A citation-based method for searching scientific literature

Zhaowei Zhang, Peng Ma, Rajib Ahmed, Jie Wang, Demir Akin, Fernando Soto, Bi-Feng Liu, Peiwu Li, Utkan Demirci. Adv Mater 2022
Times Cited: 8List of co-cited articles
2 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Single-cell RNA analysis reveals the potential risk of organ-specific cell types vulnerable to SARS-CoV-2 infections.
Zilong Zhang, Feifei Cui, Chen Cao, Qingsuo Wang, Quan Zou. Comput Biol Med 2021
26
25

Studying the Effect of Taking Statins before Infection in the Severity Reduction of COVID-19 with Machine Learning.
Alireza Davoudi, Mohsen Ahmadi, Abbas Sharifi, Roshina Hassantabar, Narges Najafi, Atefeh Tayebi, Hamideh Abbaspour Kasgari, Fatemeh Ahmadi, Marzieh Rabiee. Biomed Res Int 2021
6
33

The ten pitfalls of lactate clearance in sepsis.
Glenn Hernandez, Rinaldo Bellomo, Jan Bakker. Intensive Care Med 2019
79
12

Outcomes and prognostic factors in 267 patients with severe acute respiratory syndrome in Hong Kong.
Kin Wing Choi, Tai Nin Chau, Owen Tsang, Eugene Tso, Ming Chee Chiu, Wing Lok Tong, Po Oi Lee, Tak Keung Ng, Wai Fu Ng, Kam Cheong Lee,[...]. Ann Intern Med 2003
249
12

An Enhanced Grey Wolf Optimization Based Feature Selection Wrapped Kernel Extreme Learning Machine for Medical Diagnosis.
Qiang Li, Huiling Chen, Hui Huang, Xuehua Zhao, ZhenNao Cai, Changfei Tong, Wenbin Liu, Xin Tian. Comput Math Methods Med 2017
20
12

Integration of acid-base and electrolyte disorders.
Julian L Seifter. N Engl J Med 2014
56
12

Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation.
Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S Corbett, Jory A Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S Graham, Jason S McLellan. Science 2020
12


An Effective Machine Learning Approach for Identifying Non-Severe and Severe Coronavirus Disease 2019 Patients in a Rural Chinese Population: The Wenzhou Retrospective Study.
Peiliang Wu, Hua Ye, Xueding Cai, Chengye Li, Shimin Li, Mengxiang Chen, Mingjing Wang, Ali Asghar Heidari, Mayun Chen, Jifa Li,[...]. IEEE Access 2021
6
16

The immunopathogenesis of sepsis in elderly patients.
Steven M Opal, Timothy D Girard, E Wesley Ely. Clin Infect Dis 2005
246
12

Extreme learning machine for regression and multiclass classification.
Guang-Bin Huang, Hongming Zhou, Xiaojian Ding, Rui Zhang. IEEE Trans Syst Man Cybern B Cybern 2012
368
12

Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19.
Zsuzsanna Varga, Andreas J Flammer, Peter Steiger, Martina Haberecker, Rea Andermatt, Annelies S Zinkernagel, Mandeep R Mehra, Reto A Schuepbach, Frank Ruschitzka, Holger Moch. Lancet 2020
12

Evolving fuzzy k-nearest neighbors using an enhanced sine cosine algorithm: Case study of lupus nephritis.
Shubiao Wu, Peng Mao, Rizeng Li, Zhennao Cai, Ali Asghar Heidari, Jianfu Xia, Huiling Chen, Majdi Mafarja, Hamza Turabieh, Xiaowei Chen. Comput Biol Med 2021
6
16

Anomaly Detection With Representative Neighbors.
Huawen Liu, Xiaodan Xu, Enhui Li, Shichao Zhang, Xuelong Li. IEEE Trans Neural Netw Learn Syst 2021
1
100

SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-COV: A comparative overview
Ali A Rabaan, Shamsah H Al-Ahmed, Shafiul Haque, Ranjit Sah, Ruchi Tiwari, Yashpal Singh Malik, Kuldeep Dhama, M Iqbal Yatoo, D Katterine Bonilla-Aldana, Alfonso J Rodriguez-Morales. Infez Med 2020
250
12

