A citation-based method for searching scientific literature
List of shared articlesTimes cited

Functionalized nanoprobes for in situ detection of telomerase.
Zhengze Yu, Fan Jiang, Chenchen Hu, Bo Tang. Chem Commun (Camb) 2021
0

Portable glucose meter-utilized label-free and washing-free telomerase assay.
Hyo Yong Kim, Chang Yeol Lee, Hansol Kim, Ki Soo Park, Hyun Gyu Park. Analyst 2020
2

Convertible DNA ends-based silver nanoprobes for colorimetric detection human telomerase activity.
Wenjing Chen, Lei Wang, Rong He, Xiaowen Xu, Wei Jiang. Talanta 2018
4


A Smart DNA Tweezer for Detection of Human Telomerase Activity.
Xiaowen Xu, Lei Wang, Kan Li, Qihong Huang, Wei Jiang. Anal Chem 2018
31

Gold Nanobipyramids as Dual-Functional Substrates for in Situ "Turn On" Analyzing Intracellular Telomerase Activity Based on Target-Triggered Plasmon-Enhanced Fluorescence.
Shenghao Xu, Liping Jiang, Yongyin Nie, Jun Wang, Haiming Li, Yuanyuan Liu, Wei Wang, Guiyun Xu, Xiliang Luo. ACS Appl Mater Interfaces 2018
22


Evaluation of intracellular telomerase activity through cascade DNA logic gates.
Wenjing Wang, Shan Huang, Jingjing Li, Kai Rui, Sai Bi, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu. Chem Sci 2017
28

Advances in the detection of telomerase activity using isothermal amplification.
Xiaojin Zhang, Xiaoding Lou, Fan Xia. Theranostics 2017
21