A citation-based method for searching scientific literature

Antonios Papanicolau-Sengos, Kenneth Aldape. Annu Rev Pathol 2022
Times Cited: 7List of co-cited articles
11 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Dynamics and function of DNA methylation in plants.
Huiming Zhang, Zhaobo Lang, Jian-Kang Zhu. Nat Rev Mol Cell Biol 2018
458
28

Effects of R type and S type ginsenoside Rg3 on DNA methylation in human hepatocarcinoma cells.
Siying Teng, Yi Wang, Pingya Li, Jinhua Liu, Anhui Wei, Haotian Wang, Xiangkun Meng, Di Pan, Xinmin Zhang. Mol Med Rep 2017
14
28

Effects of Wutou Decoction on DNA Methylation and Histone Modifications in Rats with Collagen-Induced Arthritis.
Ya-Fei Liu, Cai-Yu-Zhu Wen, Zhe Chen, Yu Wang, Ying Huang, Yong-Hong Hu, Sheng-Hao Tu. Evid Based Complement Alternat Med 2016
10
28

[Effect of Baihu Guizhi decoction on characteristic methylation genes expression of pyretic arthralgia rat model].
Huan Chen, Shao-Hua Ju, Jiang-Ping Wei, Wen-Jun Fu, Hang Zheng, Shi-Jun Xu. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2017
5
40

Liuwei Dihuang prevents postmenopausal atherosclerosis and endothelial cell apoptosis via inhibiting DNMT1-medicated ERα methylation.
Qi Chen, Yuhan Zhang, Qinghai Meng, Suyun Wang, Xichao Yu, Danfeng Cai, Peng Cheng, Yu Li, Huimin Bian. J Ethnopharmacol 2020
11
28

Epigenetic reactivation of RANK in glioblastoma cells by curcumin: involvement of STAT3 inhibition.
Bingshan Wu, Xueqin Yao, Xiaohu Nie, Ruxiang Xu. DNA Cell Biol 2013
23
28


[Ginsenoside 20(S)-Rg3 upregulates tumor suppressor VHL gene expression by suppressing DNMT3A-mediated promoter methylation in ovarian cancer cells].
Lijie Wang, Xi Han, Xia Zheng, Yuanyuan Zhou, Huilian Hou, Wei Chen, Xu Li, Le Zhao. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2021
2
100

The cBio cancer genomics portal: an open platform for exploring multidimensional cancer genomics data.
Ethan Cerami, Jianjiong Gao, Ugur Dogrusoz, Benjamin E Gross, Selcuk Onur Sumer, Bülent Arman Aksoy, Anders Jacobsen, Caitlin J Byrne, Michael L Heuer, Erik Larsson,[...]. Cancer Discov 2012
28

Integrative analysis of complex cancer genomics and clinical profiles using the cBioPortal.
Jianjiong Gao, Bülent Arman Aksoy, Ugur Dogrusoz, Gideon Dresdner, Benjamin Gross, S Onur Sumer, Yichao Sun, Anders Jacobsen, Rileen Sinha, Erik Larsson,[...]. Sci Signal 2013
28

Tumor mutational load predicts survival after immunotherapy across multiple cancer types.
Robert M Samstein, Chung-Han Lee, Alexander N Shoushtari, Matthew D Hellmann, Ronglai Shen, Yelena Y Janjigian, David A Barron, Ahmet Zehir, Emmet J Jordan, Antonio Omuro,[...]. Nat Genet 2019
28


Prognostic DNA methylation markers for sporadic colorectal cancer: a systematic review.
Muriel X G Draht, Danny Goudkade, Alexander Koch, Heike I Grabsch, Matty P Weijenberg, Manon van Engeland, Veerle Melotte, Kim M Smits. Clin Epigenetics 2018
27
14


Chinese Medicine Regulates DNA Methylation to Treat Haematological Malignancies: A New Paradigm of "State-Target Medicine".
Feng-Lin Shen, Yan-Na Zhao, Xiao-Ling Yu, Bo-Lin Wang, Xiao-Long Wu, Gao-Chen Lan, Rui-Lan Gao. Chin J Integr Med 2022
1
100


Correlation between Traditional Chinese Medicine Constitution and Dyslipidemia: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Ye-Lin Ma, Hui Yao, Wei-Jia Yang, Xuan-Xuan Ren, Long Teng, Min-Chun Yang. Evid Based Complement Alternat Med 2017
7
14

Integrating traditional Chinese medicine into Chinese medical education reform: issues and challenges.
Miao Hua, Jingyi Fan, Hongmei Dong, Renslow Sherer. Int J Med Educ 2017
6
16

Cognition research and constitutional classification in Chinese medicine.
Ji Wang, Yingshuai Li, Cheng Ni, Huimin Zhang, Lingru Li, Qi Wang. Am J Chin Med 2011
44
14

DNA Methylation and Transcription of HLA-F and Serum Cytokines Relate to Chinese Medicine Syndrome Classification in Patients with Chronic Hepatitis B.
Xue-Qing Hu, Yuan Zhou, Jian Chen, Yi-Yu Lu, Qi-Long Chen, Yi-Yang Hu, Shi-Bing Su. Chin J Integr Med 2022
2
50

MicroRNA-152 mediates DNMT1-regulated DNA methylation in the estrogen receptor α gene.
Yung-Song Wang, Wen-Wen Chou, Ku-Chung Chen, Hsin-Yun Cheng, Ruey-Tay Lin, Suh-Hang Hank Juo. PLoS One 2012
72
14

