A citation-based method for searching scientific literature

Hong-Fu Li, Yu-Lan Chen, Ling Zhuang, Dian-Fu Chen, Hua-Zhen Ke, Wen-Jiao Luo, Gong-Lu Liu, Sheng-Nan Wu, Wen-Hao Zhou, Zhi-Qi Xiong, Zhi-Ying Wu. Cell Discov 2021
Times Cited: 8List of co-cited articles
17 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Clinical evaluation of idiopathic paroxysmal kinesigenic dyskinesia: new diagnostic criteria.
M K Bruno, M Hallett, K Gwinn-Hardy, B Sorensen, E Considine, S Tucker, D R Lynch, K D Mathews, K J Swoboda, J Harris,[...]. Neurology 2004
256
50

Exome sequencing identifies truncating mutations in PRRT2 that cause paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Wan-Jin Chen, Yu Lin, Zhi-Qi Xiong, Wei Wei, Wang Ni, Guo-He Tan, Shun-Ling Guo, Jin He, Ya-Fang Chen, Qi-Jie Zhang,[...]. Nat Genet 2011
315
37

The Phenotypic and Genetic Spectrum of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia in China.
Xiao-Jun Huang, Shi-Ge Wang, Xia-Nan Guo, Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Ze-Yu Zhu, Xiao-Meng Yin, Qing Liu, Kai-Li Yin, Xiao-Rong Liu,[...]. Mov Disord 2020
18
37

The evolving spectrum of PRRT2-associated paroxysmal diseases.
Darius Ebrahimi-Fakhari, Afshin Saffari, Ana Westenberger, Christine Klein. Brain 2015
152
37

Identification of PRRT2 as the causative gene of paroxysmal kinesigenic dyskinesias.
Jun-Ling Wang, Li Cao, Xun-Hua Li, Zheng-Mao Hu, Jia-Da Li, Jian-Guo Zhang, Yu Liang, San-A, Nan Li, Su-Qin Chen,[...]. Brain 2011
204
37

TMEM151A Variants Cause Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia: A Large-Sample Study.
Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Zhen-Hua Liu, Zhe Liu, Qing Liu, Xia-Nan Guo, Zai-Wei Zhou, Shi-Ge Wang, Xiao-Rong Liu, Hong Jiang,[...]. Mov Disord 2022
4
75

Paroxysmal movement disorders - practical update on diagnosis and management.
Claudio M De Gusmao, Laura Silveira-Moriyama. Expert Rev Neurother 2019
10
37

Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology.
Sue Richards, Nazneen Aziz, Sherri Bale, David Bick, Soma Das, Julie Gastier-Foster, Wayne W Grody, Madhuri Hegde, Elaine Lyon, Elaine Spector,[...]. Genet Med 2015
37

CHRNA4 variant causes paroxysmal kinesigenic dyskinesia and genetic epilepsy with febrile seizures plus?
Yong-Li Jiang, Fang Yuan, Ying Yang, Xiao-Long Sun, Lu Song, Wen Jiang. Seizure 2018
16
25

Clinical and Genetic Overview of Paroxysmal Movement Disorders and Episodic Ataxias.
Giacomo Garone, Alessandro Capuano, Lorena Travaglini, Federica Graziola, Fabrizia Stregapede, Ginevra Zanni, Federico Vigevano, Enrico Bertini, Francesco Nicita. Int J Mol Sci 2020
20
25

PRRT2 phenotypes and penetrance of paroxysmal kinesigenic dyskinesia and infantile convulsions.
Rianne van Vliet, Guido Breedveld, Johanneke de Rijk-van Andel, Eva Brilstra, Nienke Verbeek, Corien Verschuuren-Bemelmans, Maartje Boon, Johnny Samijn, Karin Diderich, Ingrid van de Laar,[...]. Neurology 2012
63
25

Genetic updates on paroxysmal dyskinesias.
James Y Liao, Philippe A Salles, Umar A Shuaib, Hubert H Fernandez. J Neural Transm (Vienna) 2021
3
66

Familial paroxysmal kinesigenic dyskinesia is associated with mutations in the KCNA1 gene.
Xiao-Meng Yin, Jing-Han Lin, Li Cao, Tong-Mei Zhang, Sheng Zeng, Kai-Lin Zhang, Wo-Tu Tian, Zheng-Mao Hu, Nan Li, Jun-Ling Wang,[...]. Hum Mol Genet 2018
29
25

Paroxysmal kinesigenic dyskinesia: Clinical and genetic analyses of 110 patients.
Xiao-Jun Huang, Tian Wang, Jun-Ling Wang, Xiao-Li Liu, Xiang-Qian Che, Jin Li, Xiao Mao, Mei Zhang, Guang-Hui Bi, Li Wu,[...]. Neurology 2015
44
25

