A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
5 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Inhibition of TNFR1 Attenuates LPS Induced Apoptosis and Inflammation in Human Nucleus Pulposus Cells by Regulating the NF-KB and MAPK Signalling Pathway.
Feng Lv, Longbiao Yang, Jianxiu Wang, Zhixiang Chen, Qizhao Sun, Peiguo Zhang, Chentong Guan, Yanbin Liu. Neurochem Res 2021
9
66

Cortistatin protects against intervertebral disc degeneration through targeting mitochondrial ROS-dependent NLRP3 inflammasome activation.
Yunpeng Zhao, Cheng Qiu, Wenhan Wang, Jiangfan Peng, Xiang Cheng, Yangtao Shangguan, Mingyang Xu, Jiayi Li, Ruize Qu, Xiaomin Chen,[...]. Theranostics 2020
41
66

Long-term treatment with senolytic drugs Dasatinib and Quercetin ameliorates age-dependent intervertebral disc degeneration in mice.
Emanuel J Novais, Victoria A Tran, Shira N Johnston, Kayla R Darris, Alex J Roupas, Garrett A Sessions, Irving M Shapiro, Brian O Diekman, Makarand V Risbud. Nat Commun 2021
42
66

Nicotinamide Phosphoribosyl Transferase Controls NLRP3 Inflammasome Activity Through MAPK and NF-κB Signaling in Nucleus Pulposus Cells, as Suppressed by Melatonin.
Yingjie Huang, Yan Peng, Jianchao Sun, Shuangxing Li, Junmin Hong, Jie Zhou, Jianchong Chen, Jiansen Yan, Zhengqi Huang, Xiaofei Wang,[...]. Inflammation 2020
25
66

The inflammatory cytokine TNF-α promotes the premature senescence of rat nucleus pulposus cells via the PI3K/Akt signaling pathway.
Pei Li, Yibo Gan, Yuan Xu, Lei Song, Liyuan Wang, Bin Ouyang, Chengmin Zhang, Qiang Zhou. Sci Rep 2017
60
66

Tissue Renin-Angiotensin System (tRAS) Induce Intervertebral Disc Degeneration by Activating Oxidative Stress and Inflammatory Reaction.
Kaiqiang Sun, Xiaofei Sun, Jingchuan Sun, Yan Jiang, Feng Lin, Fanqi Kong, Fudong Li, Jian Zhu, Le Huan, Bing Zheng,[...]. Oxid Med Cell Longev 2021
9
33

Scutellarin Ameliorates Renal Injury via Increasing CCN1 Expression and Suppressing NLRP3 Inflammasome Activation in Hyperuricemic Mice.
Guozheng Li, Chen Guan, Lingyu Xu, Lin Wang, Chengyu Yang, Long Zhao, Bin Zhou, Congjuan Luo, Hong Luan, Wei Jiang,[...]. Front Pharmacol 2020
11
33

Circular RNA circ-4099 is induced by TNF-α and regulates ECM synthesis by blocking miR-616-5p inhibition of Sox9 in intervertebral disc degeneration.
Hua Wang, Peiheng He, Hehai Pan, Jun Long, Jianru Wang, Zemin Li, Hui Liu, Weiying Jiang, Zhaomin Zheng. Exp Mol Med 2018
67
33

Regulation of the inflammatory cycle by a controllable release hydrogel for eliminating postoperative inflammation after discectomy.
Yu Liu, Jiacheng Du, Peng Peng, Ruoyu Cheng, Jiayi Lin, Congxin Xu, Huilin Yang, Wenguo Cui, Haiqing Mao, Yuling Li,[...]. Bioact Mater 2020
15
33

14-3-3 epsilon is an intracellular component of TNFR2 receptor complex and its activation protects against osteoarthritis.
Wenyu Fu, Aubryanna Hettinghouse, Yujianan Chen, Wenhuo Hu, Xiang Ding, Meng Chen, Yuanjing Ding, Jyoti Mundra, Wenhao Song, Ronghan Liu,[...]. Ann Rheum Dis 2021
9
33

