A citation-based method for searching scientific literature

Richard Gordon, Eduardo A Albornoz, Daniel C Christie, Monica R Langley, Vinod Kumar, Susanna Mantovani, Avril A B Robertson, Mark S Butler, Dominic B Rowe, Luke A O'Neill, Anumantha G Kanthasamy, Kate Schroder, Matthew A Cooper, Trent M Woodruff. Sci Transl Med 2018
Times Cited: 276Eunju Lee, Inhwa Hwang, Sangjun Park, Sujeong Hong, Boreum Hwang, Yoeseph Cho, Junghyun Son, Je-Wook Yu. Cell Death Differ 2019
Times Cited: 137
List of shared articlesTimes cited

Role of Microgliosis and NLRP3 Inflammasome in Parkinson's Disease Pathogenesis and Therapy.
Fillipe M de Araújo, Lorena Cuenca-Bermejo, Emiliano Fernández-Villalba, Silvia L Costa, Victor Diogenes A Silva, Maria Trinidad Herrero. Cell Mol Neurobiol 2022
8

A Novel Long-Noncoding RNA LncZFAS1 Prevents MPP+-Induced Neuroinflammation Through MIB1 Activation.
Ziman Zhu, Peiling Huang, Ruifeng Sun, Xiaoling Li, Wenshan Li, Weijun Gong. Mol Neurobiol 2022
1


Aminochrome Induces Neuroinflammation and Dopaminergic Neuronal Loss: A New Preclinical Model to Find Anti-inflammatory and Neuroprotective Drugs for Parkinson's Disease.
Fillipe Mendes De Araújo, Annyta Fernandes Frota, Lívia Bacelar de Jesus, Ticiane Caribe Macedo, Lorena Cuenca-Bermejo, Consuelo Sanchez-Rodrigo, Kariny Maria Silva Ferreira, Juciele Valéria Ribeiro de Oliveira, Maria de Fatima Dias Costa, Juan Segura-Aguilar,[...]. Cell Mol Neurobiol 2022
0

Urolithin A promotes mitophagy and suppresses NLRP3 inflammasome activation in lipopolysaccharide-induced BV2 microglial cells and MPTP-induced Parkinson's disease model.
Jingru Qiu, Ye Chen, Jing Zhuo, Li Zhang, Jia Liu, Baozhu Wang, Deqing Sun, Shuyan Yu, Haiyan Lou. Neuropharmacology 2022
2

Dopamine signaling modulates microglial NLRP3 inflammasome activation: implications for Parkinson's disease.
Adrianne F Pike, Francesca Longhena, Gaia Faustini, Jean-Marc van Eik, Iris Gombert, Maaike A C Herrebout, Mona M H E Fayed, Michele Sandre, Tatiana Varanita, Charlotte E Teunissen,[...]. J Neuroinflammation 2022
1


A selective inhibitor of the NLRP3 inflammasome as a potential therapeutic approach for neuroprotection in a transgenic mouse model of Huntington's disease.
Kai-Po Chen, Kuo-Feng Hua, Fu-Ting Tsai, Ting-Yu Lin, Chih-Yuan Cheng, Ding-I Yang, Hsien-Ta Hsu, Tz-Chuen Ju. J Neuroinflammation 2022
3

The potential convergence of NLRP3 inflammasome, potassium, and dopamine mechanisms in Parkinson's disease.
Adrianne F Pike, Ildikò Szabò, Robert Veerhuis, Luigi Bubacco. NPJ Parkinsons Dis 2022
1

Microglia and Neuroinflammation: Crucial Pathological Mechanisms in Traumatic Brain Injury-Induced Neurodegeneration.
Fangjie Shao, Xiaoyu Wang, Haijian Wu, Qun Wu, Jianmin Zhang. Front Aging Neurosci 2022
1

The circadian clock protein Rev-erbα provides neuroprotection and attenuates neuroinflammation against Parkinson's disease via the microglial NLRP3 inflammasome.
Liang Kou, Xiaosa Chi, Yadi Sun, Chao Han, Fang Wan, Junjie Hu, Sijia Yin, Jiawei Wu, Yunna Li, Qiulu Zhou,[...]. J Neuroinflammation 2022
0

The Mechanism and Function of Glia in Parkinson's Disease.
Xinguo Zhang, Ruiqi Zhang, Maher Un Nisa Awan, Jie Bai. Front Cell Neurosci 2022
0

