A citation-based method for searching scientific literature

Qun Guan, Le-Le Zhou, Yu-Bin Dong. Chem Soc Rev 2022
Times Cited: 6List of co-cited articles
10 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
66

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
469
66


Benzoxazole-Linked Ultrastable Covalent Organic Frameworks for Photocatalysis.
Pi-Feng Wei, Ming-Zhu Qi, Zhi-Peng Wang, San-Yuan Ding, Wei Yu, Qiang Liu, Li-Ke Wang, Huai-Zhen Wang, Wan-Kai An, Wei Wang. J Am Chem Soc 2018
175
33

Synthesis of Metal-Free Chiral Covalent Organic Framework for Visible-Light-Mediated Enantioselective Photooxidation in Water.
Xuan Kan, Jian-Cheng Wang, Zhi Chen, Jia-Qi Du, Jing-Lan Kan, Wen-Yan Li, Yu-Bin Dong. J Am Chem Soc 2022
4
50

A covalent organic framework as a photocatalyst for window ledge cross-dehydrogenative coupling reactions.
Fan Yang, Cong-Cong Li, Cui-Cui Xu, Jing-Lan Kan, Bing Tian, Hong-Yan Qu, Yuan Guo, Yan Geng, Yu-Bin Dong. Chem Commun (Camb) 2022
5
40

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
924
33

Rational Design of Crystalline Covalent Organic Frameworks for Efficient CO2 Photoreduction with H2 O.
Meng Lu, Jiang Liu, Qiang Li, Mi Zhang, Ming Liu, Jin-Lan Wang, Da-Qiang Yuan, Ya-Qian Lan. Angew Chem Int Ed Engl 2019
89
33

Covalent organic framework photocatalysts: structures and applications.
Han Wang, Hui Wang, Ziwei Wang, Lin Tang, Guangming Zeng, Piao Xu, Ming Chen, Ting Xiong, Chengyun Zhou, Xiyi Li,[...]. Chem Soc Rev 2020
106
33

Ionic Covalent Organic Frameworks for Energy Devices.
Xiaoguang Liang, Ye Tian, Yufei Yuan, Yoonseob Kim. Adv Mater 2021
8
33

Functional DNA nanostructures for theranostic applications.
Hao Pei, Xiaolei Zuo, Dan Zhu, Qing Huang, Chunhai Fan. Acc Chem Res 2014
230
16


Nucleic Acids Analysis.
Yongxi Zhao, Xiaolei Zuo, Qian Li, Feng Chen, Yan-Ru Chen, Jinqi Deng, Da Han, Changlong Hao, Fujian Huang, Yanyi Huang,[...]. Sci China Chem 2021
47
16

Functionalization of Covalent Organic Frameworks with DNA via Covalent Modification and the Application to Exosomes Detection.
Jianyang Lu, Minghui Wang, Yiwei Han, Ying Deng, Yujing Zeng, Chao Li, Jie Yang, Genxi Li. Anal Chem 2022
9
16

A multicolor nanoprobe for detection and imaging of tumor-related mRNAs in living cells.
Na Li, Chenyang Chang, Wei Pan, Bo Tang. Angew Chem Int Ed Engl 2012
233
16

Boosting Cancer Therapy with Organelle-Targeted Nanomaterials.
Peng Gao, Wei Pan, Na Li, Bo Tang. ACS Appl Mater Interfaces 2019
104
16

Programmable DNA triple-helix molecular switch in biosensing applications: from in homogenous solutions to in living cells.
Pinting Tang, Jing Zheng, Jianru Tang, Dandan Ma, Weijian Xu, Jishan Li, Zhong Cao, Ronghua Yang. Chem Commun (Camb) 2017
19
16

Triplex-Functionalized DNA Tetrahedral Nanoprobe for Imaging of Intracellular pH and Tumor-Related Messenger RNA.
Cong Zhu, Jinfeng Yang, Jing Zheng, Shiya Chen, Fujian Huang, Ronghua Yang. Anal Chem 2019
17
16

