A citation-based method for searching scientific literature

Naohiro Taira, Eriko Atsumi, Saori Nakachi, Reika Takamatsu, Tomofumi Yohena, Hidenori Kawasaki, Tsutomu Kawabata, Naoki Yoshimi. Lung Cancer 2018
Times Cited: 9Masatoyo Nakajo, Yoriko Kajiya, Atsushi Tani, Satoshi Yoneda, Hiroshi Shirahama, Michiyo Higashi, Masayuki Nakajo. Eur J Radiol 2012
Times Cited: 29
List of shared articlesTimes cited