A citation-based method for searching scientific literature

Hideyuki Arita, Kai Yamasaki, Yuko Matsushita, Taishi Nakamura, Asanao Shimokawa, Hirokazu Takami, Shota Tanaka, Akitake Mukasa, Mitsuaki Shirahata, Saki Shimizu, Kaori Suzuki, Kuniaki Saito, Keiichi Kobayashi, Fumi Higuchi, Takeo Uzuka, Ryohei Otani, Kaoru Tamura, Kazutaka Sumita, Makoto Ohno, Yasuji Miyakita, Naoki Kagawa, Naoya Hashimoto, Ryusuke Hatae, Koji Yoshimoto, Naoki Shinojima, Hideo Nakamura, Yonehiro Kanemura, Yoshiko Okita, Manabu Kinoshita, Kenichi Ishibashi, Tomoko Shofuda, Yoshinori Kodama, Kanji Mori, Yusuke Tomogane, Junya Fukai, Koji Fujita, Yuzo Terakawa, Naohiro Tsuyuguchi, Shusuke Moriuchi, Masahiro Nonaka, Hiroyoshi Suzuki, Makoto Shibuya, Taketoshi Maehara, Nobuhito Saito, Motoo Nagane, Nobutaka Kawahara, Keisuke Ueki, Toshiki Yoshimine, Etsuo Miyaoka, Ryo Nishikawa, Takashi Komori, Yoshitaka Narita, Koichi Ichimura. Acta Neuropathol Commun 2016
Times Cited: 120Adriana Olar, Khalida M Wani, Kristin D Alfaro-Munoz, Lindsey E Heathcock, Hinke F van Thuijl, Mark R Gilbert, Terri S Armstrong, Erik P Sulman, Daniel P Cahill, Elizabeth Vera-Bolanos, Ying Yuan, Jaap C Reijneveld, Bauke Ylstra, Pieter Wesseling, Kenneth D Aldape. Acta Neuropathol 2015
Times Cited: 178
List of shared articlesTimes cited

Prognostic stratification for IDH-wild-type lower-grade astrocytoma by Sanger sequencing and copy-number alteration analysis with MLPA.
Yasuhide Makino, Yoshiki Arakawa, Ema Yoshioka, Tomoko Shofuda, Takeshi Kawauchi, Yukinori Terada, Masahiro Tanji, Daisuke Kanematsu, Yohei Mineharu, Susumu Miyamoto,[...]. Sci Rep 2021
0The prognostic significance of CDKN2A homozygous deletion in IDH-mutant lower-grade glioma and glioblastoma: a systematic review of the contemporary literature.
Victor M Lu, Kyle P O'Connor, Ashish H Shah, Daniel G Eichberg, Evan M Luther, Ricardo J Komotar, Michael E Ivan. J Neurooncol 2020
12


Central Nervous System Cancers, Version 3.2020, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology.
Louis Burt Nabors, Jana Portnow, Manmeet Ahluwalia, Joachim Baehring, Henry Brem, Steven Brem, Nicholas Butowski, Jian L Campian, Stephen W Clark, Andrew J Fabiano,[...]. J Natl Compr Canc Netw 2020
36

TERT promoter mutation confers favorable prognosis regardless of 1p/19q status in adult diffuse gliomas with IDH1/2 mutations.
Hideyuki Arita, Yuko Matsushita, Ryunosuke Machida, Kai Yamasaki, Nobuhiro Hata, Makoto Ohno, Shigeru Yamaguchi, Takashi Sasayama, Shota Tanaka, Fumi Higuchi,[...]. Acta Neuropathol Commun 2020
8

Clinico-neuropathological features of isocitrate dehydrogenase 2 gene mutations in lower-grade gliomas.
Lei-Ming Wang, Zhuo Li, Yue-Shan Piao, Yan-Ning Cai, Li-Yan Zhang, Hai-Jing Ge, Wei-Wei Xu, De-Hong Lu. Chin Med J (Engl) 2019
4