A citation-based method for searching scientific literature

Roxanne Schaakxs, Ilse Wielaard, Josine E Verhoeven, Aartjan T F Beekman, Brenda W J H Penninx, Hannie C Comijs. Int Psychogeriatr 2016
Times Cited: 26Na Cai, Simon Chang, Yihan Li, Qibin Li, Jingchu Hu, Jieqin Liang, Li Song, Warren Kretzschmar, Xiangchao Gan, Jerome Nicod, Margarita Rivera, Hong Deng, Bo Du, Keqing Li, Wenhu Sang, Jingfang Gao, Shugui Gao, Baowei Ha, Hung-Yao Ho, Chunmei Hu, Jian Hu, Zhenfei Hu, Guoping Huang, Guoqing Jiang, Tao Jiang, Wei Jin, Gongying Li, Kan Li, Yi Li, Yingrui Li, Youhui Li, Yu-Ting Lin, Lanfen Liu, Tiebang Liu, Ying Liu, Yuan Liu, Yao Lu, Luxian Lv, Huaqing Meng, Puyi Qian, Hong Sang, Jianhua Shen, Jianguo Shi, Jing Sun, Ming Tao, Gang Wang, Guangbiao Wang, Jian Wang, Linmao Wang, Xueyi Wang, Xumei Wang, Huanming Yang, Lijun Yang, Ye Yin, Jinbei Zhang, Kerang Zhang, Ning Sun, Wei Zhang, Xiuqing Zhang, Zhen Zhang, Hui Zhong, Gerome Breen, Jun Wang, Jonathan Marchini, Yiping Chen, Qi Xu, Xun Xu, Richard Mott, Guo-Jen Huang, Kenneth Kendler, Jonathan Flint. Curr Biol 2015
Times Cited: 144
List of shared articlesTimes cited


Adverse Childhood Experiences and Telomere Length a Look Into the Heterogeneity of Findings-A Narrative Review.
David Bürgin, Aoife O'Donovan, Delfine d'Huart, Alain di Gallo, Anne Eckert, Jörg Fegert, Klaus Schmeck, Marc Schmid, Cyril Boonmann. Front Neurosci 2019
6

Childhood maltreatment, behavioral adjustment, and molecular markers of cellular aging in preschool-aged children: A cohort study.
Kathryn K Ridout, Stephanie H Parade, Hung-Teh Kao, Stevie Magnan, Ronald Seifer, Barbara Porton, Lawrence H Price, Audrey R Tyrka. Psychoneuroendocrinology 2019
12

Psychosocial Stressors and Telomere Length: A Current Review of the Science.
Kelly E Rentscher, Judith E Carroll, Colter Mitchell. Annu Rev Public Health 2020
18

A scoping systematic review of social stressors and various measures of telomere length across the life course.
Margaret Willis, Shaina N Reid, Esteban Calvo, Ursula M Staudinger, Pam Factor-Litvak. Ageing Res Rev 2018
9

Association between childhood trauma and accelerated telomere erosion in adulthood: A meta-analytic study.
Zongchang Li, Ying He, Dong Wang, Jingsong Tang, Xiaogang Chen. J Psychiatr Res 2017
32