A citation-based method for searching scientific literature

Ravi Teja Kedarasetti, Patrick J Drew, Francesco Costanzo. Fluids Barriers CNS 2022
Times Cited: 3List of co-cited articles
14 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Perivascular spaces in the brain: anatomy, physiology and pathology.
Joanna M Wardlaw, Helene Benveniste, Maiken Nedergaard, Berislav V Zlokovic, Humberto Mestre, Hedok Lee, Fergus N Doubal, Rosalind Brown, Joel Ramirez, Bradley J MacIntosh,[...]. Nat Rev Neurol 2020
204
66

Brain-wide pathway for waste clearance captured by contrast-enhanced MRI.
Jeffrey J Iliff, Hedok Lee, Mei Yu, Tian Feng, Jean Logan, Maiken Nedergaard, Helene Benveniste. J Clin Invest 2013
554
66

A paravascular pathway facilitates CSF flow through the brain parenchyma and the clearance of interstitial solutes, including amyloid β.
Jeffrey J Iliff, Minghuan Wang, Yonghong Liao, Benjamin A Plogg, Weiguo Peng, Georg A Gundersen, Helene Benveniste, G Edward Vates, Rashid Deane, Steven A Goldman,[...]. Sci Transl Med 2012
66

Impairment of paravascular clearance pathways in the aging brain.
Benjamin T Kress, Jeffrey J Iliff, Maosheng Xia, Minghuan Wang, Helen S Wei, Douglas Zeppenfeld, Lulu Xie, Hongyi Kang, Qiwu Xu, Jason A Liew,[...]. Ann Neurol 2014
642
66

Vasomotion as a Driving Force for Paravascular Clearance in the Awake Mouse Brain.
Susanne J van Veluw, Steven S Hou, Maria Calvo-Rodriguez, Michal Arbel-Ornath, Austin C Snyder, Matthew P Frosch, Steven M Greenberg, Brian J Bacskai. Neuron 2020
121
66


Functional hyperemia drives fluid exchange in the paravascular space.
Ravi Teja Kedarasetti, Kevin L Turner, Christina Echagarruga, Bruce J Gluckman, Patrick J Drew, Francesco Costanzo. Fluids Barriers CNS 2020
16
66

The glymphatic hypothesis: the theory and the evidence.
Stephen B Hladky, Margery A Barrand. Fluids Barriers CNS 2022
18
66

Neurovascular coupling and bilateral connectivity during NREM and REM sleep.
Kevin L Turner, Kyle W Gheres, Elizabeth A Proctor, Patrick J Drew. Elife 2020
25
66

Sleep drives metabolite clearance from the adult brain.
Lulu Xie, Hongyi Kang, Qiwu Xu, Michael J Chen, Yonghong Liao, Meenakshisundaram Thiyagarajan, John O'Donnell, Daniel J Christensen, Charles Nicholson, Jeffrey J Iliff,[...]. Science 2013
66

Coupled electrophysiological, hemodynamic, and cerebrospinal fluid oscillations in human sleep.
Nina E Fultz, Giorgio Bonmassar, Kawin Setsompop, Robert A Stickgold, Bruce R Rosen, Jonathan R Polimeni, Laura D Lewis. Science 2019
263
66

Cerebrovascular Smooth Muscle Cells as the Drivers of Intramural Periarterial Drainage of the Brain.
Roxana Aldea, Roy O Weller, Donna M Wilcock, Roxana O Carare, Giles Richardson. Front Aging Neurosci 2019
92
66

Glymphatic failure as a final common pathway to dementia.
Maiken Nedergaard, Steven A Goldman. Science 2020
188
66

Fluid transport in the brain.
Martin Kaag Rasmussen, Humberto Mestre, Maiken Nedergaard. Physiol Rev 2022
43
66

Treatment of early brain injury after subarachnoid hemorrhage in the rat model by inhibiting p53-induced ferroptosis.
Hong Kuang, Tianhong Wang, Lei Liu, Chunhai Tang, Tao Li, Ming Liu, Tianping Wang, Weiying Zhong, Yunyan Wang. Neurosci Lett 2021
13
33

Ferroptosis: an iron-dependent form of nonapoptotic cell death.
Scott J Dixon, Kathryn M Lemberg, Michael R Lamprecht, Rachid Skouta, Eleina M Zaitsev, Caroline E Gleason, Darpan N Patel, Andras J Bauer, Alexandra M Cantley, Wan Seok Yang,[...]. Cell 2012
33

Atorvastatin ameliorates early brain injury after subarachnoid hemorrhage via inhibition of AQP4 expression in rabbits.
Jun-Hui Chen, Li-Kun Yang, Lei Chen, Yu-Hai Wang, Yun Wu, Bing-Jie Jiang, Jie Zhu, Pei-Pei Li. Int J Mol Med 2016
30
33