COVID-19-Related Severe Hypercoagulability in Patients Admitted to Intensive Care Unit for Acute Respiratory Failure.
Luca Spiezia, Annalisa Boscolo, Francesco Poletto, Lorenzo Cerruti, Ivo Tiberio, Elena Campello, Paolo Navalesi, Paolo Simioni. Thromb Haemost 2020
398
12

Lymphopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections: A systemic review and meta-analysis.
Qianwen Zhao, Meng Meng, Rahul Kumar, Yinlian Wu, Jiaofeng Huang, Yunlei Deng, Zhiyuan Weng, Li Yang. Int J Infect Dis 2020
210
12

Multi-strategy Gaussian Harris hawks optimization for fatigue life of tapered roller bearings.
Ahmad Abbasi, Behnam Firouzi, Polat Sendur, Ali Asghar Heidari, Huiling Chen, Rajiv Tiwari. Eng Comput 2021
3
33

Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review.
Harapan Harapan, Naoya Itoh, Amanda Yufika, Wira Winardi, Synat Keam, Haypheng Te, Dewi Megawati, Zinatul Hayati, Abram L Wagner, Mudatsir Mudatsir. J Infect Public Health 2020
448
12


Role of HIF-1alpha in the regulation ACE and ACE2 expression in hypoxic human pulmonary artery smooth muscle cells.
Ruifeng Zhang, Yingli Wu, Meng Zhao, Chuanxu Liu, Lin Zhou, Shaoming Shen, Shihua Liao, Kun Yang, Qingyun Li, Huanying Wan. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2009
147
12

Predictors of mortality in Middle East respiratory syndrome (MERS).
Ki-Ho Hong, Jae-Phil Choi, Seon-Hui Hong, Jeewon Lee, Ji-Soo Kwon, Sun-Mi Kim, Se Yoon Park, Ji-Young Rhee, Baek-Nam Kim, Hee Jung Choi,[...]. Thorax 2018
113
12

Epidemiologic and clinical characteristics of 91 hospitalized patients with COVID-19 in Zhejiang, China: a retrospective, multi-centre case series.
G-Q Qian, N-B Yang, F Ding, A H Y Ma, Z-Y Wang, Y-F Shen, C-W Shi, X Lian, J-G Chu, L Chen,[...]. QJM 2020
221
12

COVID-19 and Italy: what next?
Andrea Remuzzi, Giuseppe Remuzzi. Lancet 2020
12

Association Between Hypoxemia and Mortality in Patients With COVID-19.
Jiang Xie, Naima Covassin, Zhengyang Fan, Prachi Singh, Wei Gao, Guangxi Li, Tomas Kara, Virend K Somers. Mayo Clin Proc 2020
222
12


Gaussian Barebone Salp Swarm Algorithm with Stochastic Fractal Search for medical image segmentation: A COVID-19 case study.
Qian Zhang, Zhiyan Wang, Ali Asghar Heidari, Wenyong Gui, Qike Shao, Huiling Chen, Atef Zaguia, Hamza Turabieh, Mayun Chen. Comput Biol Med 2021
6
16

COVID-19, SARS and MERS: are they closely related?
N Petrosillo, G Viceconte, O Ergonul, G Ippolito, E Petersen. Clin Microbiol Infect 2020
506
12

Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.
Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu, Jia'an Xia, Hong Liu, Yongran Wu, Lu Zhang, Zhui Yu, Minghao Fang,[...]. Lancet Respir Med 2020
12

Explainable Machine Learning for Early Assessment of COVID-19 Risk Prediction in Emergency Departments.
Elena Casiraghi, Dario Malchiodi, Gabriella Trucco, Marco Frasca, Luca Cappelletti, Tommaso Fontana, Alessandro Andrea Esposito, Emanuele Avola, Alessandro Jachetti, Justin Reese,[...]. IEEE Access 2020
12
12


