A citation-based method for searching scientific literature

Huaiqiang Sun, Ying Chen, Qiang Huang, Su Lui, Xiaoqi Huang, Yan Shi, Xin Xu, John A Sweeney, Qiyong Gong. Radiology 2018
Times Cited: 90Yong He, Alain Dagher, Zhang Chen, Arnaud Charil, Alex Zijdenbos, Keith Worsley, Alan Evans. Brain 2009
Times Cited: 348
List of shared articlesTimes cited

Disruption of gray matter morphological networks in patients with paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Xiuli Li, Du Lei, Running Niu, Lei Li, Xueling Suo, Wenbin Li, Chen Yang, Tianhua Yang, Jiechuan Ren, Walter H L Pinaya,[...]. Hum Brain Mapp 2021
14

The Alternation of Gray Matter Morphological Topology in Drug-Naïve Tourette's Syndrome in Children.
Yi Liao, Xiuli Li, Fenglin Jia, Yuexin Jiang, Gang Ning, Xuesheng Li, Chuan Fu, Hui Zhou, Xuejia He, Xiaotang Cai,[...]. Front Aging Neurosci 2022
0

Reduced local segregation of single-subject gray matter networks in adult PTSD.
Running Niu, Du Lei, Fuqin Chen, Ying Chen, Xueling Suo, Lingjiang Li, Su Lui, Xiaoqi Huang, John A Sweeney, Qiyong Gong. Hum Brain Mapp 2018
16

Disrupted morphological grey matter networks in early-stage Parkinson's disease.
Xueling Suo, Du Lei, Nannan Li, Wenbin Li, Graham J Kemp, John A Sweeney, Rong Peng, Qiyong Gong. Brain Struct Funct 2021
4

Disrupted brain gray matter networks in drug-naïve participants with essential tremor.
Jing Yang, Du Lei, Jiaxin Peng, Xueling Suo, Walter H L Pinaya, Wenbin Li, Junying Li, Graham J Kemp, Rong Peng, Qiyong Gong. Neuroradiology 2021
5