PRRT2 mutations: a major cause of paroxysmal kinesigenic dyskinesia in the European population.
Aurélie Méneret, David Grabli, Christel Depienne, Cécile Gaudebout, Fabienne Picard, Alexandra Dürr, Isabelle Lagroua, Delphine Bouteiller, Cyril Mignot, Diane Doummar,[...]. Neurology 2012
70
25

Exome-Wide Analyses in Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Confirm TMEM151A as a Novel Causative Gene.
Yun-Lu Li, Wen-Qi Lv, Yi-Heng Zeng, Yi-Kun Chen, Xian-Long Wang, Kang Yang, Yuan-Liang Ding, Ru-Kai Chen, Ning Wang, Wan-Jin Chen. Mov Disord 2022
3
66

Features Differ Between Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Patients with PRRT2 and TMEM151A Variants.
Yu-Lan Chen, Dian-Fu Chen, Hong-Fu Li, Zhi-Ying Wu. Mov Disord 2022
3
66

Increased interhemispheric resting-state functional connectivity in paroxysmal kinesigenic dyskinesia: a resting-state fMRI study.
Jiechuan Ren, Du Lei, Tianhua Yang, Dongmei An, Fenglai Xiao, Lei Li, Xiaoqi Huang, Qiyong Gong, Dong Zhou. J Neurol Sci 2015
18
12

Aberrant Sensory Gating of the Primary Somatosensory Cortex Contributes to the Motor Circuit Dysfunction in Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia.
Yo-Tsen Liu, Yi-Chieh Chen, Shang-Yeong Kwan, Chien-Chen Chou, Hsiang-Yu Yu, Der-Jen Yen, Kwong-Kum Liao, Wei-Ta Chen, Yung-Yang Lin, Rou-Shayn Chen,[...]. Front Neurol 2018
6
16

REVEL: An Ensemble Method for Predicting the Pathogenicity of Rare Missense Variants.
Nilah M Ioannidis, Joseph H Rothstein, Vikas Pejaver, Sumit Middha, Shannon K McDonnell, Saurabh Baheti, Anthony Musolf, Qing Li, Emily Holzinger, Danielle Karyadi,[...]. Am J Hum Genet 2016
743
12

Paroxysmal movement disorders: An update.
A Méneret, E Roze. Rev Neurol (Paris) 2016
36
12


Benign infantile seizures and paroxysmal dyskinesia caused by an SCN8A mutation.
Elena Gardella, Felicitas Becker, Rikke S Møller, Julian Schubert, Johannes R Lemke, Line H G Larsen, Hans Eiberg, Michael Nothnagel, Holger Thiele, Janine Altmüller,[...]. Ann Neurol 2016
115
12

Abnormal Somatosensory Synchronization in Patients With Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia: A Magnetoencephalographic Study.
Fu-Jung Hsiao, Wan-Yu Hsu, Wei-Ta Chen, Rou-Shayn Chen, Yung-Yang Lin. Clin EEG Neurosci 2017
10
12


Proline-rich transmembrane protein 2-negative paroxysmal kinesigenic dyskinesia: Clinical and genetic analyses of 163 patients.
Wo-Tu Tian, Xiao-Jun Huang, Xiao Mao, Qing Liu, Xiao-Li Liu, Sheng Zeng, Xia-Nan Guo, Jun-Yi Shen, Yang-Qi Xu, Hui-Dong Tang,[...]. Mov Disord 2018
25
12

GRIPT: a novel case-control analysis method for Mendelian disease gene discovery.
Jun Wang, Li Zhao, Xia Wang, Yong Chen, Mingchu Xu, Zachry T Soens, Zhongqi Ge, Peter Ronghan Wang, Fei Wang, Rui Chen. Genome Biol 2018
1
100

The endoplasmic reticulum: structure, function and response to cellular signaling.
Dianne S Schwarz, Michael D Blower. Cell Mol Life Sci 2016
511
12

Episodic neurological channelopathies.
Devon P Ryan, Louis J Ptácek. Neuron 2010
49
12

Recommendations for the diagnosis and treatment of paroxysmal kinesigenic dyskinesia: an expert consensus in China.
Li Cao, Xiaojun Huang, Ning Wang, Zhiying Wu, Cheng Zhang, Weihong Gu, Shuyan Cong, Jianhua Ma, Ling Wei, Yanchun Deng,[...]. Transl Neurodegener 2021
6
16

An interaction between PRRT2 and Na+/K+ ATPase contributes to the control of neuronal excitability.
Bruno Sterlini, Alessandra Romei, Chiara Parodi, Davide Aprile, Michele Oneto, Anita Aperia, Pierluigi Valente, Flavia Valtorta, Anna Fassio, Pietro Baldelli,[...]. Cell Death Dis 2021
3
33

Identification of a novel PRRT2 mutation in patients with paroxysmal kinesigenic dyskinesias and c.649dupC as a mutation hot-spot.
Li Cao, Xiao-Jun Huang, Lan Zheng, Qin Xiao, Xi-Jin Wang, Sheng-Di Chen. Parkinsonism Relat Disord 2012
46
12

