A citation-based method for searching scientific literature

Hong-Fu Li, Wang Ni, Zhi-Qi Xiong, Jianfeng Xu, Zhi-Ying Wu. CNS Neurosci Ther 2013
Times Cited: 19Alexander J A Groffen, Thom Klapwijk, Anne-Fleur van Rootselaar, Justus L Groen, Marina A J Tijssen. J Neurol 2013
Times Cited: 38
List of shared articlesTimes cited

The evolving spectrum of PRRT2-associated paroxysmal diseases.
Darius Ebrahimi-Fakhari, Afshin Saffari, Ana Westenberger, Christine Klein. Brain 2015
158


A Novel PRRT2 Variant in Chinese Patients Suffering from Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia with Infantile Convulsion.
Salem Baldi, Jin-Ling Zhu, Qing-Yun Hu, Ju-Li Wang, Jin-Bo Zhang, Shu-Hong Zhang. Behav Neurol 2020
0


PRRT2 Mutation and Serum Cytokines in Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia.
Ke Xu, Shan-Shan Huang, Dao-Yuan Yue, Guo Li, Sui-Qiang Zhu, Xiao-Yan Liu. Curr Med Sci 2022
0