A citation-based method for searching scientific literature

Noymar Luque-Campos, Felipe A Bustamante-Barrientos, Carolina Pradenas, Cynthia García, María Jesús Araya, Candice Bohaud, Rafael Contreras-López, Roberto Elizondo-Vega, Farida Djouad, Patricia Luz-Crawford, Ana María Vega-Letter. Front Immunol 2021
Times Cited: 2List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


HOXD13 suppresses prostate cancer metastasis and BMP4-induced epithelial-mesenchymal transition by inhibiting SMAD1.
Fan Xu, Xun Shangguan, Jiahua Pan, Zhiying Yue, Kai Shen, Yiyi Ji, Weiwei Zhang, Yinjie Zhu, Jianjun Sha, Yanqing Wang,[...]. Int J Cancer 2021
5
50

Mesenchymal stem (stromal) cells for treatment of ARDS: a phase 1 clinical trial.
Jennifer G Wilson, Kathleen D Liu, Hanjing Zhuo, Lizette Caballero, Melanie McMillan, Xiaohui Fang, Katherine Cosgrove, Rosemary Vojnik, Carolyn S Calfee, Jae-Woo Lee,[...]. Lancet Respir Med 2015
403
50

Bone progenitor dysfunction induces myelodysplasia and secondary leukaemia.
Marc H G P Raaijmakers, Siddhartha Mukherjee, Shangqin Guo, Siyi Zhang, Tatsuya Kobayashi, Jesse A Schoonmaker, Benjamin L Ebert, Fatima Al-Shahrour, Robert P Hasserjian, Edward O Scadden,[...]. Nature 2010
719
50

Therapeutic application of multipotent stem cells.
Hamed Mirzaei, Amirhossein Sahebkar, Laleh Shiri Sichani, Abdullah Moridikia, Sara Nazari, Javid Sadri Nahand, Hossein Salehi, Jan Stenvang, Aria Masoudifar, Hamid R Mirzaei,[...]. J Cell Physiol 2018
56
50
Human chorionic plate-derived mesenchymal stem cells transplantation restores ovarian function in a chemotherapy-induced mouse model of premature ovarian failure.
Jun Li, Qingtong Yu, Haisen Huang, Wenwen Deng, Xia Cao, Michael Adu-Frimpong, Jiangnan Yu, Ximing Xu. Stem Cell Res Ther 2018
27
50

Corrigendum to: 'Mesenchymal stromal cells-exosomes: a promising cell-free therapeutic tool for wound healing and cutaneous regeneration'.
Peng Hu, Qinxin Yang, Qi Wang, Chenshuo Shi, Dali Wang, Ubaldo Armato, Ilaria Dal Prà, Anna Chiarini. Burns Trauma 2020
2
50

The pan-cancer analysis of the two types of uterine cancer uncovered clinical and prognostic associations with m6A RNA methylation regulators.
Zhilin Zou, Shuguang Zhou, Guosheng Liang, Zhenye Tang, Kai Li, Shuzhen Tan, Xiangsheng Zhang, Xiao Zhu. Mol Omics 2021
4
50

Reducing mortality and morbidity in patients with severe COVID-19 disease by advancing ongoing trials of Mesenchymal Stromal (stem) Cell (MSC) therapy - Achieving global consensus and visibility for cellular host-directed therapies.
Alimuddin Zumla, Fu-Sheng Wang, Giuseppe Ippolito, Nicola Petrosillo, Chiara Agrati, Esam I Azhar, Chao Chang, Sherif A El-Kafrawy, Mohamed Osman, Laurence Zitvogel,[...]. Int J Infect Dis 2020
23
50

NAP1L1 targeting suppresses the proliferation of nasopharyngeal carcinoma.
YaHui Liu, XiaoNing Li, YeWei Zhang, Yao Tang, WeiYi Fang, Xiong Liu, Zhen Liu. Biomed Pharmacother 2021
2
50


Application of Mesenchymal Stem Cells in Melanoma: A Potential Therapeutic Strategy for Delivery of Targeted Agents.
Hamed Mirzaei, Amirhossein Sahebkar, Amir Avan, Mahmoud R Jaafari, Rasoul Salehi, Hossein Salehi, Hossein Baharvand, Abbas Rezaei, Jamshid Hadjati, John M Pawelek,[...]. Curr Med Chem 2016
67
50

TNF-α-induced LRG1 promotes angiogenesis and mesenchymal stem cell migration in the subchondral bone during osteoarthritis.
Yiyun Wang, Jiajia Xu, Xudong Zhang, Chuandong Wang, Yan Huang, Kerong Dai, Xiaoling Zhang. Cell Death Dis 2017
56
50


