A citation-based method for searching scientific literature

Chengdi Wang, Wen-Rong Liu, Shuangyan Tan, Jian-Kang Zhou, Xiaomin Xu, Yue Ming, Jian Cheng, Jiao Li, Zhen Zeng, Yuanli Zuo, Juan He, Yong Peng, Weimin Li. Mol Cancer 2022
Times Cited: 9List of co-cited articles
36 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
55

Cancer statistics, 2022.
Rebecca L Siegel, Kimberly D Miller, Hannah E Fuchs, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2022
55

Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
44


The emerging roles of circRNAs in cancer and oncology.
Lasse S Kristensen, Theresa Jakobsen, Henrik Hager, Jørgen Kjems. Nat Rev Clin Oncol 2022
84
33

Circular intronic long noncoding RNAs.
Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
33

CircRNAs in lung cancer - Biogenesis, function and clinical implication.
Chengdi Wang, Shuangyan Tan, Jingwei Li, Wen-Rong Liu, Yong Peng, Weimin Li. Cancer Lett 2020
48
33

circNDUFB2 inhibits non-small cell lung cancer progression via destabilizing IGF2BPs and activating anti-tumor immunity.
Botai Li, Lili Zhu, Chunlai Lu, Cun Wang, Hui Wang, Haojie Jin, Xuhui Ma, Zhuoan Cheng, Chengtao Yu, Siying Wang,[...]. Nat Commun 2021
163
33

The role of HGF-MET pathway and CCDC66 cirRNA expression in EGFR resistance and epithelial-to-mesenchymal transition of lung adenocarcinoma cells.
Nithila A Joseph, Shiow-Her Chiou, Zoe Lung, Cheng-Lin Yang, Tze-Yi Lin, Hui-Wen Chang, H Sunny Sun, Sachin Kumar Gupta, Laising Yen, Shulhn-Der Wang,[...]. J Hematol Oncol 2018
52
22

Circular RNA profiling reveals an abundant circHIPK3 that regulates cell growth by sponging multiple miRNAs.
Qiupeng Zheng, Chunyang Bao, Weijie Guo, Shuyi Li, Jie Chen, Bing Chen, Yanting Luo, Dongbin Lyu, Yan Li, Guohai Shi,[...]. Nat Commun 2016
22

The Landscape of Circular RNA in Cancer.
Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao,[...]. Cell 2019
797
22

A novel protein encoded by circASK1 ameliorates gefitinib resistance in lung adenocarcinoma by competitively activating ASK1-dependent apoptosis.
Tingting Wang, Zhenchuan Liu, Yunlang She, Jiajun Deng, Yifan Zhong, Mengmeng Zhao, Shenghui Li, Dong Xie, Xiwen Sun, Xuefei Hu,[...]. Cancer Lett 2021
18
22

Circular RNA-encoded oncogenic E-cadherin variant promotes glioblastoma tumorigenicity through activation of EGFR-STAT3 signalling.
Xinya Gao, Xin Xia, Fanying Li, Maolei Zhang, Huangkai Zhou, Xujia Wu, Jian Zhong, Zheng Zhao, Kun Zhao, Dawei Liu,[...]. Nat Cell Biol 2021
95
22

Circular RNA is enriched and stable in exosomes: a promising biomarker for cancer diagnosis.
Yan Li, Qiupeng Zheng, Chunyang Bao, Shuyi Li, Weijie Guo, Jiang Zhao, Di Chen, Jianren Gu, Xianghuo He, Shenglin Huang. Cell Res 2015
22

Circ-ZNF609 Is a Circular RNA that Can Be Translated and Functions in Myogenesis.
Ivano Legnini, Gaia Di Timoteo, Francesca Rossi, Mariangela Morlando, Francesca Briganti, Olga Sthandier, Alessandro Fatica, Tiziana Santini, Adrian Andronache, Mark Wade,[...]. Mol Cell 2017
22

ciRS-7 is a prognostic biomarker and potential gene therapy target for renal cell carcinoma.
Weipu Mao, Keyi Wang, Bin Xu, Hui Zhang, Si Sun, Qiang Hu, Lei Zhang, Chunhui Liu, Shuqiu Chen, Jianping Wu,[...]. Mol Cancer 2021
42
22

A two-circular RNA signature as a noninvasive diagnostic biomarker for lung adenocarcinoma.
Xiao-Xia Liu, Yi-E Yang, Xiao Liu, Meng-Yu Zhang, Rui Li, Yun-Hong Yin, Yi-Qing Qu. J Transl Med 2019
70
22