Bcl-x L increases mitochondrial fission, fusion, and biomass in neurons.
Sarah B Berman, Ying-bei Chen, Bing Qi, J Michael McCaffery, Edmund B Rucker, Sandra Goebbels, Klaus-Armin Nave, Beth A Arnold, Elizabeth A Jonas, Fernando J Pineda,[...]. J Cell Biol 2009
168
33

Programmed Cell Deaths and Potential Crosstalk With Blood-Brain Barrier Dysfunction After Hemorrhagic Stroke.
Yuanjian Fang, Shiqi Gao, Xiaoyu Wang, Yang Cao, Jianan Lu, Sheng Chen, Cameron Lenahan, John H Zhang, Anwen Shao, Jianmin Zhang. Front Cell Neurosci 2020
46
33

Plasticity of ether lipids promotes ferroptosis susceptibility and evasion.
Yilong Zou, Whitney S Henry, Emily L Ricq, Emily T Graham, Vaishnavi V Phadnis, Pema Maretich, Sateja Paradkar, Natalie Boehnke, Amy A Deik, Ferenc Reinhardt,[...]. Nature 2020
173
33

Acyl-CoA synthetase long chain family member 4 plays detrimental role in early brain injury after subarachnoid hemorrhage in rats by inducing ferroptosis.
Xiao-Feng Qu, Tian-Yu Liang, De-Gang Wu, Nian-Sheng Lai, Ru-Ming Deng, Chao Ma, Xiang Li, Hai-Ying Li, Yi-Zhi Liu, Hai-Tao Shen,[...]. CNS Neurosci Ther 2021
29
33

Melatonin attenuated early brain injury induced by subarachnoid hemorrhage via regulating NLRP3 inflammasome and apoptosis signaling.
Yushu Dong, Chongxi Fan, Wei Hu, Shuai Jiang, Zhiqiang Ma, Xiaolong Yan, Chao Deng, Shouyin Di, Zhenlong Xin, Guiling Wu,[...]. J Pineal Res 2016
121
33


AVE 0991 attenuates oxidative stress and neuronal apoptosis via Mas/PKA/CREB/UCP-2 pathway after subarachnoid hemorrhage in rats.
Jun Mo, Budbazar Enkhjargal, Zachary D Travis, Keren Zhou, Pei Wu, Guangyu Zhang, Qiquan Zhu, Tongyu Zhang, Jianhua Peng, Weilin Xu,[...]. Redox Biol 2019
87
33

The Glymphatic System: A Novel Therapeutic Target for Stroke Treatment.
Tao Lv, Bing Zhao, Qin Hu, Xiaohua Zhang. Front Aging Neurosci 2021
16
33

AQP1 and AQP4 Contribution to Cerebrospinal Fluid Homeostasis.
José Luis Trillo-Contreras, Juan José Toledo-Aral, Miriam Echevarría, Javier Villadiego. Cells 2019
31
33

GAT3 selective substrate l-isoserine upregulates GAT3 expression and increases functional recovery after a focal ischemic stroke in mice.
Maria Ek Lie, Emma K Gowing, Nina B Johansen, Nils Ole Dalby, Louise Thiesen, Petrine Wellendorph, Andrew N Clarkson. J Cereb Blood Flow Metab 2019
15
33


Neurobehavioral Deficits After Subarachnoid Hemorrhage in Mice: Sensitivity Analysis and Development of a New Composite Score.
Kanako Matsumura, T Peeyush Kumar, Tejesh Guddanti, Yuanqing Yan, Spiros L Blackburn, Devin W McBride. J Am Heart Assoc 2019
21
33

Impaired glymphatic function and clearance of tau in an Alzheimer's disease model.
Ian F Harrison, Ozama Ismail, Asif Machhada, Niall Colgan, Yolanda Ohene, Payam Nahavandi, Zeshan Ahmed, Alice Fisher, Soraya Meftah, Tracey K Murray,[...]. Brain 2020
79
33

Cortical microcirculatory disturbance in the super acute phase of subarachnoid hemorrhage - In vivo analysis using two-photon laser scanning microscopy.
Mami Ishikawa, Mayumi Kajimura, Takayuki Morikawa, Kosuke Tsukada, Toshiyuki Tsuji, Gen Kusaka, Yuichi Tanaka, Makoto Suematsu. J Neurol Sci 2016
11
33

Transferrin: a blood coagulation modifier.
Alvin H Schmaier. Cell Res 2020
7
33

Ischemia-induced cleavage of OPA1 at S1 site aggravates mitochondrial fragmentation and reperfusion injury in neurons.
Xiang Li, Haiying Li, Zhongmou Xu, Cheng Ma, Tianyi Wang, Wanchun You, Zhengquan Yu, Haitao Shen, Gang Chen. Cell Death Dis 2022
4
33

