A citation-based method for searching scientific literature

Chu-Xiao Liu, Ling-Ling Chen. Cell 2022
Times Cited: 2List of co-cited articles
2 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
100

Loss of a mammalian circular RNA locus causes miRNA deregulation and affects brain function.
Monika Piwecka, Petar Glažar, Luis R Hernandez-Miranda, Sebastian Memczak, Susanne A Wolf, Agnieszka Rybak-Wolf, Andrei Filipchyk, Filippos Klironomos, Cledi Alicia Cerda Jara, Pascal Fenske,[...]. Science 2017
642
100

Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries.
Hyuna Sung, Jacques Ferlay, Rebecca L Siegel, Mathieu Laversanne, Isabelle Soerjomataram, Ahmedin Jemal, Freddie Bray. CA Cancer J Clin 2021
50

Circ-TTC17 Promotes Proliferation and Migration of Esophageal Squamous Cell Carcinoma.
Qian Wang, Qian Zhang, Handong Sun, Weiwei Tang, Lili Yang, Zhipeng Xu, Zhihua Liu, Hui Jin, Xiufeng Cao. Dig Dis Sci 2019
26
50

Circ_0072088 Promotes Proliferation, Migration, and Invasion of Esophageal Squamous Cell Cancer by Absorbing miR-377.
Na Fang, Yijun Shi, Yu Fan, Tao Long, Yongqian Shu, Jianwei Zhou. J Oncol 2020
9
50

CircRNA_2646 functions as a ceRNA to promote progression of esophageal squamous cell carcinoma via inhibiting miR-124/PLP2 signaling pathway.
Bo Zeng, Zhenguo Liu, Haoshuai Zhu, Xin Zhang, Weixiong Yang, Xiaoxing Li, Chao Cheng. Cell Death Discov 2021
2
50

CircIMMP2L promotes esophageal squamous cell carcinoma malignant progression via CtBP1 nuclear retention dependent epigenetic modification.
Yingkuan Liang, Qixing Mao, Lin Wang, Wenjie Xia, Bing Chen, Hui Wang, Rutao Li, Lin Xu, Feng Jiang, Gaochao Dong. Clin Transl Med 2021
3
50

Construction of circRNA-Associated ceRNA Network Reveals Novel Biomarkers for Esophageal Cancer.
Yunhao Sun, Limin Qiu, Jinjin Chen, Yao Wang, Jun Qian, Lirong Huang, Haitao Ma. Comput Math Methods Med 2020
9
50


Circular RNA circNELL2 Acts as the Sponge of miR-127-5p to Promote Esophageal Squamous Cell Carcinoma Progression.
Gang Xiong, Dingwei Diao, Di Lu, Xiguang Liu, Zhaoguo Liu, Shijie Mai, Siyang Feng, Xiaoying Dong, Kaican Cai. Onco Targets Ther 2020
6
50

CircRNA-DOPEY2 enhances the chemosensitivity of esophageal cancer cells by inhibiting CPEB4-mediated Mcl-1 translation.
Zhenchuan Liu, Shaorui Gu, Kaiqin Wu, Lei Li, Chenglai Dong, Wenli Wang, Yongxin Zhou. J Exp Clin Cancer Res 2021
8
50

Circ-ATIC Serves as a Sponge of miR-326 to Accelerate Esophageal Squamous Cell Carcinoma Progression by Targeting ID1.
Bing Zhang, Weiwei Chu, Zhe Li, Yaxiao Zhang, Qiang Zhen, Baolei Lv, Jiabao Liu, Caiping Lu, Xiaojian Zhao. Biochem Genet 2022
3
50


Correction for: hsa_circRNA6448-14 promotes carcinogenesis in esophageal squamous cell carcinoma.
Yaowen Zhang, Xiang Yuan, Ning Yue, Lidong Wang, Junqi Liu, Ningtao Dai, Haijun Yang, Ruitai Fan, Fuyou Zhou. Aging (Albany NY) 2020
1
100


circGSK3β promotes metastasis in esophageal squamous cell carcinoma by augmenting β-catenin signaling.
Xueting Hu, Duoguang Wu, Xiaotian He, Huiying Zhao, Zhanghai He, Jiatong Lin, Kefeng Wang, Wenjian Wang, Zihao Pan, Huayue Lin,[...]. Mol Cancer 2019
61
50

