A citation-based method for searching scientific literature

H Yu, H Yan, J Li, Z Li, X Zhang, Y Ma, L Mei, C Liu, L Cai, Q Wang, F Zhang, N Iwata, M Ikeda, L Wang, T Lu, M Li, H Xu, X Wu, B Liu, J Yang, K Li, L Lv, X Ma, C Wang, L Li, F Yang, T Jiang, Y Shi, T Li, D Zhang, W Yue. Mol Psychiatry 2017
Times Cited: 42Cui-Ping Yang, Xiaoyan Li, Yong Wu, Qiushuo Shen, Yong Zeng, Qiuxia Xiong, Mengping Wei, Chunhui Chen, Jiewei Liu, Yongxia Huo, Kaiqin Li, Gui Xue, Yong-Gang Yao, Chen Zhang, Ming Li, Yongbin Chen, Xiong-Jian Luo. Nat Commun 2018
Times Cited: 45
List of shared articlesTimes cited

Genome-wide association study followed by trans-ancestry meta-analysis identify 17 new risk loci for schizophrenia.
Jiewei Liu, Shiwu Li, Xiaoyan Li, Wenqiang Li, Yongfeng Yang, Suqin Guo, Luxian Lv, Xiao Xiao, Yong-Gang Yao, Fanglin Guan,[...]. BMC Med 2021
0

A functional missense variant in ITIH3 affects protein expression and neurodevelopment and confers schizophrenia risk in the Han Chinese population.
Kaiqin Li, Yifan Li, Junyang Wang, Yongxia Huo, Di Huang, Shiwu Li, Jiewei Liu, Xiaoyan Li, Rong Liu, Xiaogang Chen,[...]. J Genet Genomics 2020
4

Novel Risk Loci Associated With Genetic Risk for Bipolar Disorder Among Han Chinese Individuals: A Genome-Wide Association Study and Meta-analysis.
Hui-Juan Li, Chen Zhang, Li Hui, Dong-Sheng Zhou, Yi Li, Chu-Yi Zhang, Chuang Wang, Lu Wang, Wenqiang Li, Yongfeng Yang,[...]. JAMA Psychiatry 2021
6

Integrative Analyses Followed by Functional Characterization Reveal TMEM180 as a Schizophrenia Risk Gene.
Jun-Yang Wang, Xiao-Yan Li, Hui-Juan Li, Jie-Wei Liu, Yong-Gang Yao, Ming Li, Xiao Xiao, Xiong-Jian Luo. Schizophr Bull 2021
1

Convergent lines of evidence support NOTCH4 as a schizophrenia risk gene.
Yan Zhang, Shiwu Li, Xiaoyan Li, Yongfeng Yang, Wenqiang Li, Xiao Xiao, Ming Li, Luxian Lv, XiongJian Luo. J Med Genet 2021
1