Oncogenic circRNA C190 Promotes Non-Small Cell Lung Cancer via Modulation of the EGFR/ERK Pathway.
Afeez Adekunle Ishola, Chian-Shiu Chien, Yi-Ping Yang, Yueh Chien, Aliaksandr A Yarmishyn, Ping-Hsing Tsai, Jerry Chieh-Yu Chen, Po-Kuei Hsu, Yung-Hung Luo, Yuh-Min Chen,[...]. Cancer Res 2022
21
22

RNA-Seq profiling of circular RNA in human lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma.
Chengdi Wang, Shuangyan Tan, Wen-Rong Liu, Qian Lei, Wenliang Qiao, Yangping Wu, Xiaoqi Liu, Wei Cheng, Yu-Quan Wei, Yong Peng,[...]. Mol Cancer 2019
105
22

Induction of tumor apoptosis through a circular RNA enhancing Foxo3 activity.
William W Du, Ling Fang, Weining Yang, Nan Wu, Faryal Mehwish Awan, Zhenguo Yang, Burton B Yang. Cell Death Differ 2017
406
22

Circular RNA circHIPK3 modulates autophagy via MIR124-3p-STAT3-PRKAA/AMPKα signaling in STK11 mutant lung cancer.
Xiuyuan Chen, Rui Mao, Wenmei Su, Xia Yang, Qianqian Geng, Chunfang Guo, Zhuwen Wang, Jun Wang, Laura A Kresty, David G Beer,[...]. Autophagy 2020
148
22

The mechanism by which noncoding RNAs regulate muscle wasting in cancer cachexia.
Xueer Zhou, Shoushan Hu, Yunan Zhang, Guannan Du, Yi Li. Precis Clin Med 2021
3
66

NCCN Guidelines Insights: Non-Small Cell Lung Cancer, Version 2.2021.
David S Ettinger, Douglas E Wood, Dara L Aisner, Wallace Akerley, Jessica R Bauman, Ankit Bharat, Debora S Bruno, Joe Y Chang, Lucian R Chirieac, Thomas A D'Amico,[...]. J Natl Compr Canc Netw 2021
354
22

Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
22

Oncogenic Role of Fusion-circRNAs Derived from Cancer-Associated Chromosomal Translocations.
Jlenia Guarnerio, Marco Bezzi, Jong Cheol Jeong, Stella V Paffenholz, Kelsey Berry, Matteo M Naldini, Francesco Lo-Coco, Yvonne Tay, Andrew H Beck, Pier Paolo Pandolfi. Cell 2016
387
22

Complementary sequence-mediated exon circularization.
Xiao-Ou Zhang, Hai-Bin Wang, Yang Zhang, Xuhua Lu, Ling-Ling Chen, Li Yang. Cell 2014
22

Exon circularization requires canonical splice signals.
Stefan Starke, Isabelle Jost, Oliver Rossbach, Tim Schneider, Silke Schreiner, Lee-Hsueh Hung, Albrecht Bindereif. Cell Rep 2015
498
22

Circular RNAs in Cancer: emerging functions in hallmarks, stemness, resistance and roles as potential biomarkers.
Min Su, Yuhang Xiao, Junliang Ma, Yanyan Tang, Bo Tian, Yuqin Zhang, Xu Li, Zhining Wu, Desong Yang, Yong Zhou,[...]. Mol Cancer 2019
216
22

Circular RNA (hsa_circ_0051240) promotes cell proliferation, migration and invasion in ovarian cancer through miR-637/KLK4 axis.
Meiyin Zhang, Bairong Xia, Ye Xu, Yongjian Zhang, Jin Xu, Ge Lou. Artif Cells Nanomed Biotechnol 2019
55
22

A ceRNA hypothesis: the Rosetta Stone of a hidden RNA language?
Leonardo Salmena, Laura Poliseno, Yvonne Tay, Lev Kats, Pier Paolo Pandolfi. Cell 2011
22

Non-coding RNA regulatory networks.
Simona Panni, Ruth C Lovering, Pablo Porras, Sandra Orchard. Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech 2020
154
22

Circular RNA circ-PLCD1 functions as a tumor suppressor in non-small cell lung cancer by inactivation of PI3K/AKT signaling pathway.
Jiming Si, Jianjun Jin, Jingjing Sai, Xiaoting Liu, Xiao Luo, Zhenqiang Fu, Jing Wang. Hum Cell 2022
3
66

Cell-type specific features of circular RNA expression.
Julia Salzman, Raymond E Chen, Mari N Olsen, Peter L Wang, Patrick O Brown. PLoS Genet 2013
22

