A citation-based method for searching scientific literature

Yulan Chen, Dianfu Chen, Shaoyun Zhao, Gonglu Liu, Hongfu Li, Zhi-Ying Wu. Front Med 2021
Times Cited: 1List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Genotype-phenotype correlation in a cohort of paroxysmal kinesigenic dyskinesia cases.
Cheng-Yuan Mao, Chang-He Shi, Bo Song, Jun Wu, Yan Ji, Jie Qin, Yu-Sheng Li, Jing-Jing Wang, Dan-Dan Shang, Shi-Lei Sun,[...]. J Neurol Sci 2014
20
100

Paroxysmal movement disorders - practical update on diagnosis and management.
Claudio M De Gusmao, Laura Silveira-Moriyama. Expert Rev Neurother 2019
10
100

The evolving spectrum of PRRT2-associated paroxysmal diseases.
Darius Ebrahimi-Fakhari, Afshin Saffari, Ana Westenberger, Christine Klein. Brain 2015
149
100

Exome sequencing identifies truncating mutations in PRRT2 that cause paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Wan-Jin Chen, Yu Lin, Zhi-Qi Xiong, Wei Wei, Wang Ni, Guo-He Tan, Shun-Ling Guo, Jin He, Ya-Fang Chen, Qi-Jie Zhang,[...]. Nat Genet 2011
312
100

Incidence and phenotypes of childhood-onset genetic epilepsies: a prospective population-based national cohort.
Joseph D Symonds, Sameer M Zuberi, Kirsty Stewart, Ailsa McLellan, Mary O'Regan, Stewart MacLeod, Alice Jollands, Shelagh Joss, Martin Kirkpatrick, Andreas Brunklaus,[...]. Brain 2019
112
100

PRRT2 phenotypes and penetrance of paroxysmal kinesigenic dyskinesia and infantile convulsions.
Rianne van Vliet, Guido Breedveld, Johanneke de Rijk-van Andel, Eva Brilstra, Nienke Verbeek, Corien Verschuuren-Bemelmans, Maartje Boon, Johnny Samijn, Karin Diderich, Ingrid van de Laar,[...]. Neurology 2012
63
100

The Phenotypic and Genetic Spectrum of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia in China.
Xiao-Jun Huang, Shi-Ge Wang, Xia-Nan Guo, Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Ze-Yu Zhu, Xiao-Meng Yin, Qing Liu, Kai-Li Yin, Xiao-Rong Liu,[...]. Mov Disord 2020
17
100

Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology.
Sue Richards, Nazneen Aziz, Sherri Bale, David Bick, Soma Das, Julie Gastier-Foster, Wayne W Grody, Madhuri Hegde, Elaine Lyon, Elaine Spector,[...]. Genet Med 2015
100

Mutations in the gene PRRT2 cause paroxysmal kinesigenic dyskinesia with infantile convulsions.
Hsien-Yang Lee, Yong Huang, Nadine Bruneau, Patrice Roll, Elisha D O Roberson, Mark Hermann, Emily Quinn, James Maas, Robert Edwards, Tetsuo Ashizawa,[...]. Cell Rep 2012
178
100

Clinical evaluation of idiopathic paroxysmal kinesigenic dyskinesia: new diagnostic criteria.
M K Bruno, M Hallett, K Gwinn-Hardy, B Sorensen, E Considine, S Tucker, D R Lynch, K D Mathews, K J Swoboda, J Harris,[...]. Neurology 2004
252
100

TMEM151A variants cause paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Hong-Fu Li, Yu-Lan Chen, Ling Zhuang, Dian-Fu Chen, Hua-Zhen Ke, Wen-Jiao Luo, Gong-Lu Liu, Sheng-Nan Wu, Wen-Hao Zhou, Zhi-Qi Xiong,[...]. Cell Discov 2021
8
100


PRRT2 mutation correlated with phenotype of paroxysmal kinesigenic dyskinesia and drug response.
Hong-Fu Li, Wan-Jin Chen, Wang Ni, Kai-Yan Wang, Gong-Lu Liu, Ning Wang, Zhi-Qi Xiong, Jianfeng Xu, Zhi-Ying Wu. Neurology 2013
41
100

PRRT2 mutations: a major cause of paroxysmal kinesigenic dyskinesia in the European population.
Aurélie Méneret, David Grabli, Christel Depienne, Cécile Gaudebout, Fabienne Picard, Alexandra Dürr, Isabelle Lagroua, Delphine Bouteiller, Cyril Mignot, Diane Doummar,[...]. Neurology 2012
69
100

Paroxysmal dyskinesias revisited: a review of 500 genetically proven cases and a new classification.
Roberto Erro, Una-Marie Sheerin, Kailash P Bhatia. Mov Disord 2014
98
100

Paroxysmal kinesigenic dyskinesia: Clinical and genetic analyses of 110 patients.
Xiao-Jun Huang, Tian Wang, Jun-Ling Wang, Xiao-Li Liu, Xiang-Qian Che, Jin Li, Xiao Mao, Mei Zhang, Guang-Hui Bi, Li Wu,[...]. Neurology 2015
44
100

PRRT2 mutations in paroxysmal kinesigenic dyskinesia with infantile convulsions in a Taiwanese cohort.
Yi-Chung Lee, Ming-Jen Lee, Hsiang-Yu Yu, Chien Chen, Chang-Hung Hsu, Kon-Ping Lin, Kwong-Kum Liao, Ming-Hong Chang, Yi-Chu Liao, Bing-Wen Soong. PLoS One 2012
92
100

Identification of PRRT2 as the causative gene of paroxysmal kinesigenic dyskinesias.
Jun-Ling Wang, Li Cao, Xun-Hua Li, Zheng-Mao Hu, Jia-Da Li, Jian-Guo Zhang, Yu Liang, San-A, Nan Li, Su-Qin Chen,[...]. Brain 2011
204
100

PRRT2 mutations cause benign familial infantile epilepsy and infantile convulsions with choreoathetosis syndrome.
Sarah E Heron, Bronwyn E Grinton, Sara Kivity, Zaid Afawi, Sameer M Zuberi, James N Hughes, Clair Pridmore, Bree L Hodgson, Xenia Iona, Lynette G Sadleir,[...]. Am J Hum Genet 2012
181
100

PRRT2 c.649dupC mutation derived from de novo in paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Hong-Fu Li, Wang Ni, Zhi-Qi Xiong, Jianfeng Xu, Zhi-Ying Wu. CNS Neurosci Ther 2013
18
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.