A citation-based method for searching scientific literature

Ting Li, Tao Yu, Lyu Li, Lunbo Lu, Yaoyao Zhuo, Jingge Lian, Yun Xiong, Dexing Kong, Kangan Li. J Magn Reson Imaging 2018
Times Cited: 30Wei Liu, Chaogang Wei, Jiayuan Bai, Xin Gao, Lijuan Zhou. Eur J Radiol 2019
Times Cited: 14
List of shared articlesTimes cited

Diagnostic performance of mono-exponential DWI versus diffusion kurtosis imaging in breast lesions: A meta-analysis.
Yewu Wang, Yumei Jin, Mou Li, Jun Zhang, Shaoyu Wang, Huapeng Zhang, Bin Song. Medicine (Baltimore) 2022
0


Differentiating Benign and Malignant Breast Lesions in Diffusion Kurtosis MRI: Does the Averaging Procedure Matter?
Mona Pistel, Frederik Bernd Laun, Sebastian Bickelhaupt, Anes Dada, Elisabeth Weiland, Torsten Niederdränk, Michael Uder, Rolf Janka, Evelyn Wenkel, Sabine Ohlmeyer. J Magn Reson Imaging 2022
1

Evaluation of suspicious breast lesions with diffusion kurtosis MR imaging and connection with prognostic factors.
Zhen Lu Yang, Yan Li, Chen Ao Zhan, Yi Qi Hu, Yi Hao Guo, Li Ming Xia, Tao Ai. Eur J Radiol 2021
5