A Cellular Taxonomy of the Bone Marrow Stroma in Homeostasis and Leukemia.
Ninib Baryawno, Dariusz Przybylski, Monika S Kowalczyk, Youmna Kfoury, Nicolas Severe, Karin Gustafsson, Konstantinos D Kokkaliaris, Francois Mercier, Marcin Tabaka, Matan Hofree,[...]. Cell 2019
247
50

Mesenchymal stromal cells and autoimmunity.
Vito Pistoia, Lizzia Raffaghello. Int Immunol 2017
43
50


Immunomodulatory effect of mesenchymal stem cells.
C Herrero, J A Pérez-Simón. Braz J Med Biol Res 2010
45
50

Heme oxygenase-1 system and gastrointestinal inflammation: a short review.
Xiao Zhu, Wen-Guo Fan, Dong-Pei Li, Hsiangfu Kung, Marie Cm Lin. World J Gastroenterol 2011
50
50

An autocrine inflammatory forward-feedback loop after chemotherapy withdrawal facilitates the repopulation of drug-resistant breast cancer cells.
Deyong Jia, Li Li, Sulaiman Andrew, David Allan, Xuguang Li, Jonathan Lee, Guang Ji, Zemin Yao, Suresh Gadde, Danial Figeys,[...]. Cell Death Dis 2017
44
50

Treatment with allogeneic mesenchymal stromal cells for moderate to severe acute respiratory distress syndrome (START study): a randomised phase 2a safety trial.
Michael A Matthay, Carolyn S Calfee, Hanjing Zhuo, B Taylor Thompson, Jennifer G Wilson, Joseph E Levitt, Angela J Rogers, Jeffrey E Gotts, Jeanine P Wiener-Kronish, Ednan K Bajwa,[...]. Lancet Respir Med 2019
246
50

FOXP1 controls mesenchymal stem cell commitment and senescence during skeletal aging.
Hanjun Li, Pei Liu, Shuqin Xu, Yinghua Li, Joseph D Dekker, Baojie Li, Ying Fan, Zhenlin Zhang, Yang Hong, Gong Yang,[...]. J Clin Invest 2017
61
50

Mesenchymal stem cells ameliorate β cell dysfunction of human type 2 diabetic islets by reversing β cell dedifferentiation.
Le Wang, Tengli Liu, Rui Liang, Guanqiao Wang, Yaojuan Liu, Jiaqi Zou, Na Liu, Boya Zhang, Yan Liu, Xuejie Ding,[...]. EBioMedicine 2020
12
50

Safety and Side Effects of Using Placenta-Derived Decidual Stromal Cells for Graft-versus-Host Disease and Hemorrhagic Cystitis.
Arjang Baygan, Wictor Aronsson-Kurttila, Gianluca Moretti, Babylonia Tibert, Göran Dahllöf, Lena Klingspor, Britt Gustafsson, Bita Khoein, Guido Moll, Charlotta Hausmann,[...]. Front Immunol 2017
23
50

Safety and efficacy of allogenic placental mesenchymal stem cells for treating knee osteoarthritis: a pilot study.
Shayesteh Khalifeh Soltani, Bijan Forogh, Naser Ahmadbeigi, Homayoun Hadizadeh Kharazi, Khadijeh Fallahzadeh, Ladan Kashani, Masoumeh Karami, Yadollah Kheyrollah, Mohammad Vasei. Cytotherapy 2019
32
50

Mesenchymal stem cell: a new horizon in cancer gene therapy.
M Mohammadi, M R Jaafari, H R Mirzaei, H Mirzaei. Cancer Gene Ther 2016
69
50

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
50

Calreticulin as a special marker to distinguish dental pulp stem cells from gingival mesenchymal stem cells.
Tong Lei, Jian Wang, Yanyan Liu, Peng Chen, Zhihui Zhang, Xiaoshuang Zhang, Xiao Wang, Quanhai Li, Hongwu Du. Int J Biol Macromol 2021
2
50

Long-term Evaluation of Allogeneic Bone Marrow-derived Mesenchymal Stromal Cell Therapy for Crohn's Disease Perianal Fistulas.
Marieke C Barnhoorn, Martin N J M Wasser, Helene Roelofs, P W Jeroen Maljaars, Ilse Molendijk, Bert A Bonsing, Liesbeth E M Oosten, Gerard Dijkstra, C Janneke van der Woude, Dave L Roelen,[...]. J Crohns Colitis 2020
24
50

mTOR signaling pathway and mTOR inhibitors in cancer: progress and challenges.
Zhilin Zou, Tao Tao, Hongmei Li, Xiao Zhu. Cell Biosci 2020
90
50

Mesenchymal stromal cells-exosomes: a promising cell-free therapeutic tool for wound healing and cutaneous regeneration.
Peng Hu, Qinxin Yang, Qi Wang, Chenshuo Shi, Dali Wang, Ubaldo Armato, Ilaria Dal Prà, Anna Chiarini. Burns Trauma 2019
41
50