The NLRP3 Inflammasome Pathway: A Review of Mechanisms and Inhibitors for the Treatment of Inflammatory Diseases.
Hallie M Blevins, Yiming Xu, Savannah Biby, Shijun Zhang. Front Aging Neurosci 2022
0

Neuroimmune crosstalk and evolving pharmacotherapies in neurodegenerative diseases.
Falguni Baidya, Mariya Bohra, Aishika Datta, Deepaneeta Sarmah, Birva Shah, Priya Jagtap, Swapnil Raut, Ankan Sarkar, Upasna Singh, Kiran Kalia,[...]. Immunology 2021
4


Targeting microglial autophagic degradation in NLRP3 inflammasome-mediated neurodegenerative diseases.
An-Guo Wu, Xiao-Gang Zhou, Gan Qiao, Lu Yu, Yong Tang, Lu Yan, Wen-Qiao Qiu, Rong Pan, Chong-Lin Yu, Betty Yuen-Kwan Law,[...]. Ageing Res Rev 2021
37

NLRP3 Inflammasome Inhibition Prevents α-Synuclein Pathology by Relieving Autophagy Dysfunction in Chronic MPTP-Treated NLRP3 Knockout Mice.
Zhou Ou, Yuanzhang Zhou, Lijun Wang, Liujun Xue, Jinlong Zheng, Liam Chen, Qiang Tong. Mol Neurobiol 2021
9

2,5-hexanedione induces NLRP3 inflammasome activation and neurotoxicity through NADPH oxidase-dependent pathway.
Ruixue Huang, Liyan Hou, Xingyue Zhai, Zhengzheng Ruan, Wei Sun, Dongdong Zhang, Xiulan Zhao, Qingshan Wang. Free Radic Biol Med 2021
1

Mitochondrial dysfunction in the development and progression of neurodegenerative diseases.
Joseph Johnson, Elizabeth Mercado-Ayon, Yesica Mercado-Ayon, Yi Na Dong, Sarah Halawani, Lucie Ngaba, David R Lynch. Arch Biochem Biophys 2021
30

Plasma-borne indicators of inflammasome activity in Parkinson's disease patients.
Faith L Anderson, Katharine M von Herrmann, Angeline S Andrew, Yuliya I Kuras, Alison L Young, Clemens R Scherzer, William F Hickey, Stephen L Lee, Matthew C Havrda. NPJ Parkinsons Dis 2021
11

Inhibiting NLRP3 inflammasome activation prevents copper-induced neuropathology in a murine model of Wilson's disease.
Jianjian Dong, Xun Wang, Chenchen Xu, Manli Gao, Shijing Wang, Jin Zhang, Haiyang Tong, Lulu Wang, Yongzhu Han, Nan Cheng,[...]. Cell Death Dis 2021
1

Decoding Mast Cell-Microglia Communication in Neurodegenerative Diseases.
Jagdeep K Sandhu, Marianna Kulka. Int J Mol Sci 2021
15

α-Synuclein evokes NLRP3 inflammasome-mediated IL-1β secretion from primary human microglia.
Adrianne F Pike, Tatiana Varanita, Maaike A C Herrebout, Bonnie C Plug, Jeroen Kole, René J P Musters, Charlotte E Teunissen, Jeroen J M Hoozemans, Luigi Bubacco, Robert Veerhuis. Glia 2021
17

Neuroprotective Effects of a GLP-2 Analogue in the MPTP Parkinson's Disease Mouse Model.
Zijuan Zhang, Li Hao, Ming Shi, Ziyang Yu, Simai Shao, Ye Yuan, Zhenqiang Zhang, Christian Hölscher. J Parkinsons Dis 2021
4

SGK1 inhibition in glia ameliorates pathologies and symptoms in Parkinson disease animal models.
Oh-Chan Kwon, Jae-Jin Song, Yunseon Yang, Seong-Hoon Kim, Ji Young Kim, Min-Jong Seok, Inhwa Hwang, Je-Wook Yu, Jenisha Karmacharya, Han-Joo Maeng,[...]. EMBO Mol Med 2021
12

The involvement of NLRP3 inflammasome in the treatment of neurodegenerative diseases.
Ya-Shuo Feng, Zi-Xuan Tan, Lin-Yu Wu, Fang Dong, Feng Zhang. Biomed Pharmacother 2021
13

The Role of the Inflammasome in Neurodegenerative Diseases.
Federica Piancone, Francesca La Rosa, Ivana Marventano, Marina Saresella, Mario Clerici. Molecules 2021
23