A citation-based method for searching scientific literature

Lu Shen, Guoxing Zhou, Tong Tong, Fei Tang, Yi Lin, Jie Zhou, Yibin Wang, Genlin Zong, Lei Zhang. Clin Imaging 2018
Times Cited: 18Monique D Dorrius, Hildebrand Dijkstra, Matthijs Oudkerk, Paul E Sijens. Eur Radiol 2014
Times Cited: 87
List of shared articlesTimes cited


Clinical usefulness of the fast protocol of breast diffusion-weighted imaging using 3T magnetic resonance imaging with a 16-channel breast coil.
Mio Mori, Tomoyuki Fujioka, Leona Katsuta, Yuka Yashima, Kyoko Nomura, Emi Yamaga, Tokuko Hosoya, Goshi Oda, Tsuyoshi Nakagawa, Kazunori Kubota,[...]. Clin Imaging 2021
1

Comparison of diffusion kurtosis imaging and dynamic contrast enhanced MRI in prediction of prognostic factors and molecular subtypes in patients with breast cancer.
Weiwei Wang, Siqiang Lv, Jing Xun, Lei Wang, Fan Zhao, Jiehuan Wang, Zhe Zhou, Yueqin Chen, Zhanguo Sun, Laimin Zhu. Eur J Radiol 2022
0

Diffusion MRI of the breast: Current status and future directions.
Mami Iima, Maya Honda, Eric E Sigmund, Ayami Ohno Kishimoto, Masako Kataoka, Kaori Togashi. J Magn Reson Imaging 2020
53

Prediction of Prognostic Factors and Genotypes in Patients With Breast Cancer Using Multiple Mathematical Models of MR Diffusion Imaging.
Weiwei Wang, Xindong Zhang, Laimin Zhu, Yueqin Chen, Weiqiang Dou, Fan Zhao, Zhe Zhou, Zhanguo Sun. Front Oncol 2022
4