A citation-based method for searching scientific literature

Zui Tao, Chen Zhao, Qian Jian, Mark Gillies, Haiwei Xu, Zheng Qin Yin. Oncotarget 2016
Times Cited: 11Xiaohuan Xia, Iqbal Ahmad. Dev Biol 2016
Times Cited: 31
List of shared articlesTimes cited

Lin28b stimulates the reprogramming of rat Müller glia to retinal progenitors.
Chen Zhao, Zui Tao, Langyue Xue, Yuxiao Zeng, Yi Wang, Haiwei Xu, Zheng Qin Yin. Exp Cell Res 2017
6

Let-7 regulates cell cycle dynamics in the developing cerebral cortex and retina.
Corinne L A Fairchild, Simranjeet K Cheema, Joanna Wong, Keiko Hino, Sergi Simó, Anna La Torre. Sci Rep 2019
17