A citation-based method for searching scientific literature

Shichen Yan, Xinyu Guan, Hui Li, Daohao Li, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu, Qianrong Fang. J Am Chem Soc 2019
Times Cited: 72Shouvik Mitra, Himadri Sekhar Sasmal, Tanay Kundu, Sharath Kandambeth, Kavya Illath, David Díaz Díaz, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
Times Cited: 222
List of shared articlesTimes cited

Self-templated synthesis of uniform hollow spheres based on highly conjugated three-dimensional covalent organic frameworks.
Yuan-Yuan Liu, Xiang-Chun Li, Shi Wang, Tao Cheng, Huiyan Yang, Chen Liu, Yanting Gong, Wen-Yong Lai, Wei Huang. Nat Commun 2020
20


Postsynthetic functionalization of covalent organic frameworks.
Yusran Yusran, Xinyu Guan, Hui Li, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Natl Sci Rev 2020
19

Two-dimensional covalent organic frameworks with hierarchical porosity.
Rong-Ran Liang, Shu-Yan Jiang, Ru-Han A, Xin Zhao. Chem Soc Rev 2020
84

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
469

Microporous 3D Covalent Organic Frameworks for Liquid Chromatographic Separation of Xylene Isomers and Ethylbenzene.
Jinjing Huang, Xing Han, Shi Yang, Yongyong Cao, Chen Yuan, Yan Liu, Jianguo Wang, Yong Cui. J Am Chem Soc 2019
69

Facile synthesis of 3D covalent organic frameworks via a two-in-one strategy.
Xiaoli Yan, Hui Li, Pengna Shang, Huan Liu, Jingjuan Liu, Ting Zhang, Guolong Xing, Qianrong Fang, Long Chen. Chem Commun (Camb) 2021
2


Inorganic nanocrystal-dynamic porous polymer assemblies with effective energy transfer for sensitive diagnosis of urine copper.
Xujiao Ma, Yajie Yang, Rongchen Ma, Yunfeng Zhang, Xiaoqin Zou, Shoujun Zhu, Xin Ge, Ye Yuan, Wei Zhang, Guangshan Zhu. Chem Sci 2020
4

Bulk COFs and COF nanosheets for electrochemical energy storage and conversion.
Jie Li, Xuechun Jing, Qingqing Li, Siwu Li, Xing Gao, Xiao Feng, Bo Wang. Chem Soc Rev 2020
134

Cyanine-Assisted Exfoliation of Covalent Organic Frameworks in Nanocomposites for Highly Efficient Chemo-Photothermal Tumor Therapy.
Kui Wang, Zhe Zhang, Lin Lin, Kai Hao, Jie Chen, Huayu Tian, Xuesi Chen. ACS Appl Mater Interfaces 2019
35

Covalent organic frameworks: an ideal platform for designing ordered materials and advanced applications.
Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Yongzhi Chen, Zhuoer Li, Shuailei Xie, Ting He, Zhen Lu, Hao Yang, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2021
95

A Scalable General Synthetic Approach toward Ultrathin Imine-Linked Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets for Photocatalytic CO2 Reduction.
Wenbo Liu, Xiaokang Li, Chiming Wang, Houhe Pan, Wenping Liu, Kang Wang, Qingdao Zeng, Rongming Wang, Jianzhuang Jiang. J Am Chem Soc 2019
104