A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
8 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityAberrant DNA Hypermethylation Silenced LncRNA Expression in Gastric Cancer.
Kuo-Wang Tsai, Chung-Yu Tsai, Nan-Hua Chou, Kuo-Chiang Wang, Chi-Hsiang Kang, Sung-Chou Li, Yi-Hao Lao, Hong-Tai Chang. Anticancer Res 2019
4
50

LncRNA-LINC00472 contributes to the pathogenesis of atrial fibrillation (Af) by reducing expression of JP2 and RyR2 via miR-24.
Liao-Yuan Wang, Hua Shen, Qian Yang, Jie Min, Qing Wang, Wang Xi, Liang Yin, Shi-Guan Le, Yu-Feng Zhang, Jian Xiao,[...]. Biomed Pharmacother 2019
17
50

LINC00472 Acts as a Tumor Suppressor in NSCLC through KLLN-Mediated p53-Signaling Pathway via MicroRNA-149-3p and MicroRNA-4270.
Aimei Zou, Xingli Liu, Zongjiong Mai, Junke Zhang, Zhuohuan Liu, Qilu Huang, Aibing Wu, Chenyu Zhou. Mol Ther Nucleic Acids 2019
25
50

Long non-coding RNAs, ASAP1-IT1, FAM215A, and LINC00472, in epithelial ovarian cancer.
Yuanyuan Fu, Nicoletta Biglia, Zhanwei Wang, Yi Shen, Harvey A Risch, Lingeng Lu, Emilie Marion Canuto, Wei Jia, Dionyssios Katsaros, Herbert Yu. Gynecol Oncol 2016
40
50

Linc00472 suppresses proliferation and promotes apoptosis through elevating PDCD4 expression by sponging miR-196a in colorectal cancer.
Yafei Ye, Shengnan Yang, Yanping Han, Jingjing Sun, Lijuan Xv, Lina Wu, Yongfeng Wang, Liang Ming. Aging (Albany NY) 2018
30
50

ERα upregulates the expression of long non-coding RNA LINC00472 which suppresses the phosphorylation of NF-κB in breast cancer.
Zhanwei Wang, Dionyssios Katsaros, Nicoletta Biglia, Yi Shen, Lenora Loo, Xiao Yu, Hongyan Lin, Yuanyuan Fu, Wen-Ming Chu, Peiwen Fei,[...]. Breast Cancer Res Treat 2019
24
50

starBase v2.0: decoding miRNA-ceRNA, miRNA-ncRNA and protein-RNA interaction networks from large-scale CLIP-Seq data.
Jun-Hao Li, Shun Liu, Hui Zhou, Liang-Hu Qu, Jian-Hua Yang. Nucleic Acids Res 2014
50

MicroRNA biogenesis pathways in cancer.
Shuibin Lin, Richard I Gregory. Nat Rev Cancer 2015
25

Environmental Risk Factors of Pancreatic Cancer.
Hui-Jen Tsai, Jeffrey S Chang. J Clin Med 2019
23
25

Pancreatic cancer: yesterday, today and tomorrow.
Daniel Ansari, Bobby Tingstedt, Bodil Andersson, Fredrik Holmquist, Christian Sturesson, Caroline Williamsson, Agata Sasor, David Borg, Monika Bauden, Roland Andersson. Future Oncol 2016
144
25


Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.
Freddie Bray, Jacques Ferlay, Isabelle Soerjomataram, Rebecca L Siegel, Lindsey A Torre, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
25

H19 promotes cholestatic liver fibrosis by preventing ZEB1-mediated inhibition of epithelial cell adhesion molecule.
Yongfeng Song, Chune Liu, Xia Liu, Jocelyn Trottier, Michele Beaudoin, Li Zhang, Chad Pope, Guangyong Peng, Olivier Barbier, Xiaobo Zhong,[...]. Hepatology 2017
96
25

Peroxiredoxin 1 silencing inhibited the growth and promoted apoptosis of pancreatic cancer cells via targeting FOXO3 gene.
Xianchun Sun, Lingting Kong, Bingshu Li, Yan Zhang, Haiyan Yang. Cancer Manag Res 2018
7
25

RNA demethylase ALKBH5 prevents pancreatic cancer progression by posttranscriptional activation of PER1 in an m6A-YTHDF2-dependent manner.
Xingya Guo, Kai Li, Weiliang Jiang, Yangyang Hu, Wenqin Xiao, Yinshi Huang, Yun Feng, Qin Pan, Rong Wan. Mol Cancer 2020
90
25