Adaptive Feature Selection Guided Deep Forest for COVID-19 Classification With Chest CT.
Liang Sun, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Liming Xia, Fei Shan, Zhongxiang Ding, Bin Song, Wanchun Gao, Wei Shao, Feng Shi,[...]. IEEE J Biomed Health Inform 2020
47
12


Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
12

Diabetic patients with COVID-19 infection are at higher risk of ICU admission and poor short-term outcome.
Loris Roncon, Marco Zuin, Gianluca Rigatelli, Giovanni Zuliani. J Clin Virol 2020
174
12

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui,[...]. N Engl J Med 2020
12

Ant colony optimization with Cauchy and greedy Levy mutations for multilevel COVID 19 X-ray image segmentation.
Lei Liu, Dong Zhao, Fanhua Yu, Ali Asghar Heidari, Chengye Li, Jinsheng Ouyang, Huiling Chen, Majdi Mafarja, Hamza Turabieh, Jingye Pan. Comput Biol Med 2021
10
12

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges.
Chih-Cheng Lai, Tzu-Ping Shih, Wen-Chien Ko, Hung-Jen Tang, Po-Ren Hsueh. Int J Antimicrob Agents 2020
12

Adaptive Hashing With Sparse Matrix Factorization.
Huawen Liu, Xuelong Li, Shichao Zhang, Qi Tian. IEEE Trans Neural Netw Learn Syst 2020
4
25

An effective model for predicting serum albumin level in hemodialysis patients.
Jiao Hu, Yi Liu, Ali Asghar Heidari, Yasmeen Bano, Alisherjon Ibrohimov, Guoxi Liang, Huiling Chen, Xumin Chen, Atef Zaguia, Hamza Turabieh. Comput Biol Med 2021
3
33

Detecting COVID-19 patients based on fuzzy inference engine and Deep Neural Network.
Warda M Shaban, Asmaa H Rabie, Ahmed I Saleh, M A Abo-Elsoud. Appl Soft Comput 2021
14
12


Evolutionary warning system for COVID-19 severity: Colony predation algorithm enhanced extreme learning machine.
Beibei Shi, Hua Ye, Long Zheng, Juncheng Lyu, Cheng Chen, Ali Asghar Heidari, Zhongyi Hu, Huiling Chen, Peiliang Wu. Comput Biol Med 2021
7
14

Exacerbated innate host response to SARS-CoV in aged non-human primates.
Saskia L Smits, Anna de Lang, Judith M A van den Brand, Lonneke M Leijten, Wilfred F van IJcken, Marinus J C Eijkemans, Geert van Amerongen, Thijs Kuiken, Arno C Andeweg, Albert D M E Osterhaus,[...]. PLoS Pathog 2010
227
12


Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
12

Different Hypercoagulable Profiles in Patients with COVID-19 Admitted to the Internal Medicine Ward and the Intensive Care Unit.
Annalisa Boscolo, Luca Spiezia, Christelle Correale, Nicolò Sella, Elisa Pesenti, Luca Beghetto, Elena Campello, Francesco Poletto, Lorenzo Cerruti, Marco Cola,[...]. Thromb Haemost 2020
168
12

Psychiatry in Time of COVID-19 Pandemic.
Carlo Lazzari, Ahmed Shoka, Abdul Nusair, Marco Rabottini. Psychiatr Danub 2020
12
12

Characterization of the Inflammatory Response to Severe COVID-19 Illness.
Oliver J McElvaney, Natalie L McEvoy, Oisín F McElvaney, Tomás P Carroll, Mark P Murphy, Danielle M Dunlea, Orna Ní Choileáin, Jennifer Clarke, Eoin O'Connor, Grace Hogan,[...]. Am J Respir Crit Care Med 2020
250
12

A new COVID-19 Patients Detection Strategy (CPDS) based on hybrid feature selection and enhanced KNN classifier.
Warda M Shaban, Asmaa H Rabie, Ahmed I Saleh, M A Abo-Elsoud. Knowl Based Syst 2020
38
12


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.