A citation-based method for searching scientific literature

Ito Kawakami, Jun-Ichi Iga, Sho Takahashi, Yi-Ting Lin, Hiroshige Fujishiro. Psychiatry Clin Neurosci 2022
Times Cited: 4List of co-cited articles
2 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Research criteria for the diagnosis of prodromal dementia with Lewy bodies.
Ian G McKeith, Tanis J Ferman, Alan J Thomas, Frédéric Blanc, Bradley F Boeve, Hiroshige Fujishiro, Kejal Kantarci, Cristina Muscio, John T O'Brien, Ronald B Postuma,[...]. Neurology 2020
192
50

Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium.
Ian G McKeith, Bradley F Boeve, Dennis W Dickson, Glenda Halliday, John-Paul Taylor, Daniel Weintraub, Dag Aarsland, James Galvin, Johannes Attems, Clive G Ballard,[...]. Neurology 2017
50

Neuroinflammation in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: A meta-analysis.
Steven Bradburn, Christopher Murgatroyd, Nicola Ray. Ageing Res Rev 2019
92
25

Ginsenoside Rb1 exerts neuroprotective effects through regulation of Lactobacillus helveticus abundance and GABAA receptor expression.
Huimin Chen, Jiajia Shen, Haofeng Li, Xiao Zheng, Dian Kang, Yangfan Xu, Chong Chen, Huimin Guo, Lin Xie, Guangji Wang,[...]. J Ginseng Res 2020
15
25

Polygonatum sibiricum polysaccharide prevents depression-like behaviors by reducing oxidative stress, inflammation, and cellular and synaptic damage.
Fengming Shen, Zhujin Song, Pan Xie, Lei Li, Bin Wang, Daiyin Peng, Guoqi Zhu. J Ethnopharmacol 2021
28
25


Nanoparticle Conjugation of Ginsenoside Rg3 Inhibits Hepatocellular Carcinoma Development and Metastasis.
Zhigang Ren, Xinmei Chen, Liangjie Hong, Xiaoxiong Zhao, Guangying Cui, Ang Li, Yang Liu, Lina Zhou, Ranran Sun, Shen Shen,[...]. Small 2020
41
25


Chronic brain stimulation rewarding experience ameliorates depression-induced cognitive deficits and restores aberrant plasticity in the prefrontal cortex.
Suwarna Chakraborty, Sunil Jamuna Tripathi, B N Srikumar, T R Raju, B S Shankaranarayana Rao. Brain Stimul 2019
7
25

Stress and Health: A Review of Psychobiological Processes.
Daryl B O'Connor, Julian F Thayer, Kavita Vedhara. Annu Rev Psychol 2021
109
25

Protective effects of ginsenoside Rg2 against memory impairment and neuronal death induced by Aβ25-35 in rats.
Jing Cui, Rui Shan, Yanqi Cao, Yifa Zhou, Chunming Liu, Yuying Fan. J Ethnopharmacol 2021
17
25

Pathways Connecting Late-Life Depression and Dementia.
Christoph Linnemann, Undine E Lang. Front Pharmacol 2020
41
25


Ginsenosides Rb2 and Rd2 isolated from Panax notoginseng flowers attenuate platelet function through P2Y12-mediated cAMP/PKA and PI3K/Akt/Erk1/2 signaling.
Xiao Zuo, Qing Li, Fuli Ya, Li-Juan Ma, Zezhong Tian, Mingzhu Zhao, Die Fan, Yimin Zhao, Yu-Heng Mao, Jian-Bo Wan,[...]. Food Funct 2021
7
25

Physical Exercise and Alzheimer's Disease: Effects on Pathophysiological Molecular Pathways of the Disease.
Susana López-Ortiz, Jose Pinto-Fraga, Pedro L Valenzuela, Juan Martín-Hernández, María M Seisdedos, Oscar García-López, Nicola Toschi, Francesca Di Giuliano, Francesco Garaci, Nicola Biagio Mercuri,[...]. Int J Mol Sci 2021
18
25

