A citation-based method for searching scientific literature
U Ribary, A A Ioannides, K D Singh, R Hasson, J P Bolton, F Lado, A Mogilner, R LlinĂ¡s. Proc Natl Acad Sci U S A 1991
Times Cited: 407
List of shared articlesTimes cited

Surgical brain modulation for tinnitus: the past, present and future.
D De Ridder, S Vanneste, T Menovsky, B Langguth. J Neurosurg Sci 2012
32

Auditory cortex stimulation for tinnitus.
D De Ridder, G De Mulder, E Verstraeten, M Seidman, K Elisevich, S Sunaert, S Kovacs, K Van der Kelen, P Van de Heyning, A Moller. Acta Neurochir Suppl 2007
57