A citation-based method for searching scientific literature

Fangfei Yin, Huiqiao Liu, Qiang Li, Xia Gao, Yongmei Yin, Dingbin Liu. Anal Chem 2016
Times Cited: 35Federica Degliangeli, Prakash Kshirsagar, Virgilio Brunetti, Pier Paolo Pompa, Roberto Fiammengo. J Am Chem Soc 2014
Times Cited: 258
List of shared articlesTimes cited

Optical nano-biosensing interface via nucleic acid amplification strategy: construction and application.
Hong Zhou, Jing Liu, Jing-Juan Xu, Shu-Sheng Zhang, Hong-Yuan Chen. Chem Soc Rev 2018
88


Building Electromagnetic Hot Spots in Living Cells via Target-Triggered Nanoparticle Dimerization.
Wen Zhou, Qiang Li, Huiqiao Liu, Jie Yang, Dingbin Liu. ACS Nano 2017
69