A citation-based method for searching scientific literature

Hideo Shigematsu, Takayuki Kadoya, Norio Masumoto, Kazuo Matsuura, Akiko Emi, Keiko Kajitani, Ai Amioka, Morihito Okada. Clin Breast Cancer 2014
Times Cited: 10Naoki Ikenaga, Naoki Otomo, Atsushi Toyofuku, Yuji Ueda, Kiyokazu Toyoda, Tohru Hayashi, Kiyoshi Nishikawa, Masao Tanaka. Am Surg 2007
Times Cited: 51
List of shared articlesTimes cited