A citation-based method for searching scientific literature

Yanqing Li, Hu Hei, Songtao Zhang, Wenbo Gong, Yann Liu, Jianwu Qin. Mol Cell Biochem 2022
Times Cited: 1List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


What puts the heat on thermogenic fat: metabolism of fuel substrates.
Carlos H Sponton, Jose Carlos de Lima-Junior, Luiz O Leiria. Trends Endocrinol Metab 2022
1
100

A review of the ethnopharmacology, phytochemistry, pharmacology and toxicology of Fructus Gardeniae (Zhi-zi).
Jingzhuo Tian, Shasha Qin, Jiayin Han, Jing Meng, Aihua Liang. J Ethnopharmacol 2022
5
100

Therapeutic potential of genipin in various acute liver injury, fulminant hepatitis, NAFLD and other non-cancer liver diseases: More friend than foe.
Xiaofei Fan, Lin Lin, Binxin Cui, Tianming Zhao, Lihong Mao, Yan Song, Xiaoyu Wang, Hongjuan Feng, Yu Qingxiang, Jie Zhang,[...]. Pharmacol Res 2020
22
100

Systematic Review and Meta-Analysis of Mass Spectrometry Proteomics Applied to Human Peripheral Fluids to Assess Potential Biomarkers of Schizophrenia.
João E Rodrigues, Ana Martinho, Catia Santa, Nuno Madeira, Manuel Coroa, Vítor Santos, Maria J Martins, Carlos N Pato, Antonio Macedo, Bruno Manadas. Int J Mol Sci 2022
3
100


Geniposide Possesses the Protective Effect on Myocardial Injury by Inhibiting Oxidative Stress and Ferroptosis via Activation of the Grsf1/GPx4 Axis.
Yuehong Shen, Xindong Wang, Xinyu Shen, Yue Wang, Shulin Wang, Yunyun Zhang, Xiaoming Yao, Yijiao Xu, Ming Sang, Jiamin Pan,[...]. Front Pharmacol 2022
2
100

Geniposide promotes autophagy to inhibit insulin resistance in HepG2 cells via P62/NF‑κB/GLUT‑4.
Hongwei Jiang, Yujin Ma, Junqiang Yan, Jie Liu, Liping Li. Mol Med Rep 2017
19
100

Diverse Pharmacological Activities and Potential Medicinal Benefits of Geniposide.
Yan-Xi Zhou, Ruo-Qi Zhang, Khalid Rahman, Zhi-Xing Cao, Hong Zhang, Cheng Peng. Evid Based Complement Alternat Med 2019
31
100

Sanghuangporus sanghuang Mycelium Prevents Paracetamol-Induced Hepatotoxicity through Regulating the MAPK/NF-κB, Keap1/Nrf2/HO-1, TLR4/PI3K/Akt, and CaMKKβ/LKB1/AMPK Pathways and Suppressing Oxidative Stress and Inflammation.
Wen-Ping Jiang, Jeng-Shyan Deng, Shyh-Shyun Huang, Sheng-Hua Wu, Chin-Chu Chen, Jung-Chun Liao, Hung-Yi Chen, Hui-Yi Lin, Guan-Jhong Huang. Antioxidants (Basel) 2021
8
100

Geniposide Ameliorates Liver Fibrosis Through Reducing Oxidative Stress and Inflammatory Respose, Inhibiting Apoptosis and Modulating Overall Metabolism.
Lu Yang, Liping Bi, Lulu Jin, Yuming Wang, Yuting Li, Zixuan Li, Wenju He, Huantian Cui, Jing Miao, Li Wang. Front Pharmacol 2021
4
100

Exploring the plant-derived bioactive substances as antidiabetic agent: An extensive review.
Md Mominur Rahman, Puja Sutro Dhar, Sumaia, Fazilatunnesa Anika, Limon Ahmed, Md Rezaul Islam, Nazneen Ahmeda Sultana, Simona Cavalu, Ovidiu Pop, Abdur Rauf. Biomed Pharmacother 2022
13
100

Therapeutic Potential and Effective Components of the Chinese Herb Gardeniae Fructus in the Treatment of Senile Disease.
Shichao Lv, Yang Ding, Haiping Zhao, Shihao Liu, Junping Zhang, Jun Wang. Aging Dis 2018
17
100


Unfolded protein response is involved in geniposide-regulating glucose-stimulated insulin secretion in INS-1 cells.
Yanan Hao, Shenli Shen, Fei Yin, Yonglan Zhang, Jianhui Liu. Cell Biochem Funct 2019
5
100