Sirtuin 5-Mediated Lysine Desuccinylation Protects Mitochondrial Metabolism Following Subarachnoid Hemorrhage in Mice.
Zhi-Peng Xiao, Tao Lv, Pin-Pin Hou, Anatol Manaenko, Yuandong Liu, Yichao Jin, Li Gao, Feng Jia, Yang Tian, Peiying Li,[...]. Stroke 2021
7
33


A new grading system evaluating bleeding scale in filament perforation subarachnoid hemorrhage rat model.
Takashi Sugawara, Robert Ayer, Vikram Jadhav, John H Zhang. J Neurosci Methods 2008
410
33

Functional roles of transferrin in the brain.
Dominique F Leitner, James R Connor. Biochim Biophys Acta 2012
103
33

Inhibition of Ferroptosis Alleviates Early Brain Injury After Subarachnoid Hemorrhage In Vitro and In Vivo via Reduction of Lipid Peroxidation.
Yuchen Li, Yao Liu, Pei Wu, Yang Tian, Binbing Liu, Jinju Wang, Ji Bihl, Huaizhang Shi. Cell Mol Neurobiol 2021
44
33

Upregulation of AQP4 Improves Blood-Brain Barrier Integrity and Perihematomal Edema Following Intracerebral Hemorrhage.
Hanwool Jeon, Moinay Kim, Wonhyoung Park, Joon Seo Lim, Eunyeup Lee, Hyeuk Cha, Jae Sung Ahn, Jeong Hoon Kim, Seok Ho Hong, Ji Eun Park,[...]. Neurotherapeutics 2021
3
33

Three distinct roles of aquaporin-4 in brain function revealed by knockout mice.
A S Verkman, Devin K Binder, Orin Bloch, Kurtis Auguste, Marios C Papadopoulos. Biochim Biophys Acta 2006
220
33

Bathing the brain.
Warren J Strittmatter. J Clin Invest 2013
22
33

Apatinib inhibits glioma cell malignancy in patient-derived orthotopic xenograft mouse model by targeting thrombospondin 1/myosin heavy chain 9 axis.
Hui Yao, Jiangang Liu, Chi Zhang, Yunxiang Shao, Xuetao Li, Zhengquan Yu, Yulun Huang. Cell Death Dis 2021
2
50

The development of the concept of ferroptosis.
Tal Hirschhorn, Brent R Stockwell. Free Radic Biol Med 2019
354
33

Dectin-1/Syk signaling triggers neuroinflammation after ischemic stroke in mice.
Xin-Chun Ye, Qi Hao, Wei-Jing Ma, Qiu-Chen Zhao, Wei-Wei Wang, Han-Han Yin, Tao Zhang, Miao Wang, Kun Zan, Xin-Xin Yang,[...]. J Neuroinflammation 2020
38
33

Fluoxetine-enhanced autophagy ameliorates early brain injury via inhibition of NLRP3 inflammasome activation following subrachnoid hemorrhage in rats.
Jian-Ru Li, Hang-Zhe Xu, Sheng Nie, Yu-Cong Peng, Lin-Feng Fan, Zhi-Jiang Wang, Cheng Wu, Feng Yan, Jing-Yin Chen, Chi Gu,[...]. J Neuroinflammation 2017
45
33

The role of aquaporin 4 in apoptosis after intracerebral hemorrhage.
Heling Chu, Jun Xiang, Pin Wu, Jingjing Su, Hongyan Ding, Yuping Tang, Qiang Dong. J Neuroinflammation 2014
41
33

Ferritinophagy is Involved in Experimental Subarachnoid Hemorrhage-Induced Neuronal Ferroptosis.
Yidan Liang, Yongbing Deng, Jun Zhao, Liu Liu, Jia Wang, Peng Chen, Qingtao Zhang, Chao Sun, Yanglingxi Wang, Yi Xiang,[...]. Neurochem Res 2022
8
33

Prevalence, Incidence, and Mortality of Stroke in China: Results from a Nationwide Population-Based Survey of 480 687 Adults.
Wenzhi Wang, Bin Jiang, Haixin Sun, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Linhong Wang, Limin Wang, Yong Jiang, Yichong Li, Yilong Wang,[...]. Circulation 2017
974
33

p53-induced uncoupling expression of aquaporin-4 and inwardly rectifying K+ 4.1 channels in cytotoxic edema after subarachnoid hemorrhage.
Jun-hao Yan, Nikan H Khatibi, Hong-bin Han, Qin Hu, Chun-hua Chen, Li Li, Xiao-mei Yang, Chang-man Zhou. CNS Neurosci Ther 2012
20
33

Destructive Effects of Pyroptosis on Homeostasis of Neuron Survival Associated with the Dysfunctional BBB-Glymphatic System and Amyloid-Beta Accumulation after Cerebral Ischemia/Reperfusion in Rats.
Zhongkuan Lyu, Yuanjin Chan, Qiyue Li, Qiang Zhang, Kaili Liu, Jun Xiang, Xiangting Li, Dingfang Cai, Yaming Li, Bing Wang,[...]. Neural Plast 2021
9
33


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.