugs induce pyroptosis through caspase-3 cleavage of a gasdermin.
Yupeng Wang, Wenqing Gao, Xuyan Shi, Jingjin Ding, Wang Liu, Huabin He, Kun Wang, Feng Shao. Nature 2017
943
31

Inflammasome-activated gasdermin D causes pyroptosis by forming membrane pores.
Xing Liu, Zhibin Zhang, Jianbin Ruan, Youdong Pan, Venkat Giri Magupalli, Hao Wu, Judy Lieberman. Nature 2016
31

Pyroptosis: mechanisms and diseases.
Pian Yu, Xu Zhang, Nian Liu, Ling Tang, Cong Peng, Xiang Chen. Signal Transduct Target Ther 2021
159
25

Cleavage of GSDMD by inflammatory caspases determines pyroptotic cell death.
Jianjin Shi, Yue Zhao, Kun Wang, Xuyan Shi, Yue Wang, Huanwei Huang, Yinghua Zhuang, Tao Cai, Fengchao Wang, Feng Shao. Nature 2015
18

Molecular mechanisms of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2018.
Lorenzo Galluzzi, Ilio Vitale, Stuart A Aaronson, John M Abrams, Dieter Adam, Patrizia Agostinis, Emad S Alnemri, Lucia Altucci, Ivano Amelio, David W Andrews,[...]. Cell Death Differ 2018
18

Ischemia-reperfusion induces renal tubule pyroptosis via the CHOP-caspase-11 pathway.
Ju-Rong Yang, Feng-Hua Yao, Jian-Guo Zhang, Zhi-Yong Ji, Kai-Long Li, Jun Zhan, Yu-Na Tong, Li-Rong Lin, Ya-Ni He. Am J Physiol Renal Physiol 2014
135
18

Pyroptosis, a new bridge to tumor immunity.
Lisha Li, Mingxia Jiang, Ling Qi, Yiming Wu, Dongfeng Song, Junqing Gan, Yanjing Li, Yuxian Bai. Cancer Sci 2021
43
18


Pro-inflammatory programmed cell death.
B T Cookson, M A Brennan. Trends Microbiol 2001
597
18


Noncanonical inflammasome activation by intracellular LPS independent of TLR4.
Nobuhiko Kayagaki, Michael T Wong, Irma B Stowe, Sree Ranjani Ramani, Lino C Gonzalez, Sachiko Akashi-Takamura, Kensuke Miyake, Juan Zhang, Wyne P Lee, Artur Muszyński,[...]. Science 2013
924
12


Caspase-11 cleaves gasdermin D for non-canonical inflammasome signalling.
Nobuhiko Kayagaki, Irma B Stowe, Bettina L Lee, Karen O'Rourke, Keith Anderson, Søren Warming, Trinna Cuellar, Benjamin Haley, Merone Roose-Girma, Qui T Phung,[...]. Nature 2015
12

Cleavage of DFNA5 by caspase-3 during apoptosis mediates progression to secondary necrotic/pyroptotic cell death.
Corey Rogers, Teresa Fernandes-Alnemri, Lindsey Mayes, Diana Alnemri, Gino Cingolani, Emad S Alnemri. Nat Commun 2017
563
12

Gasdermins: Effectors of Pyroptosis.
Stephen B Kovacs, Edward A Miao. Trends Cell Biol 2017
428
12

Role of Pyroptosis in Cardiovascular Diseases and its Therapeutic Implications.
Cheng Zeng, Renqing Wang, Hongmei Tan. Int J Biol Sci 2019
111
12

Pyroptosis versus necroptosis: similarities, differences, and crosstalk.
Daniel Frank, James E Vince. Cell Death Differ 2019
353
12

Long Non-Coding RNA NEAT1 Regulates Pyroptosis in Diabetic Nephropathy via Mediating the miR-34c/NLRP3 Axis.
Jin-Feng Zhan, Hong-Wei Huang, Chong Huang, Li-Li Hu, Wen-Wei Xu. Kidney Blood Press Res 2020
29
12

Punicalagin Protects Diabetic Nephropathy by Inhibiting Pyroptosis Based on TXNIP/NLRP3 Pathway.
Xin An, Yahui Zhang, Yuan Cao, Jihua Chen, Hong Qin, Lina Yang. Nutrients 2020
41
12