Pretreatment with kaempferol attenuates microglia-mediate neuroinflammation by inhibiting MAPKs-NF-κB signaling pathway and pyroptosis after secondary spinal cord injury.
Zhongyuan Liu, Xinqiang Yao, Baihui Sun, Wangsheng Jiang, Congrui Liao, Xiangheng Dai, Yu Chen, Jianting Chen, Ruoting Ding. Free Radic Biol Med 2021
32
33

HDAC6 mediates an aggresome-like mechanism for NLRP3 and pyrin inflammasome activation.
Venkat Giri Magupalli, Roberto Negro, Yuzi Tian, Arthur V Hauenstein, Giuseppe Di Caprio, Wesley Skillern, Qiufang Deng, Pontus Orning, Hasan B Alam, Zoltan Maliga,[...]. Science 2020
114
33

Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration.
C W Pfirrmann, A Metzdorf, M Zanetti, J Hodler, N Boos. Spine (Phila Pa 1976) 2001
33

Scutellarin Attenuates the IL-1β-Induced Inflammation in Mouse Chondrocytes and Prevents Osteoarthritic Progression.
Zucheng Luo, Zhichao Hu, Yujie Bian, Wenting Su, Xiaoyang Li, Shi Li, Jianbin Wu, Li Shi, Yonghuan Song, Gang Zheng,[...]. Front Pharmacol 2020
13
33

Scutellarin protects against lipopolysaccharide-induced behavioral deficits by inhibiting neuroinflammation and microglia activation in rats.
He-Tao Bian, Gao-Hua Wang, Jun-Jie Huang, Liang Liang, Ling Xiao, Hui-Ling Wang. Int Immunopharmacol 2020
8
33

The effect of needle size inducing degeneration in the rat caudal disc: evaluation using radiograph, magnetic resonance imaging, histology, and immunohistochemistry.
Gun Keorochana, Jared S Johnson, Cyrus E Taghavi, Jen-Chung Liao, Kwang-Bok Lee, Jeong Hyun Yoo, Stephanie S Ngo, Jeffrey C Wang. Spine J 2010
69
33

DICER1 loss and Alu RNA induce age-related macular degeneration via the NLRP3 inflammasome and MyD88.
Valeria Tarallo, Yoshio Hirano, Bradley D Gelfand, Sami Dridi, Nagaraj Kerur, Younghee Kim, Won Gil Cho, Hiroki Kaneko, Benjamin J Fowler, Sasha Bogdanovich,[...]. Cell 2012
421
33

A simple disc degeneration model induced by percutaneous needle puncture in the rat tail.
Bin Han, Kai Zhu, Fang-Cai Li, Yu-Xiang Xiao, Jie Feng, Zhong-Li Shi, Min Lin, Jun Wang, Qi-Xin Chen. Spine (Phila Pa 1976) 2008
222
33

Nuclear factor-kappa B-dependent X-box binding protein 1 signalling promotes the proliferation of nucleus pulposus cells under tumour necrosis factor alpha stimulation.
Lu Chen, Zhi-Yang Xie, Lei Liu, Lei Zhu, Feng Wang, Pan Fan, Arjun Sinkemani, Cong Zhang, Xin Hong, Xiao-Tao Wu. Cell Prolif 2019
12
33

Acid-sensing ion channels regulate nucleus pulposus cell inflammation and pyroptosis via the NLRP3 inflammasome in intervertebral disc degeneration.
Kangcheng Zhao, Ran An, Qian Xiang, Gaocai Li, Kun Wang, Yu Song, Zhiwei Liao, Shuai Li, Wenbin Hua, Xiaobo Feng,[...]. Cell Prolif 2021
37
33

Programmed NP Cell Death Induced by Mitochondrial ROS in a One-Strike Loading Disc Degeneration Organ Culture Model.
Bao-Liang Li, Xizhe Liu, Manman Gao, Fu Zhang, Xu Chen, Zhongyuan He, Jianmin Wang, Wei Tian, Dafu Chen, Zhiyu Zhou,[...]. Oxid Med Cell Longev 2021
3
33

Advanced glycation end products regulate anabolic and catabolic activities via NLRP3-inflammasome activation in human nucleus pulposus cells.
Yu Song, Yan Wang, Yukun Zhang, Wen Geng, Wei Liu, Yong Gao, Shuai Li, Kun Wang, Xinghuo Wu, Liang Kang,[...]. J Cell Mol Med 2017
72
33

