A citation-based method for searching scientific literature

Yaolong Chen, Kehu Yang, Ana Marušic, Amir Qaseem, Joerg J Meerpohl, Signe Flottorp, Elie A Akl, Holger J Schünemann, Edwin S Y Chan, Yngve Falck-Ytter, Faruque Ahmed, Sarah Barber, Chiehfeng Chen, Mingming Zhang, Bin Xu, Jinhui Tian, Fujian Song, Hongcai Shang, Kun Tang, Qi Wang, Susan L Norris. Ann Intern Med 2017
Times Cited: 193Kehu Yang, Yaolong Chen, Youping Li, Holger J Schünemann. Health Res Policy Syst 2013
Times Cited: 47
List of shared articlesTimes cited

The reporting checklist for public versions of guidelines: RIGHT-PVG.
Xiaoqin Wang, Yaolong Chen, Elie A Akl, Ružica Tokalić, Ana Marušić, Amir Qaseem, Yngve Falck-Ytter, Myeong Soo Lee, Madelin Siedler, Sarah L Barber,[...]. Implement Sci 2021
3

Guidelines for the Management of Children and Adolescent with COVID-19: protocol for an update.
Qi Zhou, Weiguo Li, Siya Zhao, Qinyuan Li, Qianling Shi, Zijun Wang, Hui Liu, Xiao Liu, Janne Estill, Zhengxiu Luo,[...]. Transl Pediatr 2021
1

More consideration is needed for retracted non-Cochrane systematic reviews in medicine: a systematic review.
Qianling Shi, Zijun Wang, Qi Zhou, Ruizhen Hou, Xia Gao, Shaoe He, Siya Zhao, Yanfang Ma, Xianzhuo Zhang, Quanlin Guan,[...]. J Clin Epidemiol 2021
1

Reporting quality of practice guidelines on colorectal cancer: evaluation using the RIGHT reporting checklist.
Jing Han, Meng Tao, Xuan Wu, Ding Li, Yanfang Ma, Shaheenah Dawood, Colin W Steele, Ker-Kan Tan, Qiming Wang. Ann Transl Med 2021
0

Reporting quality evaluation of the stroke clinical practice guidelines: a systematic review.
Shuya Lu, Xufei Luo, Xiaojia Ni, Haoxuan Li, Miaomiao Meng, Yefeng Cai, Yunlan Liu, Mengjuan Ren, Yanrui Sun, Yaolong Chen. Syst Rev 2021
0

Physical activity recommendations for patients with type 2 diabetes: a cross-sectional survey.
Liangying Hou, Long Ge, Yanfei Li, Yajing Chen, Huijuan Li, Juanjuan He, Changhao Cao, Rui Li, Jinhui Tian, Yaolong Chen,[...]. Acta Diabetol 2020
0

A quality evaluation of guidelines on five different viruses causing public health emergencies of international concern.
Siya Zhao, Jin Cao, Qianling Shi, Zijun Wang, Janne Estill, Shuya Lu, Xufei Luo, Junxian Zhao, Hairong Zhang, Jianjian Wang,[...]. Ann Transl Med 2020
11