Pancreatic cancer: A review of clinical diagnosis, epidemiology, treatment and outcomes.
Andrew McGuigan, Paul Kelly, Richard C Turkington, Claire Jones, Helen G Coleman, R Stephen McCain. World J Gastroenterol 2018
490
25


The epithelial to mesenchymal transition (EMT) and cancer stem cells: implication for treatment resistance in pancreatic cancer.
Pingting Zhou, Bo Li, Furao Liu, Meichao Zhang, Qian Wang, Yuanhua Liu, Yuan Yao, Dong Li. Mol Cancer 2017
143
25

Expression of the PTEN/FOXO3a/PLZF signalling pathway in pancreatic cancer and its significance in tumourigenesis and progression.
Qiubo Zhang, Xuanna Li, Yaqing Li, Shaojie Chen, Xiaoling Shen, Xianwen Dong, Yufei Song, Xuesong Zhang, Kaihong Huang. Invest New Drugs 2020
8
25

Challenges in diagnosis of pancreatic cancer.
Lulu Zhang, Santosh Sanagapalli, Alina Stoita. World J Gastroenterol 2018
136
25

FoxO3 regulates hepatic triglyceride metabolism via modulation of the expression of sterol regulatory-element binding protein 1c.
Liu Wang, Xiaopeng Zhu, Xiaoyang Sun, Xinyu Yang, Xinxia Chang, Mingfeng Xia, Yan Lu, Pu Xia, Hongmei Yan, Hua Bian,[...]. Lipids Health Dis 2019
6
25

Pancreatic cancer.
Jonathan D Mizrahi, Rishi Surana, Juan W Valle, Rachna T Shroff. Lancet 2020
384
25

Pancreatic cancer.
Terumi Kamisawa, Laura D Wood, Takao Itoi, Kyoichi Takaori. Lancet 2016
25

LncRNA XIST promotes pancreatic cancer migration, invasion and EMT by sponging miR-429 to modulate ZEB1 expression.
Jie Shen, Liang Hong, Dan Yu, Tietiu Cao, Zhengrong Zhou, Shengli He. Int J Biochem Cell Biol 2019
42
25

Effect of exosomal miRNA on cancer biology and clinical applications.
Zhenqiang Sun, Ke Shi, Shuaixi Yang, Jinbo Liu, Quanbo Zhou, Guixian Wang, Junmin Song, Zhen Li, Zhiyong Zhang, Weitang Yuan. Mol Cancer 2018
272
25

Epidemiology of Pancreatic Cancer: Global Trends, Etiology and Risk Factors.
Prashanth Rawla, Tagore Sunkara, Vinaya Gaduputi. World J Oncol 2019
644
25

Linc-ing Circulating Long Non-coding RNAs to the Diagnosis and Malignant Prediction of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms of the Pancreas.
Jennifer B Permuth, Dung-Tsa Chen, Sean J Yoder, Jiannong Li, Andrew T Smith, Jung W Choi, Jongphil Kim, Yoganand Balagurunathan, Kun Jiang, Domenico Coppola,[...]. Sci Rep 2017
36
25

Pancreatic cancer surgical management.
Florence Jeune, Romain Coriat, Frédéric Prat, Bertrand Dousset, Jean-Christophe Vaillant, Sébastien Gaujoux. Presse Med 2019
10
25

Evaluating different methods of microarray data normalization.
André Fujita, João Ricardo Sato, Leonardo de Oliveira Rodrigues, Carlos Eduardo Ferreira, Mari Cleide Sogayar. BMC Bioinformatics 2006
185
25

MiR-629 promotes human pancreatic cancer progression by targeting FOXO3.
Haijiao Yan, Qing Li, Jun Wu, Wenwei Hu, Jingting Jiang, Liangrong Shi, Xin Yang, Danxia Zhu, Mei Ji, Changping Wu. Cell Death Dis 2017
29
25

Analysis of transcription profile to reveal altered signaling pathways following the overexpression of human desumoylating isopeptidase 2 in pancreatic cancer cells.
Yu-Yin Fu, Yu-Huan Kang, Cong-Cong Shen, Rui-Xue Wang, Lin Yu, Xin-Yue Li, Dan-Dan Cui, Jin-Liang Yang, Yu-Qin Yao, Lan-Tu Gou. Oncol Lett 2016
1
100

Hypoxia-induced LncRNA-BX111 promotes metastasis and progression of pancreatic cancer through regulating ZEB1 transcription.
Shi-Jiang Deng, Heng-Yu Chen, Zeng Ye, Shi-Chang Deng, Shuai Zhu, Zhu Zeng, Chi He, Ming-Liang Liu, Kang Huang, Jian-Xin Zhong,[...]. Oncogene 2018
105
25