Gold Nanoparticles for In Vitro Diagnostics.
Wen Zhou, Xia Gao, Dingbin Liu, Xiaoyuan Chen. Chem Rev 2015
384
16

Nanolantern-Based DNA Probe and Signal Amplifier for Tumor-Related Biomarker Detection in Living Cells.
Dong-Xia Wang, Jing Wang, Yun-Xi Cui, Ya-Xin Wang, An-Na Tang, De-Ming Kong. Anal Chem 2019
20
16

Nucleic Acid-Gated Covalent Organic Frameworks for Cancer-Specific Imaging and Drug Release.
Peng Gao, Xiaoying Shen, Xiaohan Liu, Yuanyuan Chen, Wei Pan, Na Li, Bo Tang. Anal Chem 2021
8
16

DNA Octahedron-Based Fluorescence Nanoprobe for Dual Tumor-Related mRNAs Detection and Imaging.
Lin Zhong, Shuxian Cai, Yuqing Huang, Litian Yin, Yuling Yang, Chunhua Lu, Huanghao Yang. Anal Chem 2018
39
16


A COF-based nanoplatform for highly efficient cancer diagnosis, photodynamic therapy and prognosis.
Peng Gao, Mengzhen Wang, Yuanyuan Chen, Wei Pan, Ping Zhou, Xiuyan Wan, Na Li, Bo Tang. Chem Sci 2020
35
16

A versatile covalent organic framework-based platform for sensing biomolecules.
Wei Li, Cheng-Xiong Yang, Xiu-Ping Yan. Chem Commun (Camb) 2017
75
16

Biosensors Based on the Au-Se Bond.
Peng Gao, Yuanyuan Chen, Wei Pan, Na Li, Bo Tang. Anal Chem 2020
13
16

Versatile Multiplex Endogenous RNA Detection with Simultaneous Signal Normalization Using Mesoporous Silica Nanoquenchers.
Peiyan Yuan, Xin Mao, Si Si Liew, Shuang Wu, Yi Huang, Lin Li, Shao Q Yao. ACS Appl Mater Interfaces 2020
9
16

Multiple-targeted graphene-based nanocarrier for intracellular imaging of mRNAs.
Ying Wang, Zhaohui Li, Misha Liu, Jinjin Xu, Dehong Hu, Yuehe Lin, Jinghong Li. Anal Chim Acta 2017
15
16

A Spherical Nucleic Acid Probe Based on the Au-Se Bond.
Peng Gao, Bo Liu, Wei Pan, Na Li, Bo Tang. Anal Chem 2020
24
16

DNA nanostructure-based nucleic acid probes: construction and biological applications.
Dong-Xia Wang, Jing Wang, Ya-Xin Wang, Yi-Chen Du, Yan Huang, An-Na Tang, Yun-Xi Cui, De-Ming Kong. Chem Sci 2021
19
16


Intracellular Entropy-Driven Multi-Bit DNA Computing for Tumor Progression Discrimination.
Min Bai, Feng Chen, Xiaowen Cao, Yue Zhao, Jing Xue, Xu Yu, Chunhai Fan, Yongxi Zhao. Angew Chem Int Ed Engl 2020
31
16

High-Crystallinity Covalent Organic Framework with Dual Fluorescence Emissions and Its Ratiometric Sensing Application.
Hai-Long Qian, Cong Dai, Cheng-Xiong Yang, Xiu-Ping Yan. ACS Appl Mater Interfaces 2017
79
16


Ultrathin functionalized covalent organic framework nanosheets for tumor-targeted photodynamic therapy.
Peng Gao, Ruyue Wei, Bingjie Cui, Xiaohan Liu, Yuanyuan Chen, Wei Pan, Na Li, Bo Tang. Chem Commun (Camb) 2021
11
16


