A citation-based method for searching scientific literature
Renjie Chi, Xin Chen, Ming Liu, Huanyu Zhang, Fujiang Li, Xu Fan, Weiwei Wang, Hongting Lu. J Cell Physiol 2019
Times Cited: 30
List of shared articlesTimes cited


Non-Coding RNAs Participate in the Pathogenesis of Neuroblastoma.
Omidvar Rezaei, Kasra Honarmand Tamizkar, Mohammadreza Hajiesmaeili, Mohammad Taheri, Soudeh Ghafouri-Fard. Front Oncol 2021
1

Long non-coding RNA SNHG7 promotes neuroblastoma progression through sponging miR-323a-5p and miR-342-5p.
Jia Jia, Da Zhang, Jiao Zhang, Lin Yang, Ge Zhao, Heying Yang, Jiaxiang Wang. Biomed Pharmacother 2020
2