DNA methylation mapping identifies gene regulatory effects in patients with systemic lupus erythematosus.
Juliana Imgenberg-Kreuz, Jonas Carlsson Almlöf, Dag Leonard, Andrei Alexsson, Gunnel Nordmark, Maija-Leena Eloranta, Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Anders A Bengtsson, Andreas Jönsen, Leonid Padyukov,[...]. Ann Rheum Dis 2018
75
14

Stereoisomers of Schisandrin B Are Potent ATP Competitive GSK-3β Inhibitors with Neuroprotective Effects against Alzheimer's Disease: Stereochemistry and Biological Activity.
Xiao-Long Hu, Cui Guo, Ji-Qin Hou, Jia-Hao Feng, Xiao-Qi Zhang, Fei Xiong, Wen-Cai Ye, Hao Wang. ACS Chem Neurosci 2019
12
14The Role of Chinese Medicine in Health Maintenance and Disease Prevention: Application of Constitution Theory.
Lingru Li, Haiqiang Yao, Ji Wang, Yingshuai Li, Qi Wang. Am J Chin Med 2019
47
14Prevention of Type 2 Diabetes with the Chinese Herbal Medicine Tianqi Capsule: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Bing Pang, Ying Zhang, Jing Liu, Li-Sha He, Yu-Jiao Zheng, Feng-Mei Lian, Xiao-Lin Tong. Diabetes Ther 2017
5
20

The Analysis of Constitutions of Traditional Chinese Medicine in Relation to Cerebral Infarction in a Chinese Sample.
Jiaqi Liu, Fei Xu, Nabijan Mohammadtursun, Yubao Lv, Zihui Tang, Jingcheng Dong. J Altern Complement Med 2018
7
14


Significant difference in active metabolite levels of ginseng in humans consuming Asian or Western diet: The link with enteric microbiota.
Jin-Yi Wan, Chong-Zhi Wang, Qi-Hui Zhang, Zhi Liu, Mark W Musch, Marc Bissonnette, Eugene B Chang, Ping Li, Lian-Wen Qi, Chun-Su Yuan. Biomed Chromatogr 2017
20
14

The DNA methyltransferase DNMT3C protects male germ cells from transposon activity.
Joan Barau, Aurélie Teissandier, Natasha Zamudio, Stéphanie Roy, Valérie Nalesso, Yann Hérault, Florian Guillou, Déborah Bourc'his. Science 2016
166
14


Symposium review: Omics in dairy and animal science-Promise, potential, and pitfalls.
J D Lippolis, E J Powell, T A Reinhardt, T C Thacker, E Casas. J Dairy Sci 2019
4
25

Personal Omics for Precision Health.
Ryan A Kellogg, Jessilyn Dunn, Michael P Snyder. Circ Res 2018
22
14

Genome-Wide DNA Methylation Profiles of Phlegm-Dampness Constitution.
Haiqiang Yao, Shanlan Mo, Ji Wang, Yingshuai Li, Chong-Zhi Wang, Jin-Yi Wan, Zengliang Zhang, Yu Chen, Ranran Sun, Chun-Su Yuan,[...]. Cell Physiol Biochem 2018
11
14

Effects of compound K, an enteric microbiome metabolite of ginseng, in the treatment of inflammation associated colon cancer.
Haiqiang Yao, Jin-Yi Wan, Jinxiang Zeng, Wei-Hua Huang, Clara Sava-Segal, Lingru Li, Xin Niu, Qi Wang, Chong-Zhi Wang, Chun-Su Yuan. Oncol Lett 2018
21
14

Linking endotypes to omics profiles in difficult-to-control asthma using the diagnostic Chinese medicine syndrome differentiation algorithm.
Wenping Song, Si Zheng, Meng Li, Xia Zhang, Rui Cao, Cheng Ye, Rongguang Shao, Guangxi Li, Jiao Li, Shigang Liu,[...]. J Asthma 2020
3
33


An overview of epigenetics in Chinese medicine researches.
Xue-Qing Hu, Shi-Bing Su. Chin J Integr Med 2017
10
14Dynamic DNA methylation: In the right place at the right time.
Chongyuan Luo, Petra Hajkova, Joseph R Ecker. Science 2018
238
14

Impact of cytosine methylation on DNA binding specificities of human transcription factors.
Yimeng Yin, Ekaterina Morgunova, Arttu Jolma, Eevi Kaasinen, Biswajyoti Sahu, Syed Khund-Sayeed, Pratyush K Das, Teemu Kivioja, Kashyap Dave, Fan Zhong,[...]. Science 2017
474
14

Hydrilla verticillata employs two different ways to affect DNA methylation under excess copper stress.
Danlu Shi, Kai Zhuang, Yan Xia, Changhua Zhu, Chen Chen, Zhubing Hu, Zhenguo Shen. Aquat Toxicol 2017
17
14

Cancer epigenetics: Reading the future of leukaemia.
Alex W Wilkinson, Or Gozani. Nature 2017
8
14

Effect of Jieduquyuziyin prescription-treated rat serum on MeCP2 gene expression in Jurkat T cells.
Rongqun Li, Aiwen Zhuang, Jiawei Ma, Lina Ji, Xiaoli Hou, Hongbo Chen, Xiaoping Pan, Wenhong Liu. In Vitro Cell Dev Biol Anim 2018
7
14


[Effect of triptolide on reversing hypermethylation of apc gene in Jurkat cells and its possible mechanisms].
Xue-Mei Wu, Jian-Zhen Shen, Song-Fei Shen, Li-Ping Fan. Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 2010
3
33


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.