Oxidative stress and lipid peroxidation are upstream of amyloid pathology.
Muriel Arimon, Shuko Takeda, Kathryn L Post, Sarah Svirsky, Bradley T Hyman, Oksana Berezovska. Neurobiol Dis 2015
88
25

Astrocytic Kir4.1 regulates NMDAR/calpain signaling axis in lipopolysaccharide-induced depression-like behaviors in mice.
Zhujin Song, Zhijuan Bian, Zhengrong Zhang, Xuncui Wang, Aisong Zhu, Guoqi Zhu. Toxicol Appl Pharmacol 2021
8
25

Deconstructing the Gestalt: Mechanisms of Fear, Threat, and Trauma Memory Encoding.
Stephanie A Maddox, Jakob Hartmann, Rachel A Ross, Kerry J Ressler. Neuron 2019
49
25

Mechanism of Oxidative Stress and Synapse Dysfunction in the Pathogenesis of Alzheimer's Disease: Understanding the Therapeutics Strategies.
Pradip K Kamat, Anuradha Kalani, Shivika Rai, Supriya Swarnkar, Santoshkumar Tota, Chandishwar Nath, Neetu Tyagi. Mol Neurobiol 2016
247
25

Hippocampal miR-206-3p participates in the pathogenesis of depression via regulating the expression of BDNF.
Wei Guan, Da-Wei Xu, Chun-Hui Ji, Cheng-Niu Wang, Yue Liu, Wen-Qian Tang, Jiang-Hong Gu, Yan-Mei Chen, Jie Huang, Jian-Feng Liu,[...]. Pharmacol Res 2021
10
25


Effects of ∆9-tetrahydrocannabinol on aversive memories and anxiety: a review from human studies.
Ana Maria Raymundi, Thiago R da Silva, Jeferson M B Sohn, Leandro J Bertoglio, Cristina A Stern. BMC Psychiatry 2020
17
25

TDP-43 interacts with amyloid-β, inhibits fibrillization, and worsens pathology in a model of Alzheimer's disease.
Yao-Hsiang Shih, Ling-Hsien Tu, Ting-Yu Chang, Kiruthika Ganesan, Wei-Wei Chang, Pao-Sheng Chang, Yu-Sheng Fang, Yeh-Tung Lin, Lee-Way Jin, Yun-Ru Chen. Nat Commun 2020
28
25

Combination of Ginsenosides Rb2 and Rg3 Promotes Angiogenic Phenotype of Human Endothelial Cells via PI3K/Akt and MAPK/ERK Pathways.
Ran Joo Choi, Siti Zuraidah Mohamad Zobir, Ben Alexander-Dann, Nitin Sharma, Marcella K L Ma, Brian Y H Lam, Giles S H Yeo, Weidong Zhang, Tai-Ping Fan, Andreas Bender. Front Pharmacol 2021
7
25

Ginsenoside Rb3 Alleviates CSE-induced TROP2 Upregulation through p38 MAPK and NF-κB Pathways in Basal Cells.
Haijun Li, Liwei Cui, Qixiao Liu, Shuang Dou, Wei Wang, Mengshuang Xie, Xia Xu, Chunyan Zheng, Tao Li, Shanying Huang,[...]. Am J Respir Cell Mol Biol 2021
4
25

IL-17 triggers the onset of cognitive and synaptic deficits in early stages of Alzheimer's disease.
Helena C Brigas, Miguel Ribeiro, Joana E Coelho, Rui Gomes, Victoria Gomez-Murcia, Kevin Carvalho, Emilie Faivre, Sara Costa-Pereira, Julie Darrigues, Afonso Antunes de Almeida,[...]. Cell Rep 2021
35
25


Tectorigenin protects against unilateral ureteral obstruction by inhibiting Smad3-mediated ferroptosis and fibrosis.
Jianchun Li, Jieke Yang, Bingwen Zhu, Junming Fan, Qiongdan Hu, Li Wang. Phytother Res 2022
8
25

