A citation-based method for searching scientific literature

Xuefei Yu, Liangzhuo Lin, Jie Shen, Zhi Chen, Jun Jian, Bin Li, Sherman Xuegang Xin. Comput Math Methods Med 2018
Times Cited: 4Yu-Ming Hu, Li-Hua Zhao, Xiu-Lin Zhang, Hong-Li Cai, Hai-Yan Huang, Feng Xu, Tong Chen, Xue-Qin Wang, Ai-Song Guo, Jian-An Li, Jian-Bin Su. Endocrine 2018
Times Cited: 21
List of shared articlesTimes cited

Molecular Mechanisms of Glucose Fluctuations on Diabetic Complications.
Zhen-Ye Zhang, Ling-Feng Miao, Ling-Ling Qian, Ning Wang, Miao-Miao Qi, Yu-Min Zhang, Shi-Peng Dang, Ying Wu, Ru-Xing Wang. Front Endocrinol (Lausanne) 2019
20