A citation-based method for searching scientific literature

C-Y Lai, S-Y Lee, E Scarr, Y-H Yu, Y-T Lin, C-M Liu, T-J Hwang, M H Hsieh, C-C Liu, Y-L Chien, M Udawela, A S Gibbons, I P Everall, H-G Hwu, B Dean, W J Chen. Transl Psychiatry 2016
Times Cited: 40Nikolaos Mellios, Hsien-Sung Huang, Stephen P Baker, Marzena Galdzicka, Edward Ginns, Schahram Akbarian. Biol Psychiatry 2009
Times Cited: 186
List of shared articlesTimes cited


Diagnostic value of blood-derived microRNAs for schizophrenia: results of a meta-analysis and validation.
Sha Liu, Fuquan Zhang, Xijin Wang, Yin Yao Shugart, Yingying Zhao, Xinrong Li, Zhifen Liu, Ning Sun, Chunxia Yang, Kerang Zhang,[...]. Sci Rep 2017
31

MiRNAs of peripheral blood as the biomarker of schizophrenia.
Kuanjun He, Chuang Guo, Lin He, Yongyong Shi. Hereditas 2017
23

Neuronal Development-Related miRNAs as Biomarkers for Alzheimer's Disease, Depression, Schizophrenia and Ionizing Radiation Exposure.
Renu Chandra Segaran, Li Yun Chan, Hong Wang, Gautam Sethi, Feng Ru Tang. Curr Med Chem 2021
9

Epigenetic mechanisms in schizophrenia and other psychotic disorders: a systematic review of empirical human findings.
Lukasz Smigielski, Vinita Jagannath, Wulf Rössler, Susanne Walitza, Edna Grünblatt. Mol Psychiatry 2020
28

MicroRNAs and Child Neuropsychiatric Disorders: A Brief Review.
Sujay Paul, Paula Roxana Reyes, Betsabé Sánchez Garza, Ashutosh Sharma. Neurochem Res 2020
8