A citation-based method for searching scientific literature

Hong-Fu Li, Yu-Lan Chen, Ling Zhuang, Dian-Fu Chen, Hua-Zhen Ke, Wen-Jiao Luo, Gong-Lu Liu, Sheng-Nan Wu, Wen-Hao Zhou, Zhi-Qi Xiong, Zhi-Ying Wu. Cell Discov 2021
Times Cited: 1List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityPRRT2 modulates presynaptic Ca2+ influx by interacting with P/Q-type channels.
Daniele Ferrante, Bruno Sterlini, Cosimo Prestigio, Antonella Marte, Anna Corradi, Franco Onofri, Giorgio Tortarolo, Giuseppe Vicidomini, Andrea Petretto, Jessica MuiĆ ,[...]. Cell Rep 2021
2
100

Exome sequencing identifies truncating mutations in PRRT2 that cause paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Wan-Jin Chen, Yu Lin, Zhi-Qi Xiong, Wei Wei, Wang Ni, Guo-He Tan, Shun-Ling Guo, Jin He, Ya-Fang Chen, Qi-Jie Zhang,[...]. Nat Genet 2011
313
100

Phenotypes and PRRT2 mutations in Chinese families with benign familial infantile epilepsy and infantile convulsions with paroxysmal choreoathetosis.
Xiaoling Yang, Yuehua Zhang, Xiaojing Xu, Shuang Wang, Zhixian Yang, Ye Wu, Xiaoyan Liu, Xiru Wu. BMC Neurol 2013
9
100

PRRT2 phenotypes and penetrance of paroxysmal kinesigenic dyskinesia and infantile convulsions.
Rianne van Vliet, Guido Breedveld, Johanneke de Rijk-van Andel, Eva Brilstra, Nienke Verbeek, Corien Verschuuren-Bemelmans, Maartje Boon, Johnny Samijn, Karin Diderich, Ingrid van de Laar,[...]. Neurology 2012
63
100

The Phenotypic and Genetic Spectrum of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia in China.
Xiao-Jun Huang, Shi-Ge Wang, Xia-Nan Guo, Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Ze-Yu Zhu, Xiao-Meng Yin, Qing Liu, Kai-Li Yin, Xiao-Rong Liu,[...]. Mov Disord 2020
17
100

Features Differ Between Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Patients with PRRT2 and TMEM151A Variants.
Yu-Lan Chen, Dian-Fu Chen, Hong-Fu Li, Zhi-Ying Wu. Mov Disord 2022
3
100

Cerebellar spreading depolarization mediates paroxysmal movement disorder.
Bin Lu, Sen-Sen Lou, Ruo-Shui Xu, De-Lun Kong, Rong-Jie Wu, Jing Zhang, Ling Zhuang, Xue-Mei Wu, Jun-Yan He, Zhi-Ying Wu,[...]. Cell Rep 2021
5
100

Paroxysmal kinesigenic dyskinesia: Clinical and genetic analyses of 110 patients.
Xiao-Jun Huang, Tian Wang, Jun-Ling Wang, Xiao-Li Liu, Xiang-Qian Che, Jin Li, Xiao Mao, Mei Zhang, Guang-Hui Bi, Li Wu,[...]. Neurology 2015
44
100

TMEM151A Variants Cause Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia: A Large-Sample Study.
Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Zhen-Hua Liu, Zhe Liu, Qing Liu, Xia-Nan Guo, Zai-Wei Zhou, Shi-Ge Wang, Xiao-Rong Liu, Hong Jiang,[...]. Mov Disord 2022
3
100

Exome-Wide Analyses in Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Confirm TMEM151A as a Novel Causative Gene.
Yun-Lu Li, Wen-Qi Lv, Yi-Heng Zeng, Yi-Kun Chen, Xian-Long Wang, Kang Yang, Yuan-Liang Ding, Ru-Kai Chen, Ning Wang, Wan-Jin Chen. Mov Disord 2022
3
100

PRRT2 mutations cause benign familial infantile epilepsy and infantile convulsions with choreoathetosis syndrome.
Sarah E Heron, Bronwyn E Grinton, Sara Kivity, Zaid Afawi, Sameer M Zuberi, James N Hughes, Clair Pridmore, Bree L Hodgson, Xenia Iona, Lynette G Sadleir,[...]. Am J Hum Genet 2012
181
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.