A citation-based method for searching scientific literature

Alex A Pollen, Tomasz J Nowakowski, Joe Shuga, Xiaohui Wang, Anne A Leyrat, Jan H Lui, Nianzhen Li, Lukasz Szpankowski, Brian Fowler, Peilin Chen, Naveen Ramalingam, Gang Sun, Myo Thu, Michael Norris, Ronald Lebofsky, Dominique Toppani, Darnell W Kemp, Michael Wong, Barry Clerkson, Brittnee N Jones, Shiquan Wu, Lawrence Knutsson, Beatriz Alvarado, Jing Wang, Lesley S Weaver, Andrew P May, Robert C Jones, Marc A Unger, Arnold R Kriegstein, Jay A A West. Nat Biotechnol 2014
Times Cited: 474Chen Xu, Zhengchang Su. Bioinformatics 2015
Times Cited: 199
List of shared articlesTimes cited

Disease characterization using a partial correlation-based sample-specific network.
Yanhong Huang, Xiao Chang, Yu Zhang, Luonan Chen, Xiaoping Liu. Brief Bioinform 2021
2


Applications of Community Detection Algorithms to Large Biological Datasets.
Itamar Kanter, Gur Yaari, Tomer Kalisky. Methods Mol Biol 2021
0

Single-cell RNA sequencing to study vascular diversity and function.
Feiyang Ma, Gloria E Hernandez, Milagros Romay, M Luisa Iruela-Arispe. Curr Opin Hematol 2021
2

Gene Expression Analysis of T-Cells by Single-Cell RNA-Seq.
Domenico Lo Tartaro, Sara De Biasi, Mattia Forcato, Lara Gibellini, Andrea Cossarizza. Methods Mol Biol 2021
0

Improving Single-Cell RNA-seq Clustering by Integrating Pathways.
Chenxing Zhang, Lin Gao, Bingbo Wang, Yong Gao. Brief Bioinform 2021
0

Identifying cell types from single-cell data based on similarities and dissimilarities between cells.
Yuanyuan Li, Ping Luo, Yi Lu, Fang-Xiang Wu. BMC Bioinformatics 2021
2

Boosting scRNA-seq data clustering by cluster-aware feature weighting.
Rui-Yi Li, Jihong Guan, Shuigeng Zhou. BMC Bioinformatics 2021
0

scDA: Single cell discriminant analysis for single-cell RNA sequencing data.
Qianqian Shi, Xinxing Li, Qirui Peng, Chuanchao Zhang, Luonan Chen. Comput Struct Biotechnol J 2021
1

Consensus clustering of single-cell RNA-seq data by enhancing network affinity.
Yaxuan Cui, Shaoqiang Zhang, Ying Liang, Xiangyun Wang, Thomas N Ferraro, Yong Chen. Brief Bioinform 2021
2

RFCell: A Gene Selection Approach for scRNA-seq Clustering Based on Permutation and Random Forest.
Yuan Zhao, Zhao-Yu Fang, Cui-Xiang Lin, Chao Deng, Yun-Pei Xu, Hong-Dong Li. Front Genet 2021
0

Single-Cell Sequencing Methodologies: From Transcriptome to Multi-Dimensional Measurement.
Yingwen Chen, Jia Song, Qingyu Ruan, Xi Zeng, Lingling Wu, Linfeng Cai, Xuanqun Wang, Chaoyong Yang. Small Methods 2021
1

Clustering and classification methods for single-cell RNA-sequencing data.
Ren Qi, Anjun Ma, Qin Ma, Quan Zou. Brief Bioinform 2020
30

Single-Cell Clustering Based on Shared Nearest Neighbor and Graph Partitioning.
Xiaoshu Zhu, Jie Zhang, Yunpei Xu, Jianxin Wang, Xiaoqing Peng, Hong-Dong Li. Interdiscip Sci 2020
1

Single-cell RNA-seq clustering: datasets, models, and algorithms.
Lihong Peng, Xiongfei Tian, Geng Tian, Junlin Xu, Xin Huang, Yanbin Weng, Jialiang Yang, Liqian Zhou. RNA Biol 2020
6

Resolving single-cell heterogeneity from hundreds of thousands of cells through sequential hybrid clustering and NMF.
Meenakshi Venkatasubramanian, Kashish Chetal, Daniel J Schnell, Gowtham Atluri, Nathan Salomonis. Bioinformatics 2020
15