A citation-based method for searching scientific literature

Lauren A Weiss, Dan E Arking, Mark J Daly, Aravinda Chakravarti. Nature 2009
Times Cited: 423Meng-Chuan Lai, Michael V Lombardo, Simon Baron-Cohen. Lancet 2014
Times Cited: 1070
List of shared articlesTimes cited

Family-based association study identifies SNAP25 as a susceptibility gene for autism in the Han Chinese population.
Ziqi Wang, Jun Li, Tian Zhang, Tianlan Lu, Han Wang, Meixiang Jia, Jing Liu, Jun Xiong, Dai Zhang, Lifang Wang. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2021
1

Genetic risk factors for autism-spectrum disorders: a systematic review based on systematic reviews and meta-analysis.
Hongyuan Wei, Yunjiao Zhu, Tianli Wang, Xueqing Zhang, Kexin Zhang, Zhihua Zhang. J Neural Transm (Vienna) 2021
5

Identification of De Novo JAK2 and MAPK7 Mutations Related to Autism Spectrum Disorder Using Whole-Exome Sequencing in a Chinese Child and Adolescent Trio-Based Sample.
Jian Jiao, Manxue Zhang, Pingyuan Yang, Yan Huang, Xiao Hu, Jia Cai, Chan Yang, Mingjing Situ, Hui Zhang, Lei Fu,[...]. J Mol Neurosci 2020
4

Targeting inhibitory cerebellar circuitry to alleviate behavioral deficits in a mouse model for studying idiopathic autism.
Owen Y Chao, Ezequiel Marron Fernandez de Velasco, Salil Saurav Pathak, Swati Maitra, Hao Zhang, Lisa Duvick, Kevin Wickman, Harry T Orr, Hirokazu Hirai, Yi-Mei Yang. Neuropsychopharmacology 2020
14

Polygenic risk for autism spectrum disorder affects left amygdala activity and negative emotion in schizophrenia.
Yue Qin, Jujiao Kang, Zeyu Jiao, Yi Wang, Jiucun Wang, Hongyan Wang, Jianfeng Feng, Li Jin, Fei Wang, Xiaohong Gong. Transl Psychiatry 2020
0

Replication of previous GWAS hits suggests the association between rs4307059 near MSNP1AS and autism in a Chinese Han population.
Ziqi Wang, Jishui Zhang, Tianlan Lu, Tian Zhang, Meixiang Jia, Yanyan Ruan, Dai Zhang, Jun Li, Lifang Wang. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2019
6

Genetics and epigenetics of autism spectrum disorder-current evidence in the field.
Barbara Wiśniowiecka-Kowalnik, Beata Anna Nowakowska. J Appl Genet 2019
70

Family-based association study of ZNF804A polymorphisms and autism in a Han Chinese population.
Ziqi Wang, Tian Zhang, Jing Liu, Han Wang, Tianlan Lu, Meixiang Jia, Dai Zhang, Lifang Wang, Jun Li. BMC Psychiatry 2019
1


Genetic variability in scaffolding proteins and risk for schizophrenia and autism-spectrum disorders: a systematic review.
Jordi Soler, Lourdes Fañanás, Mara Parellada, Marie-Odile Krebs, Guy A Rouleau, Mar Fatjó-Vilas. J Psychiatry Neurosci 2018
22

Genetic variability in scaffolding proteins and risk for schizophrenia and autism-spectrum disorders: a systematic review.
Jordi Soler, Lourdes Fañanás, Mara Parellada, Marie-Odile Krebs, Guy A Rouleau, Mar Fatjó-Vilas. J Psychiatry Neurosci 2018
11

The Italian autism network (ITAN): a resource for molecular genetics and biomarker investigations.
Pierandrea Muglia, Michele Filosi, Lucio Da Ros, Tony Kam-Thong, Franco Nardocci, Elisabetta Trabetti, Emiliangelo Ratti, Paolo Rizzini, Alessandro Zuddas, Bernardo Dalla Bernardina,[...]. BMC Psychiatry 2018
5

Genome-wide copy number variation analysis in a Chinese autism spectrum disorder cohort.
Hui Guo, Yu Peng, Zhengmao Hu, Ying Li, Guanglei Xun, Jianjun Ou, Liangdan Sun, Zhimin Xiong, Yanling Liu, Tianyun Wang,[...]. Sci Rep 2017
32