Therapeutic potential of catalpol and geniposide in Alzheimer's and Parkinson's diseases: A snapshot of their underlying mechanisms.
Xumin Zhang, Kai Liu, Mingyi Shi, Long Xie, Mao Deng, Huijuan Chen, Xiaofang Li. Brain Res Bull 2021
3
100

Molecular mechanisms and therapeutic targets for diabetic kidney disease.
Katherine R Tuttle, Rajiv Agarwal, Charles E Alpers, George L Bakris, Frank C Brosius, Peter Kolkhof, Jaime Uribarri. Kidney Int 2022
6
100


Geniposide promotes beta-cell regeneration and survival through regulating β-catenin/TCF7L2 pathway.
D D Yao, L Yang, Y Wang, C Liu, Y J Wei, X B Jia, W Yin, L Shu. Cell Death Dis 2015
36
100

A New Geniposidic Acid Derivative Exerts Antiaging Effects through Antioxidative Stress and Autophagy Induction.
Ying Wang, Yanjun Pan, Yanan Liu, Dejene Disasa, Matsuura Akira, Lan Xiang, Jianhua Qi. Antioxidants (Basel) 2021
4
100

A Review on the Phytochemistry, Pharmacology, Pharmacokinetics and Toxicology of Geniposide, a Natural Product.
Mingqiu Shan, Sheng Yu, Hui Yan, Sheng Guo, Wei Xiao, Zhenzhong Wang, Li Zhang, Anwei Ding, Qinan Wu, Sam Fong Yau Li. Molecules 2017
56
100

Geniposide Ameliorated Dexamethasone-Induced Cholesterol Accumulation in Osteoblasts by Mediating the GLP-1R/ABCA1 Axis.
Yizhou Zheng, Yaosheng Xiao, Di Zhang, Shanshan Zhang, Jing Ouyang, Linfu Li, Weimei Shi, Rui Zhang, Hai Liu, Qi Jin,[...]. Cells 2021
7
100

Quality control and producing areas differentiation of Gardeniae Fructus for eight bioactive constituents by HPLC-DAD-ESI/MS.
Xiaoyan Wu, Yuan Zhou, Fangzhou Yin, Chunqin Mao, Lin Li, Baochang Cai, Tulin Lu. Phytomedicine 2014
26
100

15
100

Analysis of long noncoding RNA-associated competing endogenous RNA network in glucagon-like peptide-1 receptor agonist-mediated protection in β cells.
Li-Juan Cui, Tao Bai, Lin-Ping Zhi, Zhi-Hong Liu, Tao Liu, Huan Xue, Huan-Huan Yang, Xiao-Hua Yang, Min Zhang, Ya-Ru Niu,[...]. World J Diabetes 2020
5
100

Geniposide inhibits NLRP3 inflammasome activation via autophagy in BV-2 microglial cells exposed to oxygen-glucose deprivation/reoxygenation.
Chen Fu, Xinyang Zhang, Yao Lu, Fengli Wang, Zhenmin Xu, Shaojiao Liu, Hong Zheng, Xuemei Liu. Int Immunopharmacol 2020
28
100

[Mechanism of geniposide in improving free fatty acid metabolism in rats with non-alcoholic fatty liver disease].
Hui-Qing Liang, Man-Ting Lin, Xiao Zhao, Hai-Hong Zhou, Hong-Guo Wang, Guo-Hui Li, Yu-Jie Wang, Li-Min Zhang, Yao-Yao Wang, Shao-Dong Chen. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2016
7
100

[Correlation between color and content of eight components of Gardeniae Fructus at different harvest time].
Xiao-Mei Fu, Chao Yang, Zhi-Gui Wu, Jing Liu, Jian-Hua Wu, Jian-Guo Pei, Xiao Huang, Fang Wang. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2020
2
100

Inhibition of autophagy by geniposide protects against myocardial ischemia/reperfusion injury.
Xuexiu Luo, Shiyong Wu, Youqing Jiang, Liyou Wang, Guoxing Li, Yuhong Qing, Jian Liu, Dongying Zhang. Int Immunopharmacol 2020
11
100

Geniposide Improves Glucose Homeostasis via Regulating FoxO1/PDK4 in Skeletal Muscle.
Yan Li, Haiou Pan, Xuetong Zhang, Hui Wang, Shengnan Liu, Hui Zhang, Haifeng Qian, Li Wang, Hao Ying. J Agric Food Chem 2019
18
100

Synergistic effect of phytochemicals on cholesterol metabolism and lipid accumulation in HepG2 cells.
Ennian Leng, Yuan Xiao, Zhentao Mo, Yiqi Li, Yueyue Zhang, Xiaosi Deng, Min Zhou, Chaochao Zhou, Zengxuan He, Jingyi He,[...]. BMC Complement Altern Med 2018
26
100


