A citation-based method for searching scientific literature

Luca Liberale, Lina Badimon, Fabrizio Montecucco, Thomas F Lüscher, Peter Libby, Giovanni G Camici. J Am Coll Cardiol 2022
Times Cited: 6List of co-cited articles
8 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Efficacy and Safety of Low-Dose Colchicine after Myocardial Infarction.
Jean-Claude Tardif, Simon Kouz, David D Waters, Olivier F Bertrand, Rafael Diaz, Aldo P Maggioni, Fausto J Pinto, Reda Ibrahim, Habib Gamra, Ghassan S Kiwan,[...]. N Engl J Med 2019
908
50

Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease.
Paul M Ridker, Brendan M Everett, Tom Thuren, Jean G MacFadyen, William H Chang, Christie Ballantyne, Francisco Fonseca, Jose Nicolau, Wolfgang Koenig, Stefan D Anker,[...]. N Engl J Med 2017
50

Mitophagy Receptors and Mediators: Therapeutic Targets in the Management of Cardiovascular Ageing.
Amir Ajoolabady, Hamid Aslkhodapasandhokmabad, Ayuob Aghanejad, Yingmei Zhang, Jun Ren. Ageing Res Rev 2020
35
33

Cytokines as therapeutic targets for cardio- and cerebrovascular diseases.
Luca Liberale, Stefano Ministrini, Federico Carbone, Giovanni G Camici, Fabrizio Montecucco. Basic Res Cardiol 2021
15
33

Inflamm-ageing: the role of inflammation in age-dependent cardiovascular disease.
Luca Liberale, Fabrizio Montecucco, Jean-Claude Tardif, Peter Libby, Giovanni G Camici. Eur Heart J 2020
86
33

Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease.
Stefan M Nidorf, Aernoud T L Fiolet, Arend Mosterd, John W Eikelboom, Astrid Schut, Tjerk S J Opstal, Salem H K The, Xiao-Fang Xu, Mark A Ireland, Timo Lenderink,[...]. N Engl J Med 2020
441
33


Low-Dose Methotrexate for the Prevention of Atherosclerotic Events.
Paul M Ridker, Brendan M Everett, Aruna Pradhan, Jean G MacFadyen, Daniel H Solomon, Elaine Zaharris, Virak Mam, Ahmed Hasan, Yves Rosenberg, Erin Iturriaga,[...]. N Engl J Med 2019
571
33

FUNDC1 interacts with FBXL2 to govern mitochondrial integrity and cardiac function through an IP3R3-dependent manner in obesity.
Jun Ren, Mingming Sun, Hao Zhou, Amir Ajoolabady, Yuan Zhou, Jun Tao, James R Sowers, Yingmei Zhang. Sci Adv 2020
39
16

Akt2 ablation prolongs life span and improves myocardial contractile function with adaptive cardiac remodeling: role of Sirt1-mediated autophagy regulation.
Jun Ren, Lifang Yang, Li Zhu, Xihui Xu, Asli F Ceylan, Wei Guo, Jian Yang, Yingmei Zhang. Aging Cell 2017
71
16

FUNDC1 insufficiency sensitizes high fat diet intake-induced cardiac remodeling and contractile anomaly through ACSL4-mediated ferroptosis.
Zhaohui Pei, Yandong Liu, Suqin Liu, Wei Jin, Yuanfei Luo, Mingming Sun, Yu Duan, Amir Ajoolabady, James R Sowers, Yan Fang,[...]. Metabolism 2021
10
16

Oleanolic acid improves diet-induced obesity by modulating fat preference and inflammation in mice.
Fatima Zohra Djeziri, Meriem Belarbi, Babar Murtaza, Aziz Hichami, Chahid Benammar, Naim Akhtar Khan. Biochimie 2018
21
16

