A citation-based method for searching scientific literature

Jianting Long, Baoxian Liu, Zhijia Yao, Huiwen Weng, Heping Li, Chunlin Jiang, Shi Fang. Int J Gen Med 2022
Times Cited: 1List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


clusterProfiler: an R package for comparing biological themes among gene clusters.
Guangchuang Yu, Li-Gen Wang, Yanyan Han, Qing-Yu He. OMICS 2012
100

Diagnostic and prognostic roles of circulating miRNA-223-3p in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma.
Pornpitra Pratedrat, Natthaya Chuaypen, Pattaraporn Nimsamer, Sunchai Payungporn, Nutcha Pinjaroen, Boonchoo Sirichindakul, Pisit Tangkijvanich. PLoS One 2020
15
100

Tumour-cell-induced endothelial cell necroptosis via death receptor 6 promotes metastasis.
Boris Strilic, Lida Yang, Julián Albarrán-Juárez, Laurens Wachsmuth, Kang Han, Ulrike C Müller, Manolis Pasparakis, Stefan Offermanns. Nature 2016
232
100

Role of miR-100-5p and CDC25A in breast carcinoma cells.
Xiaoping Li, Yanli Ren, Donghong Liu, Xi Yu, Keda Chen. PeerJ 2022
1
100

Necroptosis as an alternative form of programmed cell death.
Dana E Christofferson, Junying Yuan. Curr Opin Cell Biol 2010
511
100


Serum microRNAs; miR-30c-5p, miR-223-3p, miR-302c-3p and miR-17-5p could be used as novel non-invasive biomarkers for HCV-positive cirrhosis and hepatocellular carcinoma.
Zehra Oksuz, Mehmet Sami Serin, Engin Kaplan, Aylin Dogen, Seda Tezcan, Gonul Aslan, Gurol Emekdas, Orhan Sezgin, Engin Altintas, Eyup Naci Tiftik. Mol Biol Rep 2015
65
100

Implications of Necroptosis for Cardiovascular Diseases.
Zhao-Hui Ruan, Zi-Xuan Xu, Xue-Yun Zhou, Xian Zhang, Lei Shang. Curr Med Sci 2019
17
100

miR-631 Inhibits Intrahepatic Metastasis of Hepatocellular Carcinoma by Targeting PTPRE.
Bingqing Chen, Zhibin Liao, Yongqiang Qi, Hongwei Zhang, Chen Su, Huifang Liang, Bixiang Zhang, Xiaoping Chen. Front Oncol 2020
8
100


miR-10b-5p Suppresses the Proliferation and Invasion of Primary Hepatic Carcinoma Cells by Downregulating EphA2.
Xu Niu, Haitao Sun, Feng Qiu, Jing Liu, Tianchi Yang, Wei Han. Biomed Res Int 2021
1
100

Necroptosis.
Andreas Linkermann, Douglas R Green. N Engl J Med 2014
671
100

Immune Landscape Refines the Classification of Colorectal Cancer With Heterogeneous Prognosis, Tumor Microenvironment and Distinct Sensitivity to Frontline Therapies.
Zaoqu Liu, Yaxin Guo, Xiuxiu Yang, Chen Chen, Dandan Fan, Xiaoke Wu, Chaohua Si, Yanxin Xu, Bo Shao, Zhuang Chen,[...]. Front Cell Dev Biol 2022
5
100

Cellular retinol binding protein-1 inhibits cancer stemness via upregulating WIF1 to suppress Wnt/β-catenin pathway in hepatocellular carcinoma.
Xiangye Liu, Wenhua Shan, Tingting Li, Xiaoge Gao, Fanyun Kong, Hongjuan You, Delong Kong, Shuxi Qiao, Renxian Tang. BMC Cancer 2021
1
100

Hepatocellular carcinoma.
Hashem B El-Serag. N Engl J Med 2011
100

MicroRNA-592 targets IGF-1R to suppress cellular proliferation, migration and invasion in hepatocellular carcinoma.
Wenyao Wang, Hongfei Zhang, Mao Tang, Longlong Liu, Zhengfang Zhou, Shaojun Zhang, Lichao Wang. Oncol Lett 2017
14
100

The RIP1/RIP3 necrosome forms a functional amyloid signaling complex required for programmed necrosis.
Jixi Li, Thomas McQuade, Ansgar B Siemer, Johanna Napetschnig, Kenta Moriwaki, Yu-Shan Hsiao, Ermelinda Damko, David Moquin, Thomas Walz, Ann McDermott,[...]. Cell 2012
696
100

