A citation-based method for searching scientific literature

Dandan Zhao, Yijun Huang, Huixiang Ouyang, Bingfang Shi, Suping Li, Shengyu Chen, Shulin Zhao. Talanta 2022
Times Cited: 1List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A Wearable Cellulose Acetate-Coated Mouthguard Biosensor for In Vivo Salivary Glucose Measurement.
Takahiro Arakawa, Keisuke Tomoto, Hiroki Nitta, Koji Toma, Shuhei Takeuchi, Toshiaki Sekita, Shunsuke Minakuchi, Kohji Mitsubayashi. Anal Chem 2020
31
100

Plasmonic Detection of Glucose in Serum Based on Biocatalytic Shape-Altering of Gold Nanostars.
Masauso Moses Phiri, Danielle Wingrove Mulder, Barend Christiaan Vorster. Biosensors (Basel) 2019
3
100

Homochiral 2D Porous Covalent Organic Frameworks for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xiuren Wang, Xing Han, Jie Zhang, Xiaowei Wu, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2016
182
100

Fe-Porphyrin-Based Covalent Organic Framework As a Novel Peroxidase Mimic for a One-Pot Glucose Colorimetric Assay.
Junning Wang, Xue Yang, Tianxiang Wei, Jianchun Bao, Qinshu Zhu, Zhihui Dai. ACS Appl Bio Mater 2018
7
100

Carbon nanodots as peroxidase mimetics and their applications to glucose detection.
Wenbing Shi, Qinlong Wang, Yijuan Long, Zhiliang Cheng, Shihong Chen, Huzhi Zheng, Yuming Huang. Chem Commun (Camb) 2011
372
100

Highly sensitive and selective non-enzymatic glucose detection based on indigo carmine/hemin/H2O2 chemiluminescence.
Tadesse Haile Fereja, Shimeles Addisu Kitte, Muhammad Nadeem Zafar, Mohamed Ibrahim Halawa, Shuang Han, Wei Zhang, Guobao Xu. Analyst 2020
5
100

Three-dimensional Salphen-based Covalent-Organic Frameworks as Catalytic Antioxidants.
Shichen Yan, Xinyu Guan, Hui Li, Daohao Li, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu, Qianrong Fang. J Am Chem Soc 2019
63
100


Covalent organic frameworks as emerging host platforms for enzyme immobilization and robust biocatalysis - A review.
JianSong Gan, Ahmad Reza Bagheri, Nahal Aramesh, Ijaz Gul, Marcelo Franco, Yaaser Q Almulaiky, Muhammad Bilal. Int J Biol Macromol 2021
25
100

Ratiometric Fluorescent Hydrogel Test Kit for On-Spot Visual Detection of Nitrite.
Yuanjin Zhan, Yanbo Zeng, Lei Li, Fang Luo, Bin Qiu, Zhenyu Lin, Longhua Guo. ACS Sens 2019
26
100

Polystyrene attached Pt(IV)-azomethine, synthesis and immmobilization of glucose oxidase enzyme.
Nurşen Sari, Esin Antepli, Dilek Nartop, Nurdan Kurnaz Yetim. Int J Mol Sci 2012
8
100

Electrostatic Interaction-Induced Formation of Enzyme-on-MOF as Chemo-Biocatalyst for Cascade Reaction with Unexpectedly Acid-Stable Catalytic Performance.
Wenlong Tan, Ting Wei, Jia Huo, Mohammed Loubidi, Tingting Liu, Yu Liang, Libo Deng. ACS Appl Mater Interfaces 2019
12
100

Chiral Carboxyl-Functionalized Covalent Organic Framework for Enantioselective Adsorption of Amino Acids.
Siqi Zhuo, Xuehua Wang, Lingyu Li, Shan Yang, Yibing Ji. ACS Appl Mater Interfaces 2021
2
100

Endogenous Hydrogen Sulfide-Triggered MOF-Based Nanoenzyme for Synergic Cancer Therapy.
Yite Li, Junli Zhou, Lei Wang, Zhigang Xie. ACS Appl Mater Interfaces 2020
27
100

