A citation-based method for searching scientific literature

Yi-Chung Lee, Ming-Jen Lee, Hsiang-Yu Yu, Chien Chen, Chang-Hung Hsu, Kon-Ping Lin, Kwong-Kum Liao, Ming-Hong Chang, Yi-Chu Liao, Bing-Wen Soong. PLoS One 2012
Times Cited: 92Hong-Fu Li, Wang Ni, Zhi-Qi Xiong, Jianfeng Xu, Zhi-Ying Wu. CNS Neurosci Ther 2013
Times Cited: 19
List of shared articlesTimes cited

Mutation analysis of PRRT2 in two Chinese BFIS families and nomenclature of PRRT2 related paroxysmal diseases.
Jun-Ling Wang, Xiao Mao, Zheng-Mao Hu, Jia-Da Li, Nan Li, Ji-Feng Guo, Hong Jiang, Lu Shen, Jin Li, Yu-Ting Shi,[...]. Neurosci Lett 2013
12PRRT2 mutation correlated with phenotype of paroxysmal kinesigenic dyskinesia and drug response.
Hong-Fu Li, Wan-Jin Chen, Wang Ni, Kai-Yan Wang, Gong-Lu Liu, Ning Wang, Zhi-Qi Xiong, Jianfeng Xu, Zhi-Ying Wu. Neurology 2013
43

Mutation Analysis of MR-1, SLC2A1, and CLCN1 in 28 PRRT2-negative Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Patients.
Hong-Xia Wang, Hong-Fu Li, Gong-Lu Liu, Xiao-Dan Wen, Zhi-Ying Wu. Chin Med J (Engl) 2016
13


Urine-derived induced pluripotent stem cells as a modeling tool for paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Shu-Zhen Zhang, Hong-Fu Li, Li-Xiang Ma, Wen-Jing Qian, Zhong-Feng Wang, Zhi-Ying Wu. Biol Open 2015
18

Features Differ Between Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Patients with PRRT2 and TMEM151A Variants.
Yu-Lan Chen, Dian-Fu Chen, Hong-Fu Li, Zhi-Ying Wu. Mov Disord 2022
4

PRRT2 mutations are related to febrile seizures in epileptic patients.
Zheng-Wen He, Jian Qu, Ying Zhang, Chen-Xue Mao, Zhi-Bin Wang, Xiao-Yuan Mao, Zhi-Yong Deng, Bo-Ting Zhou, Ji-Ye Yin, Hong-Yu Long,[...]. Int J Mol Sci 2014
12


A Novel PRRT2 Variant in Chinese Patients Suffering from Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia with Infantile Convulsion.
Salem Baldi, Jin-Ling Zhu, Qing-Yun Hu, Ju-Li Wang, Jin-Bo Zhang, Shu-Hong Zhang. Behav Neurol 2020
0