A citation-based method for searching scientific literature

Todd S Macfarlan, Wesley D Gifford, Shawn Driscoll, Karen Lettieri, Helen M Rowe, Dario Bonanomi, Amy Firth, Oded Singer, Didier Trono, Samuel L Pfaff. Nature 2012
Times Cited: 556Jingyi Wu, Bo Huang, He Chen, Qiangzong Yin, Yang Liu, Yunlong Xiang, Bingjie Zhang, Bofeng Liu, Qiujun Wang, Weikun Xia, Wenzhi Li, Yuanyuan Li, Jing Ma, Xu Peng, Hui Zheng, Jia Ming, Wenhao Zhang, Jing Zhang, Geng Tian, Feng Xu, Zai Chang, Jie Na, Xuerui Yang, Wei Xie. Nature 2016
Times Cited: 285
List of shared articlesTimes cited

Insights into epigenetic patterns in mammalian early embryos.
Ruimin Xu, Chong Li, Xiaoyu Liu, Shaorong Gao. Protein Cell 2021
16

TFs for TEs: the transcription factor repertoire of mammalian transposable elements.
Clara Hermant, Maria-Elena Torres-Padilla. Genes Dev 2021
9


Mouse totipotent stem cells captured and maintained through spliceosomal repression.
Hui Shen, Min Yang, Shiyu Li, Jing Zhang, Bing Peng, Chunhui Wang, Zai Chang, Jennie Ong, Peng Du. Cell 2021
7

Retinoic acid signaling is critical during the totipotency window in early mammalian development.
Ane Iturbide, Mayra L Ruiz Tejeda Segura, Camille Noll, Kenji Schorpp, Ina Rothenaigner, Elias R Ruiz-Morales, Gabriele Lubatti, Ahmed Agami, Kamyar Hadian, Antonio Scialdone,[...]. Nat Struct Mol Biol 2021
4


More than causing (epi)genomic instability: emerging physiological implications of transposable element modulation.
Pu-Sheng Hsu, Shu-Han Yu, Yi-Tzang Tsai, Jen-Yun Chang, Li-Kuang Tsai, Chih-Hung Ye, Ning-Yu Song, Lih-Chiao Yau, Shau-Ping Lin. J Biomed Sci 2021
0

Metabolic remodelling during early mouse embryo development.
Jing Zhao, Ke Yao, Hua Yu, Ling Zhang, Yuyan Xu, Lang Chen, Zhen Sun, Yuqing Zhu, Cheng Zhang, Yuli Qian,[...]. Nat Metab 2021
0

Transposable Element Dynamics and Regulation during Zygotic Genome Activation in Mammalian Embryos and Embryonic Stem Cell Model Systems.
Yixuan Low, Dennis Eng Kiat Tan, Zhenhua Hu, Shawn Ying Xuan Tan, Wee-Wei Tee. Stem Cells Int 2021
0

rRNA biogenesis regulates mouse 2C-like state by 3D structure reorganization of peri-nucleolar heterochromatin.
Hua Yu, Zhen Sun, Tianyu Tan, Hongru Pan, Jing Zhao, Ling Zhang, Jiayu Chen, Anhua Lei, Yuqing Zhu, Lang Chen,[...]. Nat Commun 2021
0

Locus-specific expression of transposable elements in single cells with CELLO-seq.
Rebecca V Berrens, Andrian Yang, Christopher E Laumer, Aaron T L Lun, Florian Bieberich, Cheuk-Ting Law, Guocheng Lan, Maria Imaz, Joseph S Bowness, Neil Brockdorff,[...]. Nat Biotechnol 2021
0