A citation-based method for searching scientific literature

Adam P Kardon, Erika Polgár, Junichi Hachisuka, Lindsey M Snyder, Darren Cameron, Sinead Savage, Xiaoyun Cai, Sergei Karnup, Christopher R Fan, Gregory M Hemenway, Carcha S Bernard, Erica S Schwartz, Hiroshi Nagase, Christoph Schwarzer, Masahiko Watanabe, Takahiro Furuta, Takeshi Kaneko, H Richard Koerber, Andrew J Todd, Sarah E Ross. Neuron 2014
Times Cited: 208Xian-Yu Liu, Zhong-Chun Liu, Yan-Gang Sun, Michael Ross, Seungil Kim, Feng-Fang Tsai, Qi-Fang Li, Joseph Jeffry, Ji-Young Kim, Horace H Loh, Zhou-Feng Chen. Cell 2011
Times Cited: 187
List of shared articlesTimes cited

Peripheral endomorphins drive mechanical alloknesis under the enzymatic control of CD26/DPPIV.
Eriko Komiya, Mitsutoshi Tominaga, Ryo Hatano, Yuji Kamikubo, Sumika Toyama, Hakushun Sakairi, Kotaro Honda, Takumi Itoh, Yayoi Kamata, Munehiro Tsurumachi,[...]. J Allergy Clin Immunol 2022
1

Acupuncture for the Treatment of Itch: Peripheral and Central Mechanisms.
Yi Tang, Shirui Cheng, Jin Wang, Yin Jin, Haodong Yang, Qihui Lin, Sanmei Xu, Lin Hui, Quanying Yin, Ying Yang,[...]. Front Neurosci 2022
2

Opioidergic Signaling-A Neglected, Yet Potentially Important Player in Atopic Dermatitis.
Dorottya Ádám, József Arany, Kinga Fanni Tóth, Balázs István Tóth, Attila Gábor Szöllősi, Attila Oláh. Int J Mol Sci 2022
1

Central opioid receptors mediate morphine-induced itch and chronic itch via disinhibition.
Zilong Wang, Changyu Jiang, Hongyu Yao, Ouyang Chen, Sreya Rahman, Yun Gu, Junli Zhao, Yul Huh, Ru-Rong Ji. Brain 2021
19

Translational value of non-human primates in opioid research.
Huiping Ding, Mei-Chuan Ko. Exp Neurol 2021
5

Morphine acts on spinal dynorphin neurons to cause itch through disinhibition.
Eileen Nguyen, Grace Lim, Huiping Ding, Junichi Hachisuka, Mei-Chuan Ko, Sarah E Ross. Sci Transl Med 2021
12

100 Hz Electroacupuncture Alleviated Chronic Itch and GRPR Expression Through Activation of Kappa Opioid Receptors in Spinal Dorsal Horn.
Hong-Ping Li, Xiao-Yu Wang, Chao Chen, Jing-Jing Li, Chi Yu, Li-Xue Lin, Zi-E Yu, Zhi-Yuan Jin, He Zhu, Hong-Chun Xiang,[...]. Front Neurosci 2021
3


Chronic itch: emerging treatments following new research concepts.
Laurent Misery, Emilie Brenaut, Ophélie Pierre, Raphaele Le Garrec, Olivier Gouin, Nicolas Lebonvallet, Claire Abasq-Thomas, Matthieu Talagas, Christelle Le Gall-Ianotto, Catherine Besner-Morin,[...]. Br J Pharmacol 2021
4

BNP facilitates NMB-encoded histaminergic itch via NPRC-NMBR crosstalk.
Qing-Tao Meng, Xian-Yu Liu, Xue-Ting Liu, Juan Liu, Admire Munanairi, Devin M Barry, Benlong Liu, Hua Jin, Yu Sun, Qianyi Yang,[...]. Elife 2021
6

Neural Mechanisms of Itch.
Mark Lay, Xinzhong Dong. Annu Rev Neurosci 2020
28

Advances in Understanding the Initial Steps of Pruritoceptive Itch: How the Itch Hits the Switch.
Shirin Kahremany, Lukas Hofmann, Arie Gruzman, Guy Cohen. Int J Mol Sci 2020
13