Long noncoding RNA MALAT1 regulates renal tubular epithelial pyroptosis by modulated miR-23c targeting of ELAVL1 in diabetic nephropathy.
Xue Li, Li Zeng, Chuanwu Cao, Chenhui Lu, Weishuai Lian, Jianhong Han, Xiaojun Zhang, Jing Zhang, Tao Tang, Maoquan Li. Exp Cell Res 2017
157
12

Caspase-11/4 and gasdermin D-mediated pyroptosis contributes to podocyte injury in mouse diabetic nephropathy.
Qian Cheng, Jing Pan, Zhuan-Li Zhou, Fan Yin, Hong-Yan Xie, Pan-Pan Chen, Jing-Yao Li, Pei-Qing Zheng, Li Zhou, Wei Zhang,[...]. Acta Pharmacol Sin 2021
29
12

Activation of Nod-like receptor protein 3 inflammasomes turns on podocyte injury and glomerular sclerosis in hyperhomocysteinemia.
Chun Zhang, Krishna M Boini, Min Xia, Justine M Abais, Xiang Li, Qinglian Liu, Pin-Lan Li. Hypertension 2012
140
12

Contribution of endogenously produced reactive oxygen species to the activation of podocyte NLRP3 inflammasomes in hyperhomocysteinemia.
Justine M Abais, Min Xia, Guangbi Li, Todd W B Gehr, Krishna M Boini, Pin-Lan Li. Free Radic Biol Med 2014
61
12

Podocyte Activation of NLRP3 Inflammasomes Contributes to the Development of Proteinuria in Lupus Nephritis.
Rong Fu, Chaohuan Guo, Shuang Wang, Yuefang Huang, Ou Jin, Haoqiang Hu, Jingxian Chen, Bihua Xu, Mianjing Zhou, Jijun Zhao,[...]. Arthritis Rheumatol 2017
90
12

Necrostatin-1 Attenuates Renal Ischemia and Reperfusion Injury via Meditation of HIF-1α/mir-26a/TRPC6/PARP1 Signaling.
Bingbing Shen, Mei Mei, Youmin Pu, Huhai Zhang, Hong Liu, Maozhi Tang, Qianguang Pan, Yue He, Xiongfei Wu, Hongwen Zhao. Mol Ther Nucleic Acids 2019
40
12

Caspase-1-induced pyroptotic cell death.
Edward A Miao, Jayant V Rajan, Alan Aderem. Immunol Rev 2011
714
12

The Role of Inflammasome-Dependent and Inflammasome-Independent NLRP3 in the Kidney.
Yang Gyun Kim, Su-Mi Kim, Ki-Pyo Kim, Sang-Ho Lee, Ju-Young Moon. Cells 2019
59
12

Innate immunity to intracellular LPS.
Vijay A K Rathinam, Yue Zhao, Feng Shao. Nat Immunol 2019
175
12

Renal tubule injury: a driving force toward chronic kidney disease.
Bi-Cheng Liu, Tao-Tao Tang, Lin-Li Lv, Hui-Yao Lan. Kidney Int 2018
288
12

Emerging Activators and Regulators of Inflammasomes and Pyroptosis.
Yansong Xue, Daniel Enosi Tuipulotu, Wei Hong Tan, Callum Kay, Si Ming Man. Trends Immunol 2019
182
12

GSDME-mediated pyroptosis promotes inflammation and fibrosis in obstructive nephropathy.
Yinshuang Li, Ying Yuan, Zhong-Xing Huang, Hui Chen, Ruilong Lan, Zeng Wang, Kunmei Lai, Hong Chen, Zhimin Chen, Zhenhuan Zou,[...]. Cell Death Differ 2021
25
12

Research Progress on the Role of Inflammasomes in Kidney Disease.
Kun Chi, Xiaodong Geng, Chao Liu, GuangYan Cai, Quan Hong. Mediators Inflamm 2020
17
12

The cleavage of gasdermin D by caspase-11 promotes tubular epithelial cell pyroptosis and urinary IL-18 excretion in acute kidney injury.
Naijun Miao, Fan Yin, Hongyan Xie, Yanzhe Wang, Yiang Xu, Yang Shen, Dan Xu, Jianyong Yin, Bao Wang, Zhuanli Zhou,[...]. Kidney Int 2019
79
12