Impact of Time in Motion on Blood Pressure Regulation Among Patients with Metabolic Syndrome.
Jennifer A Schrack, Ryan J Dougherty, Abigail Corkum, Fangyu Liu, Amal A Wanigatunga. Curr Hypertens Rep 2022
1
100

The emerging possibility of the use of geniposide in the treatment of cerebral diseases: a review.
Wenwen Zhang, Fangling Zhang, Qichao Hu, Xiaolin Xiao, Linbo Ou, Yuan Chen, Shiqing Luo, Yonghong Cheng, Yinxiao Jiang, Xiao Ma,[...]. Chin Med 2021
3
100

Geniposide alleviates non-alcohol fatty liver disease via regulating Nrf2/AMPK/mTOR signalling pathways.
Bingyu Shen, Haihua Feng, Jiaqi Cheng, Zheng Li, Meiyu Jin, Lilei Zhao, Qi Wang, Haiyan Qin, Guowen Liu. J Cell Mol Med 2020
34
100

Effects of endocrine disorders on lipids and lipoproteins.
Connie B Newman. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2022
2
100

Insulin-dependent diabetes mellitus in older adults: Current status and future prospects.
Hiroshi Ikegami, Yoshihisa Hiromine, Shinsuke Noso. Geriatr Gerontol Int 2022
2
100

Metabolic syndrome and underlying genetic determinants-A systematic review.
Sanjeev Rana, Shafat Ali, Hilal Ahmad Wani, Qazi Danish Mushtaq, Swarkar Sharma, Muneeb U Rehman. J Diabetes Metab Disord 2022
2
100PPAR Alpha as a Metabolic Modulator of the Liver: Role in the Pathogenesis of Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH).
Simona Todisco, Anna Santarsiero, Paolo Convertini, Giulio De Stefano, Michele Gilio, Vito Iacobazzi, Vittoria Infantino. Biology (Basel) 2022
3
100

Geniposide improves insulin resistance through AMPK-mediated Txnip protein degradation in 3T3-L1 adipocytes.
Wanjun Zhao, Mengru Pu, Shenli Shen, Fei Yin. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2021
4
100


Updated Pharmacological Effects, Molecular Mechanisms, and Therapeutic Potential of Natural Product Geniposide.
Liping Liu, Qin Wu, Yuping Chen, Guoxiang Gu, Runan Gao, Bo Peng, Yue Wang, Anbang Li, Jipeng Guo, Xinru Xu,[...]. Molecules 2022
2
100

Preventive effect of geniposide on metabolic disease status in spontaneously obese type 2 diabetic mice and free fatty acid-treated HepG2 cells.
Kazuko Kojima, Tsutomu Shimada, Yasuhiro Nagareda, Michiru Watanabe, Junko Ishizaki, Yoshimichi Sai, Ken-ichi Miyamoto, Masaki Aburada. Biol Pharm Bull 2011
67
100

Geniposide reduces cholesterol accumulation and increases its excretion by regulating the FXR-mediated liver-gut crosstalk of bile acids.
Jinxin Liu, Yan Li, Chao Sun, Shengnan Liu, Ying Yan, Haiou Pan, Mingcong Fan, Lamei Xue, Chenzhipeng Nie, Hui Zhang,[...]. Pharmacol Res 2020
19
100

Molecular Mechanisms of Hawthorn Extracts in Multiple Organs Disorders in Underlying of Diabetes: A Review.
Izadpanah Gheitasi, Feryal Savari, Ghaidafeh Akbari, Jamshid Mohammadi, Ali Reza Fallahzadeh, Hossein Sadeghi. Int J Endocrinol 2022
1
100

Geniposide Suppresses Hepatic Glucose Production via AMPK in HepG2 Cells.
Lixia Guo, Xuxu Zheng, Jianhui Liu, Zhongyi Yin. Biol Pharm Bull 2016
24
100

Isoflavones' effects on pharmacokinetic profiles of main iridoids from Gardeniae Fructus in rats.
Ruirui Chang, Jialin Liu, Yusha Luo, Taohong Huang, Qiang Li, Jun Wen, Weidong Chen, Tingting Zhou. J Pharm Anal 2020
4
100

Geniposide and Chlorogenic Acid Combination Improves Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Involving the Potent Suppression of Elevated Hepatic SCD-1.
Cheng Chen, Xin Xin, Qian Liu, Hua-Jie Tian, Jing-Hua Peng, Yu Zhao, Yi-Yang Hu, Qin Feng. Front Pharmacol 2021
8
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.