A citation-based method for searching scientific literature

Jie Ju, Ya-Nan Song, Xin-Zhe Chen, Tao Wang, Cui-Yun Liu, Kun Wang. Mol Cell Biochem 2022
Times Cited: 1List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Effect of vitamin A injection at birth on intramuscular fat development and meat quality in beef cattle.
Felipe C Maciel, Otávio R Machado Neto, Marcio S Duarte, Min Du, Josiane Fonseca Lage, Priscilla D Teixeira, Cyntia L Martins, Edmilson H R Domingues, Luiz A Fogaça, Marcio M Ladeira. Meat Sci 2022
3
100

CircFUT10 reduces proliferation and facilitates differentiation of myoblasts by sponging miR-133a.
Hui Li, Jiameng Yang, Xuefeng Wei, Chengchuang Song, Dong Dong, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Martin Plath, Chuzhao Lei, Yun Ma,[...]. J Cell Physiol 2018
95
100

Extensive translation of circular RNAs driven by N6-methyladenosine.
Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang,[...]. Cell Res 2017
999
100

Circular RNA of cattle casein genes are highly expressed in bovine mammary gland.
ChunLei Zhang, Hui Wu, YanHong Wang, ShiQi Zhu, JunQiang Liu, XingTang Fang, Hong Chen. J Dairy Sci 2016
53
100

Long non-coding RNA ADNCR suppresses adipogenic differentiation by targeting miR-204.
Mingxun Li, Xiaomei Sun, Hanfang Cai, Yujia Sun, Martin Plath, Congjun Li, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Fengpeng Lin, Yueyu Bai,[...]. Biochim Biophys Acta 2016
114
100

Circ-ZNF609 Is a Circular RNA that Can Be Translated and Functions in Myogenesis.
Ivano Legnini, Gaia Di Timoteo, Francesca Rossi, Mariangela Morlando, Francesca Briganti, Olga Sthandier, Alessandro Fatica, Tiziana Santini, Adrian Andronache, Mark Wade,[...]. Mol Cell 2017
100

circRNA Profiling Reveals an Abundant circFUT10 that Promotes Adipocyte Proliferation and Inhibits Adipocyte Differentiation via Sponging let-7.
Rui Jiang, Hui Li, Jiameng Yang, Xuemei Shen, Chengchuang Song, Zhaoxin Yang, Xiaogang Wang, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei,[...]. Mol Ther Nucleic Acids 2020
32
100

The whole-transcriptome landscape of muscle and adipose tissues reveals the ceRNA regulation network related to intramuscular fat deposition in yak.
Hui Wang, Jincheng Zhong, Chengfu Zhang, Zhixin Chai, Hanwen Cao, Jikun Wang, Jiangjiang Zhu, Jiabo Wang, Qiumei Ji. BMC Genomics 2020
23
100

The Circular RNA circHUWE1 Sponges the miR-29b-AKT3 Axis to Regulate Myoblast Development.
Binglin Yue, Jian Wang, Wenxiu Ru, Jiyao Wu, Xiukai Cao, Haiyan Yang, Yongzheng Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Bizhi Huang,[...]. Mol Ther Nucleic Acids 2020
30
100

The Effect of FATP1 on Adipocyte Differentiation in Qinchuan Beef Cattle.
Xuchun Liu, Shijun Li, Liyun Wang, Weiyi Zhang, Yujuan Wang, Linsheng Gui, Linsen Zan, Chunping Zhao. Animals (Basel) 2021
2
100

Role of bta-miR-204 in the regulation of adipocyte proliferation, differentiation, and apoptosis.
Yunyun Jin, Jian Wang, Meng Zhang, Sihuan Zhang, Chuzhao Lei, Hong Chen, Wei Guo, Xianyong Lan. J Cell Physiol 2019
18
100

LncRNA NEAT1 controls the lineage fates of BMSCs during skeletal aging by impairing mitochondrial function and pluripotency maintenance.
Hengguo Zhang, Rongyao Xu, Bang Li, Zhili Xin, Ziji Ling, Weiwen Zhu, Xiang Li, Ping Zhang, Yu Fu, Jiyu Chen,[...]. Cell Death Differ 2022
8
100

Genetic variants in SIRT3 transcriptional regulatory region affect promoter activity and fat deposition in three cattle breeds.
Linsheng Gui, Jieyun Hong, Sayed Haidar Abbas Raza, Linsen Zan. Mol Cell Probes 2017
24
100

