A citation-based method for searching scientific literature

Hirokazu Ishii, Kohei Otomo, Taiga Takahashi, Kazushi Yamaguchi, Tomomi Nemoto. Neurosci Res 2022
Times Cited: 2List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityIn vivo dendritic calcium dynamics in neocortical pyramidal neurons.
K Svoboda, W Denk, D Kleinfeld, D W Tank. Nature 1997
531
50


Letting the little light of mind shine: Advances and future directions in neurochemical detection.
Nikki Tjahjono, Yihan Jin, Alice Hsu, Michael Roukes, Lin Tian. Neurosci Res 2022
5
50

Low computational-cost cell detection method for calcium imaging data.
Tsubasa Ito, Keisuke Ota, Kanako Ueno, Yasuhiro Oisi, Chie Matsubara, Kenta Kobayashi, Masamichi Ohkura, Junichi Nakai, Masanori Murayama, Toru Aonishi. Neurosci Res 2022
1
100

Holographic microscope and its biological application.
Xiangyu Quan, Daisuke Kato, Vincent Daria, Osamu Matoba, Hiroaki Wake. Neurosci Res 2022
1
100

Imaging data analysis using non-negative matrix factorization.
Toru Aonishi, Ryoichi Maruyama, Tsubasa Ito, Hiroyoshi Miyakawa, Masanori Murayama, Keisuke Ota. Neurosci Res 2022
2
50Fast, cell-resolution, contiguous-wide two-photon imaging to reveal functional network architectures across multi-modal cortical areas.
Keisuke Ota, Yasuhiro Oisi, Takayuki Suzuki, Muneki Ikeda, Yoshiki Ito, Tsubasa Ito, Hiroyuki Uwamori, Kenta Kobayashi, Midori Kobayashi, Maya Odagawa,[...]. Neuron 2021
24
50

Deep tissue two-photon microscopy.
Fritjof Helmchen, Winfried Denk. Nat Methods 2005
50

Mitochondrion-targeted platinum complexes suppressing lung cancer through multiple pathways involving energy metabolism.
Zhenzhu Zhu, Zenghui Wang, Changli Zhang, Yanjun Wang, Hongmei Zhang, Zhenji Gan, Zijian Guo, Xiaoyong Wang. Chem Sci 2019
57
50


A mitochondrion-targeting Mn(ii)-terpyridine complex for two-photon photodynamic therapy.
Xinda Yang, Duoteng Zhang, Jie Li, Wenhui Ji, Naidi Yang, Shunxin Gu, Qiong Wu, Qin Jiang, Pengfei Shi, Lin Li. Chem Commun (Camb) 2020
10
50

Two-Photon Active Organotin(IV) Carboxylate Complexes for Visualization of Anticancer Action.
Hui Wang, Lei Hu, Wei Du, Xiaohe Tian, Qiong Zhang, Zhangjun Hu, Lei Luo, Hongping Zhou, Jieying Wu, Yupeng Tian. ACS Biomater Sci Eng 2017
10
50

Iodinated cyanine dye-based nanosystem for synergistic phototherapy and hypoxia-activated bioreductive therapy.
Yunxia Dong, Ling Zhou, Zijun Shen, Qingming Ma, Yifan Zhao, Yong Sun, Jie Cao. Drug Deliv 2022
2
50

Boron Dipyrromethene Nano-Photosensitizers for Anticancer Phototherapies.
Wen Sun, Xueze Zhao, Jiangli Fan, Jianjun Du, Xiaojun Peng. Small 2019
85
50

Deciphering the intersystem crossing in near-infrared BODIPY photosensitizers for highly efficient photodynamic therapy.
Xiaofei Miao, Wenbo Hu, Tingchao He, Haojie Tao, Qi Wang, Runfeng Chen, Lu Jin, Hui Zhao, Xiaomei Lu, Quli Fan,[...]. Chem Sci 2019
55
50

Tuning Organelle Specificity and Photodynamic Therapy Efficiency by Molecular Function Design.
Zhiyang Liu, Hang Zou, Zheng Zhao, Pengfei Zhang, Guo-Gang Shan, Ryan T K Kwok, Jacky W Y Lam, Lei Zheng, Ben Zhong Tang. ACS Nano 2019
91
50

Making Aggregation-Induced Emission Luminogen More Valuable by Gold: Enhancing Anticancer Efficacy by Suppressing Thioredoxin Reductase Activity.
Hang Zou, Jing Zhang, Changmeng Wu, Benzhao He, Yubing Hu, Herman H Y Sung, Ryan T K Kwok, Jacky W Y Lam, Lei Zheng, Ben Zhong Tang. ACS Nano 2021
16
50


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.