Ginsenoside Rg1 protects against H2O2‑induced neuronal damage due to inhibition of the NLRP1 inflammasome signalling pathway in hippocampal neurons in vitro.
Tan-Zhen Xu, Xiao-Yan Shen, Ling-Ling Sun, Ya-Li Chen, Bi-Qiong Zhang, Da-Ke Huang, Wei-Zu Li. Int J Mol Med 2019
33
25

Depression.
Robert M McCarron, Bryan Shapiro, Jody Rawles, John Luo. Ann Intern Med 2021
45
25


Simultaneous quantification of ginsenoside Rg1 and its metabolites by HPLC-MS/MS: Rg1 excretion in rat bile, urine and feces.
Chiyu He, Ru Feng, Yupeng Sun, Shifeng Chu, Ji Chen, Chao Ma, Jie Fu, Zhenxiong Zhao, Min Huang, Jiawen Shou,[...]. Acta Pharm Sin B 2016
10
25

Stress-Induced Neuronal Colony Stimulating Factor 1 Provokes Microglia-Mediated Neuronal Remodeling and Depressive-like Behavior.
Eric S Wohleb, Rosemarie Terwilliger, Catharine H Duman, Ronald S Duman. Biol Psychiatry 2018
148
25

Inflamed Astrocytes: A Path to Depression Led by Menin.
Fernanda Neutzling Kaufmann, Caroline Menard. Neuron 2018
8
25

Anti-amnestic and anti-aging effects of ginsenoside Rg1 and Rb1 and its mechanism of action.
Yong Cheng, Li-Hong Shen, Jun-Tian Zhang. Acta Pharmacol Sin 2005
245
25

Ginsenoside Rg1 improves cognitive capability and affects the microbiota of large intestine of tree shrew model for Alzheimer's disease.
Yuqian Guo, Limei Wang, Jiangli Lu, Jianlin Jiao, Yi Yang, Hongbin Zhao, Zhang Liang, Hong Zheng. Mol Med Rep 2021
13
25

Deficiency in BDNF/TrkB Neurotrophic Activity Stimulates δ-Secretase by Upregulating C/EBPβ in Alzheimer's Disease.
Zhi-Hao Wang, Jie Xiang, Xia Liu, Shan Ping Yu, Fredric P Manfredsson, Ivette M Sandoval, Shengxi Wu, Jian-Zhi Wang, Keqiang Ye. Cell Rep 2019
74
25

Ginsenoside Rg1 prevents bone marrow mesenchymal stem cell senescence via NRF2 and PI3K/Akt signaling.
Ziling Wang, Lu Wang, Rong Jiang, Chang Li, Xiongbin Chen, Hanxianzhi Xiao, Jiying Hou, Ling Hu, Caihong Huang, Yaping Wang. Free Radic Biol Med 2021
10
25
Effects of Ginsenoside Rg1 on Learning and Memory in a Reward-directed Instrumental Conditioning Task in Chronic Restraint Stressed Rats.
Wang Kezhu, Xu Pan, Lu Cong, Dong Liming, Zhang Beiyue, Lu Jingwei, Yang Yanyan, Liu Xinmin. Phytother Res 2017
20
25


MicroRNA-26a-3p rescues depression-like behaviors in male rats via preventing hippocampal neuronal anomalies.
Ye Li, Cuiqin Fan, Liyan Wang, Tian Lan, Rui Gao, Wenjing Wang, Shu Yan Yu. J Clin Invest 2021
9
25

Ginsenoside-Rg1 Rescues Stress-Induced Depression-Like Behaviors via Suppression of Oxidative Stress and Neural Inflammation in Rats.
Ye Li, Liyan Wang, Peng Wang, Cuiqin Fan, Ping Zhang, Jie Shen, Shu Yan Yu. Oxid Med Cell Longev 2020
25
25

Alterations in hypothalamic-pituitary-adrenal/thyroid (HPA/HPT) axes correlated with the clinical manifestations of depression.
Wenjiao Min, Chuanxin Liu, Yanchun Yang, Xiao Sun, Bo Zhang, Li Xu, Xueli Sun. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2012
27
25


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.