Scutellarin suppresses cartilage destruction in osteoarthritis mouse model by inhibiting the NF-κB and PI3K/AKT signaling pathways.
Wenhan Wang, Jiayi Li, Feng Li, Jiangfan Peng, Mingyang Xu, Yangtao Shangguan, Yuanming Li, Yunpeng Zhao, Cheng Qiu, Ruize Qu,[...]. Int Immunopharmacol 2019
10
33

Scutellarin Reduce the Homocysteine Level and Alleviate Liver Injury in Type 2 Diabetes Model.
Yiyu Wang, Xiaoming Fan, Biao Fan, Kerong Jiang, Haoxin Zhang, Feng Kang, Hui Su, Danshan Gu, Shude Li, Shaofang Lin. Front Pharmacol 2020
3
33


Global, regional and national burden of low back pain 1990-2019: A systematic analysis of the Global Burden of Disease study 2019.
Sheng Chen, Mingjue Chen, Xiaohao Wu, Sixiong Lin, Chu Tao, Huiling Cao, Zengwu Shao, Guozhi Xiao. J Orthop Translat 2021
35
33

Engineering Extracellular Vesicles Restore the Impaired Cellular Uptake and Attenuate Intervertebral Disc Degeneration.
Zhiwei Liao, Hui Liu, Liang Ma, Jie Lei, Bide Tong, Gaocai Li, Wencan Ke, Kun Wang, Xiaobo Feng, Wenbin Hua,[...]. ACS Nano 2021
18
33


Nucleoside reverse transcriptase inhibitors possess intrinsic anti-inflammatory activity.
Benjamin J Fowler, Bradley D Gelfand, Younghee Kim, Nagaraj Kerur, Valeria Tarallo, Yoshio Hirano, Shoba Amarnath, Daniel H Fowler, Marta Radwan, Mark T Young,[...]. Science 2014
145
33

Krüppel like factor 10 prevents intervertebral disc degeneration via TGF-β signaling pathway both in vitro and in vivo.
Tongde Wu, Xinhua Li, Xuebing Jia, Ziqi Zhu, Jiawei Lu, Hang Feng, Beiduo Shen, Kai Guo, Yuzhi Li, Qiang Wang,[...]. J Orthop Translat 2021
6
33

Scutellarin Exerts Anti-Inflammatory Effects in Activated Microglia/Brain Macrophage in Cerebral Ischemia and in Activated BV-2 Microglia Through Regulation of MAPKs Signaling Pathway.
Hao-Lun Chen, Wen-Ji Jia, Hong-E Li, Hong Han, Fan Li, Xiao-Li-Na Zhang, Juan-Juan Li, Yun Yuan, Chun-Yun Wu. Neuromolecular Med 2020
13
33

β2-microglobulin triggers NLRP3 inflammasome activation in tumor-associated macrophages to promote multiple myeloma progression.
Daniel Hofbauer, Dimitrios Mougiakakos, Luca Broggini, Mario Zaiss, Maike Büttner-Herold, Christian Bach, Bernd Spriewald, Frank Neumann, Savita Bisht, Jens Nolting,[...]. Immunity 2021
16
33


The growth factor progranulin binds to TNF receptors and is therapeutic against inflammatory arthritis in mice.
Wei Tang, Yi Lu, Qing-Yun Tian, Yan Zhang, Feng-Jin Guo, Guang-Yi Liu, Nabeel Muzaffar Syed, Yongjie Lai, Edward Alan Lin, Li Kong,[...]. Science 2011
491
33

Mesenchymal stem cell-derived exosomes ameliorate intervertebral disc degeneration via anti-oxidant and anti-inflammatory effects.
Chen Xia, Zhongyou Zeng, Bin Fang, Min Tao, Chenhui Gu, Lin Zheng, Yiyun Wang, Yiling Shi, Chen Fang, Sheng Mei,[...]. Free Radic Biol Med 2019
104
33