Tools for Sequence-Based miRNA Target Prediction: What to Choose?
Ángela L Riffo-Campos, Ismael Riquelme, Priscilla Brebi-Mieville. Int J Mol Sci 2016
207
100


Bioinformatic analysis and in vitro validation of a five-microRNA signature as a prognostic biomarker of hepatocellular carcinoma.
Wang Li, Xiangshuo Kong, Tao Huang, Lujun Shen, Peihong Wu, Qi-Feng Chen. Ann Transl Med 2020
3
100

Necroptosis microenvironment directs lineage commitment in liver cancer.
Marco Seehawer, Florian Heinzmann, Luana D'Artista, Jule Harbig, Pierre-François Roux, Lisa Hoenicke, Hien Dang, Sabrina Klotz, Lucas Robinson, Grégory Doré,[...]. Nature 2018
156
100

MiR-139-5p/ENAH Affects Progression of Hepatocellular Carcinoma Cells.
Yueming Zhang, Meng Li, Yinghuan Qiu, Yuhua Wu, Shan Chen, Bin Ni, Ding Tang, Zhouzi Deng, Zhiqiang Hu. Biochem Genet 2022
1
100

miR-592/WSB1/HIF-1α axis inhibits glycolytic metabolism to decrease hepatocellular carcinoma growth.
Yan-Yan Jia, Jin-Yi Zhao, Bing-Ling Li, Kai Gao, Ying Song, Mei-You Liu, Xiao-Juan Yang, Yan Xue, Ai-Dong Wen, Lei Shi. Oncotarget 2016
33
100

MiR-326 inhibits trophoblast growth, migration, and invasion by targeting PAX8 via Hippo pathway.
Junjie Zang, Min Yan, Yan Zhang, Wei Peng, Jianxin Zuo, Huansheng Zhou, Guoqiang Gao, Min Li, Yijing Chu, Yuanhua Ye. Reprod Biol Endocrinol 2022
1
100

hsa_circ_0139402 Promotes Bladder Cancer Progression by Regulating hsa-miR-326/PAX8 Signaling.
Bo Wei, Zunxian Wang, Qixin Lian, Baojin Chi, Shuxia Ma. Dis Markers 2022
1
100

Molecular mechanisms of necroptosis and relevance for neurodegenerative diseases.
Pedro A Dionísio, Joana D Amaral, Cecília M P Rodrigues. Int Rev Cell Mol Biol 2020
11
100

Connexin32 activates necroptosis through Src-mediated inhibition of caspase 8 in hepatocellular carcinoma.
Yu-Ke Xiang, Fu-Hua Peng, Yun-Quan Guo, Hui Ge, Shao-Yi Cai, Li-Xia Fan, Yue-Xia Peng, Hao Wen, Qin Wang, Liang Tao. Cancer Sci 2021
5
100

miRNA expression profiling regulates necroptotic cell death in hepatocellular carcinoma.
Maria Visalli, Marcello Bartolotta, Francesca Polito, Rosaria Oteri, Adalberto Barbera, Roberto Arrigo, Rosa Maria Di Giorgio, Giuseppe Navarra, M'hammed Aguennouz. Int J Oncol 2018
14
100

Surgical and oncological outcomes of hepatic resection for BCLC-B hepatocellular carcinoma: a retrospective multicenter analysis among 474 consecutive cases.
Stefano Di Sandro, Leonardo Centonze, Enrico Pinotti, Andrea Lauterio, Riccardo De Carlis, Fabrizio Romano, Luca Gianotti, Luciano De Carlis. Updates Surg 2019
15
100

Machine learning-based integration develops an immune-derived lncRNA signature for improving outcomes in colorectal cancer.
Zaoqu Liu, Long Liu, Siyuan Weng, Chunguang Guo, Qin Dang, Hui Xu, Libo Wang, Taoyuan Lu, Yuyuan Zhang, Zhenqiang Sun,[...]. Nat Commun 2022
26
100

Development of a novel necroptosis-associated miRNA risk signature to evaluate the prognosis of colon cancer patients.
Yang Huang, Yuanyuan Zou, Qiru Xiong, Chao Zhang, José María Sayagués, Vishal G Shelat, Xingyu Wang. Ann Transl Med 2021
4
100

limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies.
Matthew E Ritchie, Belinda Phipson, Di Wu, Yifang Hu, Charity W Law, Wei Shi, Gordon K Smyth. Nucleic Acids Res 2015
100