CIRCpedia v2: An Updated Database for Comprehensive Circular RNA Annotation and Expression Comparison.
Rui Dong, Xu-Kai Ma, Guo-Wei Li, Li Yang. Genomics Proteomics Bioinformatics 2018
116
50

CircNet: a database of circular RNAs derived from transcriptome sequencing data.
Yu-Chen Liu, Jian-Rong Li, Chuan-Hu Sun, Erik Andrews, Rou-Fang Chao, Feng-Mao Lin, Shun-Long Weng, Sheng-Da Hsu, Chieh-Chen Huang, Chao Cheng,[...]. Nucleic Acids Res 2016
241
50

ZEB1 represses biogenesis of circ-DOCK5 to facilitate metastasis in esophageal squamous cell carcinoma via a positive feedback loop with TGF-β.
Lingjiao Meng, Yang Zheng, Sihua Liu, Yingchao Ju, Shuguang Ren, Yang Sang, Yonggang Zhu, Lina Gu, Fei Liu, Yang Zhao,[...]. Cancer Lett 2021
10
50

A ceRNA hypothesis: the Rosetta Stone of a hidden RNA language?
Leonardo Salmena, Laura Poliseno, Yvonne Tay, Lev Kats, Pier Paolo Pandolfi. Cell 2011
50

Circbank: a comprehensive database for circRNA with standard nomenclature.
Ming Liu, Qian Wang, Jian Shen, Burton B Yang, Xiangming Ding. RNA Biol 2019
145
50
deepBase v3.0: expression atlas and interactive analysis of ncRNAs from thousands of deep-sequencing data.
Fangzhou Xie, Shurong Liu, Junhao Wang, Jiajia Xuan, Xiaoqin Zhang, Lianghu Qu, Lingling Zheng, Jianhua Yang. Nucleic Acids Res 2021
17
50

The circACTN4 interacts with FUBP1 to promote tumorigenesis and progression of breast cancer by regulating the expression of proto-oncogene MYC.
Xiaosong Wang, Lei Xing, Rui Yang, Hang Chen, Min Wang, Rong Jiang, Luyu Zhang, Junxia Chen. Mol Cancer 2021
17
50

circRNA_141539 can serve as an oncogenic factor in esophageal squamous cell carcinoma by sponging miR-4469 and activating CDK3 gene.
Zheng-Hua Liu, Shi-Ze Yang, Wen-Ya Li, Si-Yuan Dong, Si-Yu Zhou, Shun Xu. Aging (Albany NY) 2021
3
50

Circular RNA LPAR3 sponges microRNA-198 to facilitate esophageal cancer migration, invasion, and metastasis.
Yijun Shi, Na Fang, Yadong Li, Zizhang Guo, Wei Jiang, Yaozhou He, Zijian Ma, Yijiang Chen. Cancer Sci 2020
52
50

Hsa_circ_0012563 promotes migration and invasion of esophageal squamous cell carcinoma by regulating XRCC1/EMT pathway.
Zhuo Zhang, Xueman Li, Fei Xiong, Zhangtao Ren, Yongming Han. J Clin Lab Anal 2020
8
50

Synthetic circular multi-miR sponge simultaneously inhibits miR-21 and miR-93 in esophageal carcinoma.
Zhe Wang, Ke Ma, Yulan Cheng, John M Abraham, Xi Liu, Xiquan Ke, Zhirong Wang, Stephen J Meltzer. Lab Invest 2019
24
50

Ninjurin 2 rs118050317 gene polymorphism and endometrial cancer risk.
Yimin Cheng, Liting Yang, Guangyao Shi, Peng Chen, Liang Li, Hangrong Fang, Chao Chen. Cancer Cell Int 2021
36
50

Extensive translation of circular RNAs driven by N6-methyladenosine.
Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang,[...]. Cell Res 2017
915
50

Mis-splicing yields circular RNA molecules.
C Cocquerelle, B Mascrez, D Hétuin, B Bailleul. FASEB J 1993
730
50


CiRS-7 promotes growth and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma via regulation of miR-7/HOXB13.
Rui-Chao Li, Shun Ke, Fan-Kai Meng, Jun Lu, Xiao-Jing Zou, Zhi-Gang He, Weng-Feng Wang, Ming-Hao Fang. Cell Death Dis 2018
124
50