Pyroptosis.
Lieselotte Vande Walle, Mohamed Lamkanfi. Curr Biol 2016
277
12

Caspase-11-mediated tubular epithelial pyroptosis underlies contrast-induced acute kidney injury.
Zhen Zhang, Xinghua Shao, Na Jiang, Shan Mou, Leyi Gu, Shu Li, Qisheng Lin, Yipei He, Minfang Zhang, Wenyan Zhou,[...]. Cell Death Dis 2018
62
12

Caspases in Cell Death, Inflammation, and Pyroptosis.
Sannula Kesavardhana, R K Subbarao Malireddi, Thirumala-Devi Kanneganti. Annu Rev Immunol 2020
169
12

Pyroptosis, metabolism, and tumor immune microenvironment.
Tiantian Du, Jie Gao, Peilong Li, Yunshan Wang, Qiuchen Qi, Xiaoyan Liu, Juan Li, Chuanxin Wang, Lutao Du. Clin Transl Med 2021
30
12

GSVA: gene set variation analysis for microarray and RNA-seq data.
Sonja Hänzelmann, Robert Castelo, Justin Guinney. BMC Bioinformatics 2013
12

What role does pyroptosis play in microbial infection?
Xiaojing Xia, Xin Wang, Yi Zheng, Jinqing Jiang, Jianhe Hu. J Cell Physiol 2019
39
12

Structural Mechanism for GSDMD Targeting by Autoprocessed Caspases in Pyroptosis.
Kun Wang, Qi Sun, Xiu Zhong, Mengxue Zeng, Huan Zeng, Xuyan Shi, Zilin Li, Yupeng Wang, Qiang Zhao, Feng Shao,[...]. Cell 2020
175
12

GSDMD, an executor of pyroptosis, is involved in IL-1β secretion in Aspergillus fumigatus keratitis.
Wenyi Zhao, Hua Yang, Leyu Lyu, Jie Zhang, Qiang Xu, Nan Jiang, Guibo Liu, Limei Wang, Haijing Yan, Chengye Che. Exp Eye Res 2021
12
16

The gasdermins, a protein family executing cell death and inflammation.
Petr Broz, Pablo Pelegrín, Feng Shao. Nat Rev Immunol 2020
405
12

Inflammasome Complexes: Emerging Mechanisms and Effector Functions.
Vijay A K Rathinam, Katherine A Fitzgerald. Cell 2016
472
12

Role of AIM2 inflammasome in inflammatory diseases, cancer and infection.
Bhesh Raj Sharma, Rajendra Karki, Thirumala-Devi Kanneganti. Eur J Immunol 2019
85
12

Pyroptosis: a new paradigm of cell death for fighting against cancer.
Yixin Tan, Quanzhu Chen, Xiaoling Li, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, Guiyuan Li, Xiayu Li, Jianbo Yang, Bo Xiang, Mei Yi. J Exp Clin Cancer Res 2021
69
12

The caspase-3/GSDME signal pathway as a switch between apoptosis and pyroptosis in cancer.
Mingxia Jiang, Ling Qi, Lisha Li, Yanjing Li. Cell Death Discov 2020
105
12

Chemotherapeutic paclitaxel and cisplatin differentially induce pyroptosis in A549 lung cancer cells via caspase-3/GSDME activation.
Cheng-Cheng Zhang, Chen-Guang Li, Yao-Feng Wang, Li-Hui Xu, Xian-Hui He, Qiong-Zhen Zeng, Chen-Ying Zeng, Feng-Yi Mai, Bo Hu, Dong-Yun Ouyang. Apoptosis 2019
133
12

The Multifaceted Roles of Pyroptotic Cell Death Pathways in Cancer.
Man Wang, Shuai Jiang, Yinfeng Zhang, Peifeng Li, Kun Wang. Cancers (Basel) 2019
24
12

GSDME mediates caspase-3-dependent pyroptosis in gastric cancer.
Yubin Wang, Bo Yin, Dinuo Li, Guijun Wang, Xiangdong Han, Xuejun Sun. Biochem Biophys Res Commun 2018
123
12


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.