CircRNA microarray profiling identifies a novel circulating biomarker for detection of gastric cancer.
Weiwei Tang, Kai Fu, Handong Sun, Dawei Rong, Hanjin Wang, Hongyong Cao. Mol Cancer 2018
161
22

Short intronic repeat sequences facilitate circular RNA production.
Dongming Liang, Jeremy E Wilusz. Genes Dev 2014
596
22

The biogenesis, biology and characterization of circular RNAs.
Lasse S Kristensen, Maria S Andersen, Lotte V W Stagsted, Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. Nat Rev Genet 2019
22

Circular RNA F-circEA-2a derived from EML4-ALK fusion gene promotes cell migration and invasion in non-small cell lung cancer.
Shuangyan Tan, Dan Sun, Wenchen Pu, Qiheng Gou, Chenglin Guo, Youling Gong, Jiao Li, Yu-Quan Wei, Lunxu Liu, Yun Zhao,[...]. Mol Cancer 2018
100
11

The Output of Protein-Coding Genes Shifts to Circular RNAs When the Pre-mRNA Processing Machinery Is Limiting.
Dongming Liang, Deirdre C Tatomer, Zheng Luo, Huang Wu, Li Yang, Ling-Ling Chen, Sara Cherry, Jeremy E Wilusz. Mol Cell 2017
231
11

Targeting circular RNAs as a therapeutic approach: current strategies and challenges.
Alina T He, Jinglei Liu, Feiya Li, Burton B Yang. Signal Transduct Target Ther 2021
102
11

CircRNA-ENO1 promoted glycolysis and tumor progression in lung adenocarcinoma through upregulating its host gene ENO1.
Jiayu Zhou, Shizhen Zhang, Zhoumiao Chen, Zhengfu He, Yong Xu, Zhijun Li. Cell Death Dis 2019
118
11

Increased expression of circRNA_102231 in lung cancer and its clinical significance.
Liang Zong, Qingchao Sun, Haiping Zhang, Zhixiang Chen, Yanchao Deng, Desheng Li, Liwei Zhang. Biomed Pharmacother 2018
103
11

The novel circular RNA circ-CAMK2A enhances lung adenocarcinoma metastasis by regulating the miR-615-5p/fibronectin 1 pathway.
Jiahui Du, Guangzhao Zhang, Hongli Qiu, Haifeng Yu, Wuying Yuan. Cell Mol Biol Lett 2019
27
11

Screening for functional circular RNAs using the CRISPR-Cas13 system.
Siqi Li, Xiang Li, Wei Xue, Lin Zhang, Liang-Zhong Yang, Shi-Meng Cao, Yun-Ni Lei, Chu-Xiao Liu, Si-Kun Guo, Lin Shan,[...]. Nat Methods 2021
91
11

Applications of CRISPR/Cas9 Technology in the Treatment of Lung Cancer.
Chunyang Jiang, Xiaohui Lin, Zhigang Zhao. Trends Mol Med 2019
22
11

Identification of Three Circular RNA Cargoes in Serum Exosomes as Diagnostic Biomarkers of Non-Small-Cell Lung Cancer in the Chinese Population.
Jianfeng Xian, Wenpeng Su, Li Liu, Boqi Rao, Mingzhu Lin, Yinyi Feng, Fuman Qiu, Jinbin Chen, Qiang Zhou, Zhuxiang Zhao,[...]. J Mol Diagn 2020
38
11

Circular RNA PVT1 acts as a competing endogenous RNA for miR-497 in promoting non-small cell lung cancer progression.
Si Qin, Yue Zhao, Gwanyong Lim, Hongjing Lin, Xueli Zhang, Xiaohong Zhang. Biomed Pharmacother 2019
70
11

CircTUBGCP3 facilitates the tumorigenesis of lung adenocarcinoma by sponging miR-885-3p.
Yang Yang, Xin Fan, Yunfei Nie, Donglei Liu, Dengyan Zhu, Kai Wu, Yuan Zhang, Wenhua Li, Xiangyu Tian, Huaqi Wang,[...]. Cancer Cell Int 2021
2
50CircPVT1 promotes proliferation of lung squamous cell carcinoma by binding to miR-30d/e.
Jie Shi, Xin Lv, Lizhong Zeng, Wei Li, Yujie Zhong, Jingyan Yuan, Shanshan Deng, Boxuan Liu, Bo Yuan, Yang Chen,[...]. J Exp Clin Cancer Res 2021
12
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.