The emerging landscape of circular RNAs in immunity: breakthroughs and challenges.
Zhouxiao Li, Ye Cheng, Fan Wu, Liangliang Wu, Hongyong Cao, Qian Wang, Weiwei Tang. Biomark Res 2020
10
50

CircAGFG1 acts as a sponge of miR-4306 to stimulate esophageal cancer progression by modulating MAPRE2 expression.
Deming Zhang, Changsheng Li, Nitao Cheng, Linao Sun, Xuefeng Zhou, Gaofeng Pan, Jinping Zhao. Acta Histochem 2021
3
50

Foxo3 circular RNA promotes cardiac senescence by modulating multiple factors associated with stress and senescence responses.
William W Du, Weining Yang, Yu Chen, Zhong-Kai Wu, Francis Stuart Foster, Zhenguo Yang, Xiangmin Li, Burton B Yang. Eur Heart J 2017
445
50


CircRNA CircRIMS is Overexpressed in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Downregulate miR-613 Through Methylation to Increase Cell Proliferation.
Haijun Wan, Bosi Yuan, Kang Jiang, Juan Wei, Xiaoyue Feng, Bo Sun, Fangyu Wang. Cancer Manag Res 2021
3
50

Circular RNA hsa_circ_0000277 sequesters miR-4766-5p to upregulate LAMA1 and promote esophageal carcinoma progression.
Peng Li Zhou, Zhengyang Wu, Wenguang Zhang, Miao Xu, Jianzhuang Ren, Qinhui Zhang, Zhanguo Sun, Xinwei Han. Cell Death Dis 2021
6
50

Circular RNA 0014715 Facilitates Cell Proliferation and Inhibits Apoptosis in Esophageal Squamous Cell Carcinoma.
Hao Zhang, Linling Ju, Peipei Hu, Jun Ye, Canlin Yang, Junxing Huang. Cancer Manag Res 2021
3
50

Circular RNA circ-LRP6 facilitates Myc-driven tumorigenesis in esophageal squamous cell cancer.
Jiayang Wang, Weiguo Zhu, Guangzhou Tao, Wanwei Wang. Bioengineered 2020
23
50

Microarray is an efficient tool for circRNA profiling.
Shasha Li, Shuaishuai Teng, Junquan Xu, Guannan Su, Yu Zhang, Jianqing Zhao, Suwei Zhang, Haiyan Wang, Wenyan Qin, Zhi John Lu,[...]. Brief Bioinform 2019
97
50

A novel protein encoded by a circular RNA circPPP1R12A promotes tumor pathogenesis and metastasis of colon cancer via Hippo-YAP signaling.
Xiao Zheng, Lujun Chen, You Zhou, Qi Wang, Zhuojun Zheng, Bin Xu, Chen Wu, Qi Zhou, Wenwei Hu, Changping Wu,[...]. Mol Cancer 2019
221
50

Complementary sequence-mediated exon circularization.
Xiao-Ou Zhang, Hai-Bin Wang, Yang Zhang, Xuhua Lu, Ling-Ling Chen, Li Yang. Cell 2014
50


CircRNA hsa_circ_0004771 promotes esophageal squamous cell cancer progression via miR-339-5p/CDC25A axis.
Enmin Huang, Junhui Fu, Qiuyan Yu, Peixin Xie, Zhongxian Yang, Huanlin Ji, Li Wang, Ganfeng Luo, Yanting Zhang, Ke Li. Epigenomics 2020
34
50

Circ0120816 acts as an oncogene of esophageal squamous cell carcinoma by inhibiting miR-1305 and releasing TXNRD1.
Xiaoyong Li, Laichun Song, Bo Wang, Chao Tao, Lei Shi, Ming Xu. Cancer Cell Int 2020
12
50

TRCirc: a resource for transcriptional regulation information of circRNAs.
Zhidong Tang, Xuecang Li, Jianmei Zhao, Fengcui Qian, Chenchen Feng, Yanyu Li, Jian Zhang, Yong Jiang, Yongsan Yang, Qiuyu Wang,[...]. Brief Bioinform 2019
32
50


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.