Identification and Verification of Necroptosis-Related Gene Signature and Associated Regulatory Axis in Breast Cancer.
Ting Hu, Xiangwang Zhao, Yanxia Zhao, Jing Cheng, Jie Xiong, Chong Lu. Front Genet 2022
3
100


MicroRNA-592 targets DEK oncogene and suppresses cell growth in the hepatocellular carcinoma cell line HepG2.
Xin Li, Wenfeng Zhang, Liya Zhou, Donghui Yue, Xin Su. Int J Clin Exp Pathol 2015
16
100

RBM15 promotes hepatocellular carcinoma progression by regulating N6-methyladenosine modification of YES1 mRNA in an IGF2BP1-dependent manner.
Xianlei Cai, Yunhao Chen, Da Man, Beng Yang, Xiaode Feng, Deguo Zhang, Junru Chen, Jian Wu. Cell Death Discov 2021
7
100

MiR-331-3p Inhibition of the Hepatocellular Carcinoma (HCC) Bel-7402 Cell Line by Down-Regulation of E2F1.
Wenjian Jin, Ning Zhong, Lingling Wang, Jieli Yu, Fugen Yin, Kunhe Zhang. J Nanosci Nanotechnol 2019
14
100

miR-500a-3p promotes cancer stem cells properties via STAT3 pathway in human hepatocellular carcinoma.
Chunlin Jiang, Jianting Long, Baoxian Liu, Ming Xu, Wei Wang, Xiaoyan Xie, Xiaolin Wang, Ming Kuang. J Exp Clin Cancer Res 2017
48
100


miRTarBase 2020: updates to the experimentally validated microRNA-target interaction database.
Hsi-Yuan Huang, Yang-Chi-Dung Lin, Jing Li, Kai-Yao Huang, Sirjana Shrestha, Hsiao-Chin Hong, Yun Tang, Yi-Gang Chen, Chen-Nan Jin, Yuan Yu,[...]. Nucleic Acids Res 2020
415
100

Hepatocellular carcinoma.
Josep M Llovet, Robin Kate Kelley, Augusto Villanueva, Amit G Singal, Eli Pikarsky, Sasan Roayaie, Riccardo Lencioni, Kazuhiko Koike, Jessica Zucman-Rossi, Richard S Finn. Nat Rev Dis Primers 2021
631
100

MiR-592 activates the mTOR kinase, ERK1/ERK2 kinase signaling and imparts neuronal differentiation signature characteristic of Group 4 medulloblastoma.
Raikamal Paul, Purna Bapat, Akash Deogharkar, Sadaf Kazi, Satish Kumar Vishram Singh, Tejpal Gupta, Rakesh Jalali, Epari Sridhar, Aliasgar Moiyadi, Prakash Shetty,[...]. Hum Mol Genet 2021
1
100

MiR-139-5p Inhibits the Development of Gastric Cancer through Targeting TPD52.
Yuanbo Li, Yan Sun, Zhenlu Li, Shikuan Li, Changliang Wu. J Healthc Eng 2022
2
100

MiR-10b-5p inhibits tumorigenesis in gastric cancer xenograft mice model through down-regulating Tiam1.
Fang Liu, Xinglan An, Xu Zhao, Nan Zhang, Biqing Chen, Ziyi Li, Wei Xu. Exp Cell Res 2021
4
100


MiR-218 suppresses the metastasis and EMT of HCC cells via targeting SERBP1.
Ting Wang, Ling Xu, Rongrong Jia, Jue Wei. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2017
36
100

The role of necroptosis in cancer biology and therapy.
Yitao Gong, Zhiyao Fan, Guopei Luo, Chao Yang, Qiuyi Huang, Kun Fan, He Cheng, Kaizhou Jin, Quanxing Ni, Xianjun Yu,[...]. Mol Cancer 2019
234
100

A Practical Guide to The Cancer Genome Atlas (TCGA).
Zhining Wang, Mark A Jensen, Jean Claude Zenklusen. Methods Mol Biol 2016
212
100

The molecular relationships between apoptosis, autophagy and necroptosis.
Najoua Lalaoui, Lisa M Lindqvist, Jarrod J Sandow, Paul G Ekert. Semin Cell Dev Biol 2015
110
100

Exosomal miR-10b-5p mediates cell communication of gastric cancer cells and fibroblasts and facilitates cell proliferation.
Ting Yan, Xiaping Wang, Guohua Wei, Hai Li, Leiyu Hao, Yan Liu, Xinqian Yu, Wei Zhu, Ping Liu, Yichao Zhu,[...]. J Cancer 2021
5
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.