Human mesenchymal stromal cells and derived extracellular vesicles: Translational strategies to increase their proangiogenic potential for the treatment of cardiovascular disease.
Timo Z Nazari-Shafti, Sebastian Neuber, Ana Garcia Duran, Zhiyi Xu, Eleftherios Beltsios, Martina Seifert, Volkmar Falk, Christof Stamm. Stem Cells Transl Med 2020
7
50

Transplantation of ACE2- Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia.
Zikuan Leng, Rongjia Zhu, Wei Hou, Yingmei Feng, Yanlei Yang, Qin Han, Guangliang Shan, Fanyan Meng, Dongshu Du, Shihua Wang,[...]. Aging Dis 2020
532
50

Mesenchymal stem cells derived from bone marrow favor tumor cell growth in vivo.
Wei Zhu, Wenrong Xu, Runqiu Jiang, Hui Qian, Miao Chen, Jiabo Hu, Weike Cao, Chongxu Han, Yongchang Chen. Exp Mol Pathol 2006
295
50

Interplay between orphan nuclear receptors and androgen receptor-dependent or-independent growth signalings in prostate cancer.
Yuliang Wang, Weijie Gao, Youjia Li, Sin Ting Chow, Wenjuan Xie, Xingxing Zhang, Jianfu Zhou, Franky Leung Chan. Mol Aspects Med 2021
2
50

CRISPR technology: The engine that drives cancer therapy.
Mingtao Zhang, Emily A Eshraghian, Omar Al Jammal, Zhibi Zhang, Xiao Zhu. Biomed Pharmacother 2021
10
50

Targeting the GRP78 Pathway for Cancer Therapy.
Guanhua Lu, Hui Luo, Xiao Zhu. Front Med (Lausanne) 2020
14
50

GWAS in cancer: progress and challenges.
Baiqiang Liang, Hongrong Ding, Lianfang Huang, Haiqing Luo, Xiao Zhu. Mol Genet Genomics 2020
24
50

The cancer exosomes: Clinical implications, applications and challenges.
Zhenye Tang, Dongpei Li, Shengping Hou, Xiao Zhu. Int J Cancer 2020
42
50

Burden of Tracheal, Bronchus, and Lung Cancer and Its Attributable Risk Factors in 204 Countries and Territories, 1990 to 2019.
Saeid Safiri, Mohammad-Reza Sohrabi, Kristin Carson-Chahhoud, Deepti Bettampadi, Ali Taghizadieh, Amir Almasi-Hashiani, Ahad Ashrafi-Asgarabad, Mahdi Sepidarkish, Arielle Eagen, Mohammad-Ali Mansournia,[...]. J Thorac Oncol 2021
6
50

Long-Term Expansion of Pancreatic Islet Organoids from Resident Procr+ Progenitors.
Daisong Wang, Jingqiang Wang, Lanyue Bai, Hong Pan, Hua Feng, Hans Clevers, Yi Arial Zeng. Cell 2020
41
50

Stabilizing heterochromatin by DGCR8 alleviates senescence and osteoarthritis.
Liping Deng, Ruotong Ren, Zunpeng Liu, Moshi Song, Jingyi Li, Zeming Wu, Xiaoqing Ren, Lina Fu, Wei Li, Weiqi Zhang,[...]. Nat Commun 2019
32
50

The regulation of the Treg/Th17 balance by mesenchymal stem cells in human systemic lupus erythematosus.
Dandan Wang, Saisai Huang, Xinran Yuan, Jun Liang, Renju Xu, Genhong Yao, Xuebing Feng, Lingyun Sun. Cell Mol Immunol 2017
85
50

Intra-articular injection of mesenchymal stem cells for the treatment of osteoarthritis of the knee: a proof-of-concept clinical trial.
Chris Hyunchul Jo, Young Gil Lee, Won Hyoung Shin, Hyang Kim, Jee Won Chai, Eui Cheol Jeong, Ji Eun Kim, Hackjoon Shim, Ji Sun Shin, Il Seob Shin,[...]. Stem Cells 2014
451
50

Stem Cell Therapy for COPD: Hope and Exploitation.
Marilyn K Glassberg, Isabelle Csete, Emmanuelle Simonet, Sharon J Elliot. Chest 2021
2
50

Tumor Specific Recruitment and Reprogramming of Mesenchymal Stem Cells in Tumorigenesis.
Liron Berger, Yeela Shamai, Karl L Skorecki, Maty Tzukerman. Stem Cells 2016
30
50

Identification of mesenchymal progenitor cells in normal and osteoarthritic human articular cartilage.
Saifeddin Alsalameh, Rayya Amin, Takefumi Gemba, Martin Lotz. Arthritis Rheum 2004
339
50

Immunomodulatory Properties of Mesenchymal Stromal Cells: Still Unresolved "Yin and Yang".
Alessandro Poggi, Maria R Zocchi. Curr Stem Cell Res Ther 2019
15
50


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.