Corosolic acid and its structural analogs: A systematic review of their biological activities and underlying mechanism of action.
Xu-Ping Qian, Xue-Hui Zhang, Lu-Ning Sun, Wei-Fan Xing, Yu Wang, Shi-Yu Sun, Meng-Yuan Ma, Zi-Ping Cheng, Zu-Dong Wu, Chen Xing,[...]. Phytomedicine 2021
4
25Inhibition of cytochrome P450 activities by oleanolic acid and ursolic acid in human liver microsomes.
Kyoung-Ah Kim, Ji-Suk Lee, Hi-Joon Park, Jin-Woo Kim, Chang-Ju Kim, In-Sop Shim, Nam-Jae Kim, Seung-Moo Han, Sabina Lim. Life Sci 2004
86
16

Oleanolic acid attenuates PCBs-induced adiposity and insulin resistance via HNF1b-mediated regulation of redox and PPARγ signaling.
Shuhao Su, Guangyuan Wu, Xiaodong Cheng, Junshu Fan, Jie Peng, Hongfei Su, Zhongrui Xu, Meng Cao, Zi Long, Yiming Hao,[...]. Free Radic Biol Med 2018
23
16

A novel AMPK activator from Chinese herb medicine and ischemia phosphorylate the cardiac transcription factor FOXO3.
Jingying Wang, Heng Ma, Xiaoyu Zhang, Leilei He, Jianming Wu, Xiaoping Gao, Jun Ren, Ji Li. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol 2009
14
16


Metallothionein prolongs survival and antagonizes senescence-associated cardiomyocyte diastolic dysfunction: role of oxidative stress.
Xiaoping Yang, Thomas A Doser, Cindy X Fang, Jennifer M Nunn, Rajiv Janardhanan, Meijun Zhu, Nair Sreejayan, Mark T Quinn, Jun Ren. FASEB J 2006
108
16

Targeting Autophagy in Aging and Aging-Related Cardiovascular Diseases.
Jun Ren, Yingmei Zhang. Trends Pharmacol Sci 2018
122
16

Oleanolic acid improves hepatic insulin resistance via antioxidant, hypolipidemic and anti-inflammatory effects.
Xin Wang, Rui Liu, Wei Zhang, Xiaodi Zhang, Nai Liao, Zhao Wang, Wenli Li, Xujun Qin, Chunxu Hai. Mol Cell Endocrinol 2013
83
16

Apelin administration ameliorates high fat diet-induced cardiac hypertrophy and contractile dysfunction.
Asli F Ceylan-Isik, Machender R Kandadi, Xihui Xu, Yinan Hua, Adam J Chicco, Jun Ren, Sreejayan Nair. J Mol Cell Cardiol 2013
76
16


Cardiomyocyte-specific knockout of endothelin receptor a attenuates obesity cardiomyopathy.
Asli F Ceylan, Shuyi Wang, Machender R Kandadi, Jie Chen, Yinan Hua, Zhaohui Pei, Sreejayan Nair, Jun Ren. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis 2018
17
16

Cardiovascular Aging and Heart Failure: JACC Review Topic of the Week.
Filippos Triposkiadis, Andrew Xanthopoulos, Javed Butler. J Am Coll Cardiol 2019
70
16

Mitochondrial ALDH2 protects against lipopolysaccharide-induced myocardial contractile dysfunction by suppression of ER stress and autophagy.
Jiaojiao Pang, Hu Peng, Shuyi Wang, Xihui Xu, Feng Xu, Qiurong Wang, Yuanzhuo Chen, Linzi A Barton, Yuguo Chen, Yingmei Zhang,[...]. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis 2019
33
16

Cardiac-specific overexpression of insulin-like growth factor 1 attenuates aging-associated cardiac diastolic contractile dysfunction and protein damage.
Qun Li, Shan Wu, Shi-Yan Li, Faye L Lopez, Min Du, Jan Kajstura, Piero Anversa, Jun Ren. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2007
73
16


Recent Neurotherapeutic Strategies to Promote Healthy Brain Aging: Are we there yet?
Chul-Kyu Kim, Perminder S Sachdev, Nady Braidy. Aging Dis 2022
1
100


Oleanolic Acid Protects the Skin from Particulate Matter-Induced Aging.
Youn Jin Kim, Ji Eun Lee, Hye Sung Jang, Sung Yun Hong, Jun Bae Lee, Seo Yeon Park, Jae Sung Hwang. Biomol Ther (Seoul) 2021
5
20