Challenges in Clinicogenetic Correlations: One Gene - Many Phenotypes.
Francesca Magrinelli, Bettina Balint, Kailash P Bhatia. Mov Disord Clin Pract 2021
8
12

Contribution of rare inherited and de novo variants in 2,871 congenital heart disease probands.
Sheng Chih Jin, Jason Homsy, Samir Zaidi, Qiongshi Lu, Sarah Morton, Steven R DePalma, Xue Zeng, Hongjian Qi, Weni Chang, Michael C Sierant,[...]. Nat Genet 2017
356
12

Genotype-phenotype correlation in a cohort of paroxysmal kinesigenic dyskinesia cases.
Cheng-Yuan Mao, Chang-He Shi, Bo Song, Jun Wu, Yan Ji, Jie Qin, Yu-Sheng Li, Jing-Jing Wang, Dan-Dan Shang, Shi-Lei Sun,[...]. J Neurol Sci 2014
20
12

Penetrance estimation of PRRT2 variants in paroxysmal kinesigenic dyskinesia and infantile convulsions.
Yulan Chen, Dianfu Chen, Shaoyun Zhao, Gonglu Liu, Hongfu Li, Zhi-Ying Wu. Front Med 2021
1
100

Incidence and phenotypes of childhood-onset genetic epilepsies: a prospective population-based national cohort.
Joseph D Symonds, Sameer M Zuberi, Kirsty Stewart, Ailsa McLellan, Mary O'Regan, Stewart MacLeod, Alice Jollands, Shelagh Joss, Martin Kirkpatrick, Andreas Brunklaus,[...]. Brain 2019
119
12

Mutations in the gene PRRT2 cause paroxysmal kinesigenic dyskinesia with infantile convulsions.
Hsien-Yang Lee, Yong Huang, Nadine Bruneau, Patrice Roll, Elisha D O Roberson, Mark Hermann, Emily Quinn, James Maas, Robert Edwards, Tetsuo Ashizawa,[...]. Cell Rep 2012
179
12


PRRT2 mutation correlated with phenotype of paroxysmal kinesigenic dyskinesia and drug response.
Hong-Fu Li, Wan-Jin Chen, Wang Ni, Kai-Yan Wang, Gong-Lu Liu, Ning Wang, Zhi-Qi Xiong, Jianfeng Xu, Zhi-Ying Wu. Neurology 2013
42
12


PRRT2 mutations in paroxysmal kinesigenic dyskinesia with infantile convulsions in a Taiwanese cohort.
Yi-Chung Lee, Ming-Jen Lee, Hsiang-Yu Yu, Chien Chen, Chang-Hung Hsu, Kon-Ping Lin, Kwong-Kum Liao, Ming-Hong Chang, Yi-Chu Liao, Bing-Wen Soong. PLoS One 2012
92
12

PRRT2 mutations cause benign familial infantile epilepsy and infantile convulsions with choreoathetosis syndrome.
Sarah E Heron, Bronwyn E Grinton, Sara Kivity, Zaid Afawi, Sameer M Zuberi, James N Hughes, Clair Pridmore, Bree L Hodgson, Xenia Iona, Lynette G Sadleir,[...]. Am J Hum Genet 2012
183
12

PRRT2 c.649dupC mutation derived from de novo in paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Hong-Fu Li, Wang Ni, Zhi-Qi Xiong, Jianfeng Xu, Zhi-Ying Wu. CNS Neurosci Ther 2013
18
12

Infantile convulsions and paroxysmal kinesigenic dyskinesia with 16p11.2 microdeletion.
Russell C Dale, Padraic Grattan-Smith, Victor S C Fung, Greg B Peters. Neurology 2011
28
12

PRRT2-related phenotypes in patients with a 16p11.2 deletion.
Danique R M Vlaskamp, Petra M C Callenbach, Patrick Rump, Lucia A A Giannini, Eva H Brilstra, Trijnie Dijkhuizen, Yvonne J Vos, Anne-Marie F van der Kevie-Kersemaekers, Jeroen Knijnenburg, Nicole de Leeuw,[...]. Eur J Med Genet 2019
11
12

Benign infantile convulsions (IC) and subsequent paroxysmal kinesigenic dyskinesia (PKD) in a patient with 16p11.2 microdeletion syndrome.
Axel Weber, Angelika Köhler, Andreas Hahn, Bernd Neubauer, Ulrich Müller. Neurogenetics 2013
25
12

16p11.2 Copy Number Variations and Neurodevelopmental Disorders.
Benjamin Rein, Zhen Yan. Trends Neurosci 2020
22
12


Paroxysmal kinesigenic dyskinesia caused by 16p11.2 microdeletion.
Pichet Termsarasab, Amy C Yang, Jennifer Reiner, Hui Mei, Stuart A Scott, Steven J Frucht. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y) 2014
10
12


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.