A citation-based method for searching scientific literature

Jonathan A Kropski, Timothy S Blackwell. Annu Rev Med 2019
Times Cited: 33Talmadge E King, Annie Pardo, Moisés Selman. Lancet 2011
Times Cited: 1045
List of shared articlesTimes cited

Therapeutic Potential of Exosomes in Pulmonary Fibrosis.
Linshen Xie, Ye Zeng. Front Pharmacol 2020
1

Co-delivery of siPTPN13 and siNOX4 via (myo)fibroblast-targeting polymeric micelles for idiopathic pulmonary fibrosis therapy.
Jiwei Hou, Qijian Ji, Jie Ji, Shenghong Ju, Chun Xu, Xueqing Yong, Xiaoxuan Xu, Mohd Muddassir, Xiang Chen, Jinbing Xie,[...]. Theranostics 2021
2

microRNA-30a attenuates TGF-β1-induced activation of pulmonary fibroblast cell by targeting FAP-α.
Geting Wu, Bin Xie, Can Lu, Chen Chen, Jianhua Zhou, Zhenghao Deng. J Cell Mol Med 2020
3

A phycocyanin derived eicosapeptide attenuates lung fibrosis development.
Qihao Li, Wen Peng, Zhaoyu Zhang, Xin Pei, Zhongkan Sun, Yu Ou. Eur J Pharmacol 2021
0