A citation-based method for searching scientific literature

Friedrich Kretschmer, Momina Tariq, Walid Chatila, Beverly Wu, Tudor Constantin Badea. J Neurophysiol 2017
Times Cited: 24Wei Xing, Yongli Song, Hongli Li, Zhenglin Wang, Yan Wu, Chun Li, Yong Wang, Yonggang Liu, Wei Wang, Jing Han. Biomed Pharmacother 2019
Times Cited: 6
List of shared articlesTimes cited

The Functional Vision Protection Effect of Danshensu via Dopamine D1 Receptors: In Vivo Study.
Yun-Wen Chen, Yun-Ping Huang, Pei-Chang Wu, Wei-Yu Chiang, Ping-Hsun Wang, Bo-Yie Chen. Nutrients 2021
0