Mitochondrial E3 ligase MARCH5 regulates FUNDC1 to fine-tune hypoxic mitophagy.
Ziheng Chen, Lei Liu, Qi Cheng, Yanjun Li, Hao Wu, Weilin Zhang, Yueying Wang, Sheikh Arslan Sehgal, Sami Siraj, Xiaohui Wang,[...]. EMBO Rep 2017
125
16

Mitophagy: mechanisms, pathophysiological roles, and analysis.
Wen-Xing Ding, Xiao-Ming Yin. Biol Chem 2012
556
16New Applications of Oleanolic Acid and its Derivatives as Cardioprotective Agents: A Review of their Therapeutic Perspectives.
Ning Sun, Dongli Li, Xiaoqing Chen, Panpan Wu, Yu-Jing Lu, Ning Hou, Wen-Hua Chen, Wing-Leung Wong. Curr Pharm Des 2019
4
25


Oleanolic Acid Improves Obesity-Related Inflammation and Insulin Resistance by Regulating Macrophages Activation.
Wanqing Li, Hongxiang Zeng, Min Xu, Chenglong Huang, Linfen Tao, Jun Li, Ting Zhang, Hong Chen, Jing Xia, Chunli Li,[...]. Front Pharmacol 2021
4
25

Interventions for Frailty Among Older Adults With Cardiovascular Disease: JACC State-of-the-Art Review.
Naila Ijaz, Brian Buta, Qian-Li Xue, Denise T Mohess, Archana Bushan, Henry Tran, Wayne Batchelor, Christopher R deFilippi, Jeremy D Walston, Karen Bandeen-Roche,[...]. J Am Coll Cardiol 2022
5
20


Mitophagy, Mitochondrial Dynamics, and Homeostasis in Cardiovascular Aging.
Ne N Wu, Yingmei Zhang, Jun Ren. Oxid Med Cell Longev 2019
73
16

Antidiabetic potential of oleanolic acid from Ligustrum lucidum Ait.
Dawei Gao, Qingwang Li, Ying Li, Zhihua Liu, Zhiwei Liu, Yusheng Fan, Zengsheng Han, Jian Li, Kun Li. Can J Physiol Pharmacol 2007
41
16

Oleanolic Acid Induces Autophagy and Apoptosis via the AMPK-mTOR Signaling Pathway in Colon Cancer.
Changxiao Hu, Yibo Cao, Ping Li, Xiaorong Tang, Minhui Yang, Shengliang Gu, Kai Xiong, Tian Li, Tianbao Xiao. J Oncol 2021
3
33

Long-Term Impact of Neonatal Intake of Oleanolic Acid on the Expression of AMP-Activated Protein Kinase, Adiponectin and Inflammatory Cytokines in Rats Fed with a High Fructose Diet.
Mashudu Given Matumba, Ademola Olabode Ayeleso, Trevor Nyakudya, Kennedy Erlwanger, Novel N Chegou, Emmanuel Mukwevho. Nutrients 2019
11
16


Neuroprotective effects of oleanolic acid against cerebral ischemia-reperfusion injury in mice.
Yi-Jin Shi, Lin-Lin Sun, Xin Ji, Ruirui Shi, Feng Xu, Jin-Hua Gu. Exp Neurol 2021
5
20

Anti-inflammatory effects of oleanolic acid on LPS-induced inflammation in vitro and in vivo.
Wonhwa Lee, Eun-Ju Yang, Sae-Kwang Ku, Kyung-Sik Song, Jong-Sup Bae. Inflammation 2013
64
16

Cardioprotection requires taking out the trash.
Roberta A Gottlieb, Kim D Finley, Robert M Mentzer. Basic Res Cardiol 2009
81
16

Heart Failure Risk Associated With Rheumatoid Arthritis-Related Chronic Inflammation.
Michael J Ahlers, Brandon D Lowery, Eric Farber-Eger, Thomas J Wang, William Bradham, Michelle J Ormseth, Cecilia P Chung, C Michael Stein, Deepak K Gupta. J Am Heart Assoc 2020
21
16


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.