A citation-based method for searching scientific literature

Akiyuki Taruno, Valérie Vingtdeux, Makoto Ohmoto, Zhongming Ma, Gennady Dvoryanchikov, Ang Li, Leslie Adrien, Haitian Zhao, Sze Leung, Maria Abernethy, Jeremy Koppel, Peter Davies, Mortimer M Civan, Nirupa Chaudhari, Ichiro Matsumoto, Göran Hellekant, Michael G Tordoff, Philippe Marambaud, J Kevin Foskett. Nature 2013
Times Cited: 282Akiyuki Taruno. Int J Mol Sci 2018
Times Cited: 101
List of shared articlesTimes cited

The Role of ATP and Purinergic Receptors in Taste Signaling.
Sue Kinnamon, Thomas Finger. Handb Exp Pharmacol 2022
1

A sensitive GRAB sensor for detecting extracellular ATP in vitro and in vivo.
Zhaofa Wu, Kaikai He, Yue Chen, Hongyu Li, Sunlei Pan, Bohan Li, Tingting Liu, Fengxue Xi, Fei Deng, Huan Wang,[...]. Neuron 2022
20

Cryo-EM structure of the heptameric calcium homeostasis modulator 1 channel.
Yue Ren, Yang Li, Yaojie Wang, Tianlei Wen, Xuhang Lu, Shenghai Chang, Xing Zhang, Yuequan Shen, Xue Yang. J Biol Chem 2022
0

Physiologic roles of P2 receptors in leukocytes.
Anael Viana Pinto Alberto, Natiele Carla da Silva Ferreira, André Gustavo Calvano Bonavita, Oscar Kenji Nihei, Fernando Pires de Farias, Rodrigo da Cunha Bisaggio, Cristóvão de Albuquerque, Wilson Savino, Robson Coutinho-Silva, Pedro Muanis Persechini,[...]. J Leukoc Biol 2022
0

The circadian regulation of extracellular ATP.
Xin Wang, Yu-Ting Dong, Xiu-Ming Hu, Ji-Zhou Zhang, Nan-Rui Shi, Yan-Qin Zuo, Xu Wang. Purinergic Signal 2022
0

Taste transduction and channel synapses in taste buds.
Akiyuki Taruno, Kengo Nomura, Tsukasa Kusakizako, Zhongming Ma, Osamu Nureki, J Kevin Foskett. Pflugers Arch 2021
23

Ectonucleotidases in Acute and Chronic Inflammation.
Anna Lisa Giuliani, Alba Clara Sarti, Francesco Di Virgilio. Front Pharmacol 2021
16

The ATP-Releasing Maxi-Cl Channel: Its Identity, Molecular Partners and Physiological/Pathophysiological Implications.
Ravshan Z Sabirov, Md Rafiqul Islam, Toshiaki Okada, Petr G Merzlyak, Ranokhon S Kurbannazarova, Nargiza A Tsiferova, Yasunobu Okada. Life (Basel) 2021
5

Human CALHM5: Insight in large pore lipid gating ATP channel and associated neurological pathologies.
Eijaz Ahmed Bhat, Nasreena Sajjad, Saeed Banawas, Johra Khan. Mol Cell Biochem 2021
0

Lytic Release of Cellular ATP: Physiological Relevance and Therapeutic Applications.
Ryszard Grygorczyk, Francis Boudreault, Olga Ponomarchuk, Ju Jing Tan, Kishio Furuya, Joseph Goldgewicht, Falonne Démèze Kenfack, François Yu. Life (Basel) 2021
4

Cryo-electron microscopy structure of CLHM1 ion channel from Caenorhabditis elegans.
Weixin Yang, Youwang Wang, Jianli Guo, Lingli He, Ye Zhou, Hui Zheng, Zhenfeng Liu, Ping Zhu, Xuejun C Zhang. Protein Sci 2020
6

Cryo-EM structures of calcium homeostasis modulator channels in diverse oligomeric assemblies.
Kanae Demura, Tsukasa Kusakizako, Wataru Shihoya, Masahiro Hiraizumi, Kengo Nomura, Hiroto Shimada, Keitaro Yamashita, Tomohiro Nishizawa, Akiyuki Taruno, Osamu Nureki. Sci Adv 2020
13

Cryo-EM structure of the calcium homeostasis modulator 1 channel.
Yue Ren, Tianlei Wen, Zhiqin Xi, Shunjin Li, Jing Lu, Xing Zhang, Xue Yang, Yuequan Shen. Sci Adv 2020
6

Purinergic System Signaling in Metainflammation-Associated Osteoarthritis.
Paula Gratal, Ana Lamuedra, Juan Pablo Medina, Ismael Bermejo-Álvarez, Raquel Largo, Gabriel Herrero-Beaumont, Aránzazu Mediero. Front Med (Lausanne) 2020
4