Glucose levels between the anterior chamber of the eye and blood are correlated based on blood glucose dynamics.
Toshihide Kurihara, Deokho Lee, Ari Shinojima, Taku Kinoshita, Saori Nishizaki, Yoko Arita, Yuki Hidaka, Yasuyo Nishi, Yoshinori Shirakawa, Sho Kimura,[...]. PLoS One 2021
1
100


Heteroatom doped carbon dots with nanoenzyme like properties as theranostic platforms for free radical scavenging, imaging, and chemotherapy.
Khalilalrahman Dehvari, Sheng-Hui Chiu, Jin-Sheng Lin, Wubshet Mekonnen Girma, Yong-Chien Ling, Jia-Yaw Chang. Acta Biomater 2020
12
100

Correlation between sweat glucose and blood glucose in subjects with diabetes.
James Moyer, Donald Wilson, Irina Finkelshtein, Bruce Wong, Russell Potts. Diabetes Technol Ther 2012
160
100


Enzyme mimics of Au/Ag nanoparticles for fluorescent detection of acetylcholine.
Chen-I Wang, Wen-Tsen Chen, Huan-Tsung Chang. Anal Chem 2012
78
100

Emission Wavelength Switchable Carbon Dots Combined with Biomimetic Inorganic Nanozymes for a Two-Photon Fluorescence Immunoassay.
Yuanjin Zhan, Shuangting Yang, Fang Luo, Longhua Guo, Yanbo Zeng, Bin Qiu, Zhenyu Lin. ACS Appl Mater Interfaces 2020
12
100

Global trends in diabetes complications: a review of current evidence.
Jessica L Harding, Meda E Pavkov, Dianna J Magliano, Jonathan E Shaw, Edward W Gregg. Diabetologia 2019
384
100

A novel dual-function fluorescent probe for the rapid detection of bisulfite and hydrogen peroxide in aqueous solution and living cells.
Ruqiao Zhou, Longxing Niu, Yuefu Hu, Qingrong Qi, Wencai Huang, Li Yang. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2021
9
100One-step construction of two different kinds of pores in a 2D covalent organic framework.
Tian-You Zhou, Shun-Qi Xu, Qiang Wen, Zhong-Fu Pang, Xin Zhao. J Am Chem Soc 2014
164
100


Construction of β-Cyclodextrin Covalent Organic Framework-Modified Chiral Stationary Phase for Chiral Separation.
Yuying Wang, SiQi Zhuo, Jingwen Hou, Wang Li, Yibing Ji. ACS Appl Mater Interfaces 2019
29
100

Biomimetic mineralization of nitrile hydratase into a mesoporous cobalt-based metal-organic framework for efficient biocatalysis.
Xiaolin Pei, Yifeng Wu, Jiapao Wang, Zhiji Chen, Wen Liu, Weike Su, Fangming Liu. Nanoscale 2020
14
100

A novel colorimetric and near-infrared fluorescence probe for detecting and imaging exogenous and endogenous hydrogen peroxide in living cells.
Hao Han, Xu He, Minxing Wu, Yibing Huang, Lihe Zhao, Lanlan Xu, Pinyi Ma, Ying Sun, Daqian Song, Xinghua Wang. Talanta 2020
10
100

Chronic kidney disease in patients with diabetes mellitus.
Espen Nordheim, Trond Geir Jenssen. Endocr Connect 2021
1
100

Colorimetric Analysis of Glucose Oxidase-Magnetic Cellulose Nanocrystals (CNCs) for Glucose Detection.
Ying Chuin Yee, Rokiah Hashim, Ahmad Ramli Mohd Yahya, Yazmin Bustami. Sensors (Basel) 2019
11
100

Enzyme-Decorated Covalent Organic Frameworks as Nanoporous Platforms for Heterogeneous Biocatalysis.
Felipe L Oliveira, Stefania P de Souza, Jonathan Bassut, Heiddy M Álvarez, Yunier Garcia-Basabe, Rodrigo O M Alves de Souza, Pierre M Esteves, Raoni S B Gonçalves. Chemistry 2019
12
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.