A citation-based method for searching scientific literature

Sandra Bell-McGinty, Meryl A Butters, Carolyn Cidis Meltzer, Phil J Greer, Charles F Reynolds, James T Becker. Am J Psychiatry 2002
Times Cited: 237Yonggui Yuan, Wanlin Zhu, Zhijun Zhang, Feng Bai, Hui Yu, Yongmei Shi, Yun Qian, Wen Liu, Tianzi Jiang, Jiayong You, Zhening Liu. Biol Psychiatry 2008
Times Cited: 61
List of shared articlesTimes cited


Structural imaging in late-life depression: association with mood and cognitive responses to antidepressant treatment.
Christopher M Marano, Clifford I Workman, Christopher H Lyman, Cynthia A Munro, Michael A Kraut, Gwenn S Smith. Am J Geriatr Psychiatry 2015
18

The structure of the geriatric depressed brain and response to electroconvulsive therapy.
Mardien L Oudega, Eric van Exel, Max L Stek, Mike P Wattjes, Wiesje M van der Flier, Hannie C Comijs, Annemieke Dols, Philip Scheltens, Frederik Barkhof, Piet Eikelenboom,[...]. Psychiatry Res 2014
23

Brain grey matter volume alterations in late-life depression.
Mingying Du, Jia Liu, Ziqi Chen, Xiaoqi Huang, Jing Li, Weihong Kuang, Yanchun Yang, Wei Zhang, Dong Zhou, Feng Bi,[...]. J Psychiatry Neurosci 2014
84


A systematic review and meta-analysis of magnetic resonance imaging studies in late-life depression.
Claire E Sexton, Clare E Mackay, Klaus P Ebmeier. Am J Geriatr Psychiatry 2013
136

Voxelwise meta-analysis of gray matter reduction in major depressive disorder.
Ming-Ying Du, Qi-Zhu Wu, Qiang Yue, Jun Li, Yi Liao, Wei-Hong Kuang, Xiao-Qi Huang, Raymond C K Chan, Andrea Mechelli, Qi-Yong Gong. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2012
156