MiR-23a-3p acts as an oncogene and potential prognostic biomarker by targeting PNRC2 in RCC.
Jing Quan, Xiang Pan, Yawen Li, Yimin Hu, Lingzhi Tao, Zuwei Li, Liwen Zhao, Jingyao Wang, Hang Li, Yulin Lai,[...]. Biomed Pharmacother 2019
28
25

Regulation of lymphocyte progenitor survival by the proapoptotic activities of Bim and Bid.
Malay Mandal, Kelly M Crusio, Fanyong Meng, Suqing Liu, Marcus Kinsella, Marcus R Clark, Osamu Takeuchi, Iannis Aifantis. Proc Natl Acad Sci U S A 2008
34
25

The EMT-activator ZEB1 promotes tumorigenicity by repressing stemness-inhibiting microRNAs.
Ulrich Wellner, Jörg Schubert, Ulrike C Burk, Otto Schmalhofer, Feng Zhu, Annika Sonntag, Bettina Waldvogel, Corinne Vannier, Douglas Darling, Axel zur Hausen,[...]. Nat Cell Biol 2009
25

Insight into the effects of microRNA-23a-3p on pancreatic cancer and its underlying molecular mechanism.
Jiadeng Chao, Lei Jin, Xudong Zhang, Dong Ding, Siyuan Wu, Le Ma, Bei Zhu, Shiting Shan, Xiao Yun, Peng Gao,[...]. Oncol Lett 2020
3
33

Optimizing the outcomes of pancreatic cancer surgery.
Oliver Strobel, John Neoptolemos, Dirk Jäger, Markus W Büchler. Nat Rev Clin Oncol 2019
240
25

The functions and unique features of long intergenic non-coding RNA.
Julia D Ransohoff, Yuning Wei, Paul A Khavari. Nat Rev Mol Cell Biol 2018
475
25

NLRP3 inflammasome-mediated cytokine production and pyroptosis cell death in breast cancer.
Sara Socorro Faria, Susan Costantini, Vladmir Cláudio Cordeiro de Lima, Victor Pianna de Andrade, Mickaël Rialland, Rebe Cedric, Alfredo Budillon, Kelly Grace Magalhães. J Biomed Sci 2021
7
25

27-Hydroxycholesterol Contributes to Lysosomal Membrane Permeabilization-Mediated Pyroptosis in Co-cultured SH-SY5Y Cells and C6 Cells.
Si Chen, Cui Zhou, Huiyan Yu, Lingwei Tao, Yu An, Xiaona Zhang, Ying Wang, Yushan Wang, Rong Xiao. Front Mol Neurosci 2019
16
25

MiR-182 enhances radioresistance in non-small cell lung cancer cells by regulating FOXO3.
Gang Chen, Lina Yu, Hui Dong, Zhihao Liu, Yahong Sun. Clin Exp Pharmacol Physiol 2019
17
25


Exosomes of Human Umbilical Cord MSCs Protect Against Hypoxia/Reoxygenation-Induced Pyroptosis of Cardiomyocytes via the miRNA-100-5p/FOXO3/NLRP3 Pathway.
Chenyu Liang, Yang Liu, Huifeng Xu, Junling Huang, Yi Shen, Faxiu Chen, Ming Luo. Front Bioeng Biotechnol 2021
12
25


1'-Acetoxychavicol acetate inhibits NLRP3-dependent inflammasome activation via mitochondrial ROS suppression.
Sophia P M Sok, Daisuke Ori, Ayana Wada, Haruna Okude, Takumi Kawasaki, Masatoshi Momota, Noor Hasima Nagoor, Taro Kawai. Int Immunol 2021
6
25Ginsenoside Rb3 provides protective effects against cisplatin-induced nephrotoxicity via regulation of AMPK-/mTOR-mediated autophagy and inhibition of apoptosis in vitro and in vivo.
Jing-Jing Xing, Jin-Gang Hou, Zhi-Na Ma, Zi Wang, Shen Ren, Ying-Ping Wang, Wen-Cong Liu, Chen Chen, Wei Li. Cell Prolif 2019
32
25

Osteopontin N-Terminal Function in an Abdominal Aortic Aneurysm From Apolipoprotein E-Deficient Mice.
Hongyang Liu, Ying Zhang, Wei Song, Yancui Sun, Yinong Jiang. Front Cell Dev Biol 2021
3
33


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.