Transcriptome profiling of lncRNA related to fat tissues of Qinchuan cattle.
Rui Jiang, Hui Li, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Hong Chen. Gene 2020
15
100

Circular RNA SNX29 Sponges miR-744 to Regulate Proliferation and Differentiation of Myoblasts by Activating the Wnt5a/Ca2+ Signaling Pathway.
Shujun Peng, Chengchuang Song, Hui Li, Xiukai Cao, Yilei Ma, Xiaogang Wang, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Buren Chaogetu,[...]. Mol Ther Nucleic Acids 2019
53
100

Specific expression and functions of circular RNAs.
Sema Misir, Nan Wu, Burton B Yang. Cell Death Differ 2022
23
100

Alterations of the circular RNA profile in the jejunum of neonatal calves in response to colostrum and milk feeding.
X W Zhao, D W Huang, H L Zhu, X C Pan, X X Wang, Y X Qi, G L Cheng, H L Zhao, Y X Yang. J Dairy Sci 2019
7
100

Translation of CircRNAs.
Nagarjuna Reddy Pamudurti, Osnat Bartok, Marvin Jens, Reut Ashwal-Fluss, Christin Stottmeister, Larissa Ruhe, Mor Hanan, Emanuel Wyler, Daniel Perez-Hernandez, Evelyn Ramberger,[...]. Mol Cell 2017
100

CircRNA BIRC6 promotes non-small cell lung cancer cell progression by sponging microRNA-145.
Han Yang, Mengjing Zhao, Lihao Zhao, Ping Li, Yuxia Duan, Gang Li. Cell Oncol (Dordr) 2020
31
100

CircRNA expression profile of bovine placentas in late gestation with aberrant SCNT fetus.
Xiaohu Su, Guangqi Gao, Shenyuan Wang, Guanghua Su, Zhong Zheng, Jiaqi Zhang, Lidong Han, Yu Ling, Xiuying Wang, Guangpeng Li,[...]. J Clin Lab Anal 2019
7
100

Circular RNA TTN Acts As a miR-432 Sponge to Facilitate Proliferation and Differentiation of Myoblasts via the IGF2/PI3K/AKT Signaling Pathway.
Xiaogang Wang, Xiukai Cao, Dong Dong, Xuemei Shen, Jie Cheng, Rui Jiang, Zhaoxin Yang, Shujun Peng, Yongzhen Huang, Xianyong Lan,[...]. Mol Ther Nucleic Acids 2019
47
100

Association between FASN gene polymorphisms ultrasound carcass traits and intramuscular fat in Qinchuan cattle.
Sayed Haidar Abbas Raza, Linsheng Gui, Rajwali Khan, Nicola M Schreurs, Wang Xiaoyu, Sen Wu, Chugang Mei, Li Wang, Xueyao Ma, Dawei Wei,[...]. Gene 2018
38
100

A regulatory role of circRNA-miRNA-mRNA network in osteoblast differentiation.
R Mohanapriya, R L Akshaya, N Selvamurugan. Biochimie 2022
4
100


Genome-wide analysis of circular RNAs in bovine cumulus cells treated with BMP15 and GDF9.
Yao Fu, Hao Jiang, Jian-Bo Liu, Xu-Lei Sun, Zhe Zhang, Sheng Li, Yan Gao, Bao Yuan, Jia-Bao Zhang. Sci Rep 2018
19
100

circFGFR4 Promotes Differentiation of Myoblasts via Binding miR-107 to Relieve Its Inhibition of Wnt3a.
Hui Li, Xuefeng Wei, Jiameng Yang, Dong Dong, Dan Hao, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Martin Plath, Chuzhao Lei, Yun Ma,[...]. Mol Ther Nucleic Acids 2018
102
100

Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
100

Tracking adipogenesis during white adipose tissue development, expansion and regeneration.
Qiong A Wang, Caroline Tao, Rana K Gupta, Philipp E Scherer. Nat Med 2013
791
100

Identification and characterization of circular RNAs in Qinchuan cattle testis.
Yuan Gao, Mingli Wu, Yingzhi Fan, Shipeng Li, Zhenyu Lai, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Hong Chen, Ruihua Dang. R Soc Open Sci 2018
30
100

Genome-wide identification and analysis of circular RNAs differentially expressed in the longissimus dorsi between Kazakh cattle and Xinjiang brown cattle.
Xiang-Min Yan, Zhe Zhang, Yu Meng, Hong-Bo Li, Liang Gao, Dan Luo, Hao Jiang, Yan Gao, Bao Yuan, Jia-Bao Zhang. PeerJ 2020
14
100Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.