Progerin accumulation in nucleus pulposus cells impairs mitochondrial function and induces intervertebral disc degeneration and therapeutic effects of sulforaphane.
Xiaolong Xu, Di Wang, Chao Zheng, Bo Gao, Jing Fan, Pengzhen Cheng, Baohua Liu, Liu Yang, Zhuojing Luo. Theranostics 2019
39
33

Progranulin knockout accelerates intervertebral disc degeneration in aging mice.
Yun-peng Zhao, Qing-yun Tian, Ben Liu, Jason Cuellar, Brendon Richbourgh, Tang-hong Jia, Chuan-ju Liu. Sci Rep 2015
33
33

Fexofenadine Protects Against Intervertebral Disc Degeneration Through TNF Signaling.
Kaiwen Liu, Jianlu Wei, Guohua Li, Ronghan Liu, Dawang Zhao, Yuanqiang Zhang, Jie Shi, Qing Xie, Lei Cheng. Front Cell Dev Biol 2021
4
33

Knockdown of miR-660 protects nucleus pulposus cells from TNF-a-induced apoptosis by targeting serum amyloid A1.
Hao Jie Zhang, Xue Hai Ma, Song Lin Xie, Shu Lian Qin, Cong Zhi Liu, Zhen Guo Zhang. J Orthop Surg Res 2020
8
33

Intervertebral disc and endplate cells response to IL-1β inflammatory cell priming and identification of molecular targets of tissue degeneration.
P De Luca, L de Girolamo, D Kouroupis, M Castagnetta, C Perucca Orfei, D Coviello, S Coco, D Correa, M Brayda-Bruno, A Colombini. Eur Cell Mater 2020
9
33

Quercetin alleviates acute kidney injury by inhibiting ferroptosis.
Yue Wang, Fei Quan, Qiuhua Cao, Yanting Lin, Chongxiu Yue, Ran Bi, Xinmeng Cui, Hongbao Yang, Yong Yang, Lutz Birnbaumer,[...]. J Adv Res 2020
105
33

N6-Methyladenosine Induced miR-34a-5p Promotes TNF-α-Induced Nucleus Pulposus Cell Senescence by Targeting SIRT1.
Hao Zhu, Bao Sun, Liang Zhu, Guoyou Zou, Qiang Shen. Front Cell Dev Biol 2021
24
33

The therapeutic effect of TBK1 in intervertebral disc degeneration via coordinating selective autophagy and autophagic functions.
Sunli Hu, Liang Chen, Abdullah Al Mamun, Libin Ni, Weiyang Gao, Yan Lin, Haiming Jin, Xiaolei Zhang, Xiangyang Wang. J Adv Res 2020
10
33

Role of mitochondrial pathway in compression-induced apoptosis of nucleus pulposus cells.
Fan Ding, Zeng-Wu Shao, Shu-Hua Yang, Qiang Wu, Fei Gao, Li-Ming Xiong. Apoptosis 2012
126
33


Low back pain.
Nebojsa Nick Knezevic, Kenneth D Candido, Johan W S Vlaeyen, Jan Van Zundert, Steven P Cohen. Lancet 2021
105
33

Roles of NLRP3 inflammasome in intervertebral disc degeneration.
G Chao-Yang, C Peng, Z Hai-Hong. Osteoarthritis Cartilage 2021
28
33

Scutellarin ameliorates high glucose-induced vascular endothelial cells injury by activating PINK1/Parkin-mediated mitophagy.
Junxiao Xi, Yuezhao Rong, Zifeng Zhao, Yihai Huang, Pu Wang, Huiling Luan, Yan Xing, Siyuan Li, Jun Liao, Yue Dai,[...]. J Ethnopharmacol 2021
13
33

Severity of intervertebral disc herniation regulates cytokine and chemokine levels in patients with chronic radicular back pain.
H E Jacobsen, A N Khan, M E Levine, C G Filippi, N O Chahine. Osteoarthritis Cartilage 2020
9
33

Melatonin Alleviates Radiculopathy Against Apoptosis and NLRP3 Inflammasomes Via the Parkin-Mediated Mitophagy Pathway.
Lin Xie, Zhiming Zhao, Zhenhao Chen, Xiaosheng Ma, Xinlei Xia, Hongli Wang, Chaojun Zheng, Jianyuan Jiang. Spine (Phila Pa 1976) 2021
4
33


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.