Valency-Controlled Molecular Spherical Nucleic Acids with Tunable Biosensing Performances.
Xue Hu, Guoliang Ke, Lu Liu, Xiaoyi Fu, Gezhi Kong, Mengyi Xiong, Mei Chen, Xiao-Bing Zhang. Anal Chem 2019
9
16

Plasmonic nanohalo optical probes for highly sensitive imaging of survivin mRNA in living cells.
Guang-Sheng Qian, Bin Kang, Zhuo-Lei Zhang, Xiang-Ling Li, Wei Zhao, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen. Chem Commun (Camb) 2016
17
16

Functional nucleic acid sensors.
Juewen Liu, Zehui Cao, Yi Lu. Chem Rev 2009
16

Circular DNA: a stable probe for highly efficient mRNA imaging and gene therapy in living cells.
Jingying Li, Jie Zhou, Tong Liu, Shan Chen, Juan Li, Huanghao Yang. Chem Commun (Camb) 2018
10
16

Synergetic delivery of triptolide and Ce6 with light-activatable liposomes for efficient hepatocellular carcinoma therapy.
Ling Yu, Zhenjie Wang, Zhuomao Mo, Binhua Zou, Yuanyuan Yang, Rui Sun, Wen Ma, Meng Yu, Shijun Zhang, Zhiqiang Yu. Acta Pharm Sin B 2021
41
16


Covalent organic framework-engineered polydopamine nanoplatform for multimodal imaging-guided tumor photothermal-chemotherapy.
Peng Gao, Ruyue Wei, Xiaohan Liu, Yuanyuan Chen, Tong Wu, Mingwan Shi, Mengzhen Wang, Na Li, Bo Tang. Chem Commun (Camb) 2021
17
16

Gold Nanoflares with Computing Function as Smart Diagnostic Automata for Multi-miRNA Patterns in Living Cells.
Lan Liu, Na Li, Zhi-Mei Huang, Li-Juan Tang, Zhan-Ming Ying, Jian-Hui Jiang. Anal Chem 2020
13
16

Reversing cold tumors to hot: An immunoadjuvant-functionalized metal-organic framework for multimodal imaging-guided synergistic photo-immunotherapy.
Zhijin Fan, Hongxing Liu, Yaohua Xue, Jingyan Lin, Yu Fu, Zhaohua Xia, Dongming Pan, Jian Zhang, Kun Qiao, Zhenzhen Zhang,[...]. Bioact Mater 2020
57
16

Isothermal Amplification of Nucleic Acids.
Yongxi Zhao, Feng Chen, Qian Li, Lihua Wang, Chunhai Fan. Chem Rev 2015
739
16

Intracellular detection of ATP using an aptamer beacon covalently linked to graphene oxide resisting nonspecific probe displacement.
Zhenbao Liu, Shanshan Chen, Biwu Liu, Jianping Wu, Yanbin Zhou, Lingyun He, Jinsong Ding, Juewen Liu. Anal Chem 2014
96
16

Covalent organic nanosheets for bioimaging.
Gobinda Das, Farah Benyettou, Sudhir Kumar Sharma, Sudhir Kumar Sharama, Thirumurugan Prakasam, Felipe Gándara, Victor A de la Peña-O'Shea, Na'il Saleh, Renu Pasricha, Ramesh Jagannathan,[...]. Chem Sci 2018
42
16

DNA micelle flares for intracellular mRNA imaging and gene therapy.
Tao Chen, Cuichen Sam Wu, Elizabeth Jimenez, Zhi Zhu, Joshua G Dajac, Mingxu You, Da Han, Xiaobing Zhang, Weihong Tan. Angew Chem Int Ed Engl 2013
121
16

Nanoparticle Probes for the Detection of Cancer Biomarkers, Cells, and Tissues by Fluorescence.
Alyssa B Chinen, Chenxia M Guan, Jennifer R Ferrer, Stacey N Barnaby, Timothy J Merkel, Chad A Mirkin. Chem Rev 2015
488
16


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.