A citation-based method for searching scientific literature

Tamas Fulop, Anis Larbi, Gilles Dupuis, Aurélie Le Page, Eric H Frost, Alan A Cohen, Jacek M Witkowski, Claudio Franceschi. Front Immunol 2018
Times Cited: 388Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui, Bin Du, Lan-Juan Li, Guang Zeng, Kwok-Yung Yuen, Ru-Chong Chen, Chun-Li Tang, Tao Wang, Ping-Yan Chen, Jie Xiang, Shi-Yue Li, Jin-Lin Wang, Zi-Jing Liang, Yi-Xiang Peng, Li Wei, Yong Liu, Ya-Hua Hu, Peng Peng, Jian-Ming Wang, Ji-Yang Liu, Zhong Chen, Gang Li, Zhi-Jian Zheng, Shao-Qin Qiu, Jie Luo, Chang-Jiang Ye, Shao-Yong Zhu, Nan-Shan Zhong. N Engl J Med 2020
Times Cited: 12802
List of shared articlesTimes cited

The dual role of the immune system in the course of COVID-19. The fatal impact of the aging immune system.
Janusz Marcinkiewicz, Jacek M Witkowski, Rafał Olszanecki. Cent Eur J Immunol 2021
3